Výnos (definice, vzorec) | Příklady výpočtu

Definice výnosu výdělku

Earnings Yield pomáhá investorovi pochopit, kolik bude vydělávat za každý dolar investovaný do společnosti, a proto se počítá jako zisk na akcii vydělený cenou akcií za akcii. Tento poměr pomáhá investorovi provést srovnání mezi dvěma nebo více společnostmi nebo mezi investováním do akcií a investicí do bezrizikového zabezpečení, tj. Společnost, která má vyšší výnos, bude mít lepší výkon, protože poskytuje vyšší výdělek za každý investovaný dolar.

Výnosové vzorce

Níže jsou uvedeny dva vzorce -

Výnosový vzorec zisku = zisk na akcii / cena akcie za akcii * 100

Zde vezmeme 12měsíční zisk na akcii společnosti vydělený tržní cenou za akcii akcie a pro srovnání představujeme procentním způsobem.

Výnosový vzorec výdělku = 1 / výdělek ceny * 100

Jelikož víme, že jde o inverzní hodnotu P / E, můžeme ji vypočítat pomocí výše uvedeného vzorce a představit ji procentním způsobem, abychom provedli srovnání.

Jak výnosy z výnosů používají investoři?

Zvažte investici do akcií oproti investici do pokladniční poukázky nebo fixního vkladu, což jsou investice prakticky bez rizika. Pokud je tedy výnosový výnos investice do akcie vyšší než pokladniční poukázka / fixní vklad, pak bude mít smysl investovat do akcií, protože riskujeme při investování do akcií.

Výnos výnosů 10leté pokladniční poukázky je 4,5%, tj. Vyděláme 4,5% za každý investovaný dolar a výnos akcií společnosti A INC je 8,28%, tj. Vyděláme 8,28% za každý investovaný dolar. To jasně ukazuje, že další riziko, které podstupujeme investováním do akcií namísto pokladniční poukázky, poskytuje další výnosy. Je-li výnos bezrizikového cenného papíru stejný nebo větší než výnos, můžeme říci, že tento titul je nadhodnoceným. Jak v takovém případě jasně vidíme, riskantnější investice nepřináší žádné další výhody.

Příklady

Pojďme nyní pochopit tento koncept pomocí několika jednoduchých a praktických příkladů.

Tuto šablonu Excel s výnosy si můžete stáhnout zde - Šablona Excel s výnosy

Příklad č. 1

Níže jsou uvedeny informace, které nám byly poskytnuty pro společnost A INC a společnost B INC.

Řešení

Výpočet pro společnost A

 • = 15/120 * 100%
 • = 12,50%

Výpočet pro společnost B

 • = 25/140 * 100%
 • = 17,86%

Tady, jak vidíme, že výnosový výnos společnosti B je vyšší než společnost A, tj. Za každý dolar investovaný do společnosti B vyděláme 17,86% ve srovnání s pouhými 12,50% ve společnosti A. Takže jsme dospěli k závěru, že investice do Společnost B je lepší.

Příklad č. 2

Je nám dáno, že akcie, které má pan A investovat, mají být provedeny, a má 2 stejné možnosti, že nám poskytuje následující podrobnosti.

 • BDO Bank se v současné době obchoduje za 1340 USD za akcii a výdělek za akcii je 50 USD.
 • CFDH Bank v současné době obchoduje za 1250 USD za akcii a její zisk na akcii je 41 USD, kterou z těchto bank by si měl vybrat, aby maximalizoval své zisky.

Řešení

Výpočet pro BDO Bank

 • = 50/1340 * 100%
 • = 3,73%

Výpočet pro CFDH Bank

 • = 41/1250 * 100%
 • = 3,28%

Po jeho výpočtu pochopíme, že banka BDO vydělává 3,73% za každý investovaný dolar a CFDH banka vydělává 3,28% za každý investovaný dolar. Proto je jasné, že pro maximalizaci výnosů by pan A měl investovat do BDO Bank.

Rozdíl mezi výnosem a dividendovým výnosem

Níže jsou uvedeny určité rozdíly mezi výdělkem a výnosem z dividend.

 • Jak víme, že výnosový výnos poskytuje procento výnosů za každý dolar investovaný do společnosti, dividendový výnos stejným způsobem poskytuje částku dividendy, kterou společnost platí za každý investovaný.
 • Dividendový výnos se používá k přijímání investičních rozhodnutí pro společnosti vyplácející dividendy.
 • Dividendový výnos lze použít pouze v případě společností, které vyplácejí dividendy, ale nemá žádná omezení, protože všechny společnosti jsou povinny vykazovat svůj zisk na akcii.
 • Může být použit jako metoda srovnání akcií, dluhopisů, fixních vkladů, státních pokladničních poukázek atd., Zatímco dividendový výnos nemůže srovnávat jiné nástroje než akcie.

Důležitost

 • Používá se jak ke zjištění míry návratnosti, tak pro účely ocenění. Můžeme to považovat za ocenění, protože zde rozdělujeme zisk s tržní hodnotou akcie.
 • Funguje jako nástroj pro srovnání akcií a státních pokladničních poukázek, pevných vkladů a dalších bezrizikových cenných papírů, aby bylo možné pochopit, zda je akcie podhodnocena nebo nadhodnocena.
 • Poskytuje informace o výnosech z investice na dolar, což usnadňuje srovnání a rozhodování.

Závěr

Po pochopení konceptu můžeme dospět k závěru, že pomáhá zúčastněným stranám pochopit návratnost každého investovaného dolaru a také zajistit, aby dodatečné riziko investování do akcií přes bezrizikové zabezpečení (jako pokladniční poukázka, zlato, fixní vklad) se vyplatí nebo ne.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found