Náklady na posouzení (význam, příklady) | Co jsou náklady na posouzení?

Význam nákladů na posouzení

Náklady na posouzení jsou náklady vzniklé obchodní jednotce za zajištění toho, že produkty a služby, které poskytují, splňují očekávání zákazníka, tj. Neobsahují vady a splňují všechny zákonné požadavky. Mezi příklady takových nákladů patří náklady na inspekci, testy v terénu a interní audity atd.

Příklad nákladů na ocenění

Vezměme si příklad hodnotících nákladů.

Jedním z příkladů nákladů na ocenění může být maloobchodní obchod s názvem kuchyňský král, který zahájil pan Eden v Americe a který se zabývá hlavně širokou škálou kuchyňských robotů. Když pan Eden prodal první řadu kuchyňských robotů obsahujících přibližně 50 kuchyňských robotů, zjistilo se, že 45 z nich je vadných a zákazník je vrátil. Z tohoto důvodu se dobrá vůle podnikání pana Edena nevyvíjela.

Proto se pan Eden rozhodl zaměstnat pracovníky kontroly kvality, kteří byli povinni zkontrolovat každý kuchyňský robot před jeho prodejem zákazníkovi, aby bylo možné minimalizovat výnosy a dosáhnout vyšší úrovně spokojenosti zákazníků. Nyní předpokládejme, že plat inspekčního personálu je 500 $ měsíčně a další náklady spojené s testováním a kontrolou produktu jsou 200 $ měsíčně. Proto jsou celkové náklady na posouzení 700 $ měsíčně, tj. Částky platu inspekčních pracovníků a další náklady spojené s testováním a kontrolou produktů.

Výhody oceňovacích nákladů

Různé výhody spojené s náklady na ocenění jsou následující:

 • Jedná se o kritický náklad, který společnosti vznikne, aby zajistil vyšší úroveň zákazníků a také spokojenost regulačních orgánů, tj. Zajistí, aby se vysoce kvalitní produkty dostaly k zákazníkům společnosti, čímž jsou spokojeni.
 • Náklady na posouzení pomáhají organizacím udržovat jejich produkty a služby bezchybné, aby bylo možné jejich dobrou vůli udržet na trhu. Je to nezbytné, protože v případě jakýchkoli závad na výrobcích společnosti to může negativně ovlivnit dobrou vůli společnosti, čímž se sníží její tržby na trhu.
 • Pro dlouhodobé přežití a růst firmy jsou tyto náklady povinné, aby bylo možné udržet kvalitu produktů a služeb.
 • Může to obchodní organizaci pomoci snížit hrozbu špatných recenzí zákazníků na platformě sociálních médií, protože kvalita produktu je kontrolována velmi dobře předem.

Nevýhody hodnotících nákladů

Různé nevýhody spojené s náklady na posouzení jsou následující:

 • Společnost musí použít náklady na ocenění v rané fázi výroby. Pokud společnost zjistí vadu po dokončení výroby tím, že jí vzniknou náklady na posouzení, tyto dodatečné náklady se nevyužijí a totéž bude mít za následek úplnou ztrátu výroby společnosti. Je tedy nutné, aby takové náklady na nalezení vady vznikly před zavedením dodatečné práce nebo materiálu, a pokud k tomu dojde i později, problém to nevyřeší.
 • Výdaje spojené s náklady na posouzení mohou být velmi vysoké, protože vyžadují plat nadřízeného a nákup nákladného testovacího a vybavení stroje. Takže někdy pro malá průmyslová odvětví, která pracují s nízkým rozpočtem, nemohou zaměstnávat personál pro kontrolu a testování a také nejsou schopni koupit takové testovací a vybavení strojů. Proto musí prodávat své výrobky bez řádné kontroly kvality a kontroly.
 • Pokud nebude provedeno správným způsobem, mohou náklady na posouzení vést k vytvoření negativního dopadu na celý výrobní závod společnosti.
 • Náklady na posouzení vznikají s cílem zjistit, zda na výrobcích společnosti existuje nějaká podstatná vada. Tento proces je přesto časově náročný a vyžaduje úsilí různých osob.

Zásadní náklady na posouzení

Různé důležité body související s náklady na ocenění jsou následující:

 • Náklady na posouzení jsou nezbytné, protože v případě jakýchkoli závad na výrobcích společnosti může mít negativní dopad na dobrou vůli společnosti, čímž se sníží její tržby na trhu. Výdaje na náklady na ocenění ukazují, že organizace má obavy o svou pověst nebo dobrou vůli na trhu.
 • Předpokládá se, že náklady na posouzení jsou mnohem nižší než náklady na ztrátu zákazníků, kteří nejsou spokojeni s přijetím nekvalitních nebo vadných produktů.
 • Ty jsou nutné, aby se minimalizovala hrozba špatných recenzí. V dnešním scénáři sociální média poskytují zákazníkům příležitost napsat svůj názor na produkty na různých platformách. Při růstu firmy hodně záleží na kontrole zákazníka a negativní recenze mohou brzdit růst firmy.
 • Mezi různé oblasti, kde jsou náklady na posouzení užitečné, patří náklady vynaložené na vstupní kontrolu a vstupní zkoušku, průběžnou kontrolu, hodnocení provedené za účelem splnění požadavků a závěrečnou kontrolu atd.

Závěr

Náklady na posouzení jsou různé náklady, které společnostem vznikají, aby zajistily, že výrobky, které prodávají na trhu svým zákazníkům, neobsahují vady materiálu. Jedná se o kritické náklady, které společnosti vznikají, aby zajistily vyšší úroveň spokojenosti zákazníků a regulačních orgánů spolu s marinováním dobré vůle jejich společnosti na trhu.

V případě, že společnost zjistí vadu po dokončení výroby s vynaložením nákladů na posouzení, tyto dodatečné náklady se nevyužijí a totéž bude mít za následek úplnou ztrátu výroby společnosti. Takové náklady je tedy třeba vynaložit na nalezení závady před další prací nebo zavedením materiálu. Pokud vzniknou náklady později, nevyřeší to žádný problém.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found