Vzorec HDP na obyvatele Výpočet HDP na obyvatele | Příklady

Vzorec pro výpočet HDP na obyvatele země

Vzorec HDP na obyvatele lze definovat jako měření výkonu země, která zohledňuje také její počet lidí. Vzorec pro výpočet HDP na obyvatele je znázorněn následovně

HDP na obyvatele = HDP země / populace dané země

 • O HDP na obyvatele lze říci, že je mírou ekonomického výkonu národa, který odpovídá jeho populaci, což je počet osob.
 • Vzorec vydělí hrubý domácí produkt národa, kterým je HDP, počtem lidí, zkrátka celkovou populací národa. Tím by se lépe měřila životní úroveň národa.
 • Dále, pokud se díváme pouze na jeden bod v čase, lze použít Nominální HDP a pokud se porovnáváme napříč časovou osou, pak by měl reálný HDP lepší smysl.

Příklady

Tuto šablonu aplikace Excel na obyvatele Excel můžete stáhnout zde - Šablona aplikace Excel na obyvatele vzorce Excel

Příklad č. 1

Země X je rostoucí malá ekonomika. V loňském roce země vykázala svůj HDP kolem 400 milionů USD a počet obyvatel země podle poslední dostupné zprávy o sčítání lidu je 200 000. Musíte vypočítat HDP na obyvatele nebo zemi X.

Řešení

Pro výpočet HDP na obyvatele použijte níže uvedená data.

 

Výpočet HDP na obyvatele lze provést následovně:

= 400 000 000 200 000 $

HDP na obyvatele bude -

 • HDP na obyvatele = 2 000 USD

Proto je HDP na obyvatele země X 2000 $.

Příklad č. 2

Země MCX se snaží zjistit HDP země a také chce vědět, jaké je HDP a na obyvatele země. Statistické oddělení vlády jim poskytlo následující údaje:

Pro výpočet HDP na obyvatele použijte níže uvedená data.

Volby národa se mají konat příští rok a prezidenta znepokojuje, pokud by došlo k růstu HDP na obyvatele? Podle posledního provedeného sčítání lidu žije v zemi 3 237 450 050 obyvatel. Odhadovalo se, že počet obyvatel od posledního sčítání lidu by pro rok 2017 a 2018 vzrostl o 3% a 5%.

Na základě dostupných informací jste povinni odhadnout HDP na obyvatele.

Řešení

Údaje o HDP zde nejsou přímo uvedeny, a proto nejprve vypočítáme HDP země pomocí výdajové metody, ve které jsou přidány všechny investice a odečteny pouze dovozy.

HDP země pro rok 2017 je následující

 • = (130000000 + 465500000 + 6650000000) + 3325000000-997500000
 • HDP země = 10773000000

HDP země pro rok 2018 je následující

 • = (1945790000 + 742938000 + 9021390000) + 4554917500-1180740750
 • HDP země = 15084294750

Dále došlo také k nárůstu populace země.

Populace vzrostla o 3% a 5% pro roky 2017 a 2018 na základě posledního sčítání lidu.

Počet obyvatel země pro rok 2017 je následující -

 • = 3237450050 * 3%
 • Počet obyvatel země pro rok 2017 = 97123501,50

Populace země pro rok 2018 je následující -

 • = 3237450050 * 5%
 • Počet obyvatel země pro rok 2018 = 161872502

Výpočet HDP na obyvatele pro rok 2017 je tedy následující

= 10773000000 / 97123501,50

HDP na obyvatele bude -

 • HDP na obyvatele = 110,92

Výpočet HDP na obyvatele pro rok 2018 je tedy následující

= 15084294750/161872502,50

HDP na obyvatele bude -

 • HDP na obyvatele = 93,19

Proto se HDP na obyvatele země MCX od roku 2017 snížil.

Příklad č. 3

Podle údajů dostupných na worldpopulationview.com je HDP a populace různých zemí k dispozici níže :

Pro výpočet HDP na obyvatele použijte níže uvedená data.

Jste povinni vypočítat HDP na obyvatele a vyjádřit se k němu.

Řešení

Výpočet HDP na obyvatele je tedy následující

= 21410230000000/329064917

HDP na obyvatele bude -

 • HDP na obyvatele = 65063,85

Podobně můžeme vypočítat HDP na obyvatele pro další země, jak je uvedeno níže

Lze pozorovat, že populace Indie a Číny je více, a proto jejich HDP na obyvatele ukazuje nízké číslo. Dále je HDP Indie vyšší než ve Spojeném království, ale opět kvůli jeho nadměrné populaci ukazuje, že Indie je pozadu než Spojené království, což se při srovnání jediného HDP neobjevuje. USA si vedou dobře v absolutním HDP i na obyvatele. Japonsko má výhodu nižší populace, a proto je na jednoho obyvatele dobré.

Relevance a použití vzorce HDP na obyvatele

HDP na obyvatele může sloužit jako neformální měřítko prosperity země; při srovnání, pokud existují národy s nepřiměřeně velkými ekonomikami a relativně malou populací, pak bude v žebříčku dominovat ty nejbohatší a nejbohatší národy. Od nynějška budou mít rozvinutější průmyslové země, bohaté země a menší země tendenci mít HDP na obyvatele nejvyšší. Vzhledem k tomu, že rozvojové země hospodářsky rostou, jejich HDP na obyvatele bude mít tendenci odpovídat nejrozvinutějším zemím.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found