Plná forma MICR (definice) | Jak MICR funguje?

Plná forma MICR - rozpoznávání znaků magnetického inkoustu

Plnou formou MICR je Magnetic Ink Character Recognition. Jedná se o systém, který se používá k rozpoznávání znaků pomocí speciálního inkoustu i znaků nebo jinými slovy, lze jej chápat jako technologii, která se používá za účelem ověření originality a autenticity fyzických dokumentů (zejména šek) a je většinou používán bankovními institucemi.

Jak funguje technika MICR?

MICR pomáhá při kódování čísel zmíněných v magnetickém inkoustu zobrazeném na základě šeku. Technika MICR funguje tak, že se předá fyzický dokument, například šek obsahující magnetický inkoust, který je třeba číst pomocí zařízení, které dokáže magnetizovat inkoust na tomto dokumentu a poté převést jeho magnetickou informaci na znaky. K tisku magnetického inkoustu se používá laserová tiskárna, což není běžná tiskárna. Laserová tiskárna používaná pro účely MICR přijímá toner Magnetic Ink a Character Recognition.

Jak se vytváří kód MICR?

Kód pro rozpoznávání magnetického inkoustu a znaků je 9místné číslo. První tři číslice kódu MICR se používají k představení kódu města. Další 3 číslice náhodou představují kód banky a poslední tři číslice znamenají kód konkrétní pobočky banky. Kód pro rozpoznávání magnetických inkoustů a znaků se proto vytváří převzetím kódu města, kódu banky a kódu pobočky. Kód banky se liší od banky k bance a kód pobočky se liší od pobočky k pobočce. Kód pobočky banky není pro všechny stejný. Takže pokud je kód konkrétního města s 333, kód této banky je 666 a jeho kód pobočky je 999, pak by MICR kód pro stejnou byla 333666999.

Funkce

Jedním z nejdůležitějších rysů magnetického inkoustu a rozpoznávání znaků je to, že zvyšuje zabezpečení a minimalizuje ztráty způsobené v důsledku několika kriminálních aktivit, jako je phishing, sociální inženýrství, hackování atd. Jedná se o technologii rozpoznávání znaků, která používá hlavně banky ke zjednodušení a ulehčení procesů a vyřizování šeků a dalších fyzických dokumentů. Magnetické rozpoznávání inkoustu a znaků používá speciální magnetický inkoust a znaky. Rozpoznávání magnetických inkoustů a znaků je zcela bezpečné, spolehlivé, rychlé a šetří také manuální úsilí.

Proč používat MICR?

Rozpoznávání magnetických inkoustů a znaků je povinné pro účely podávání různých druhů formulářů finančních transakcí, jako je formulář SIP, investiční formulář nebo dokonce pro převod finančních prostředků. MICR musí být také použit pro zajištění autenticity a originality fyzických dokumentů, jako jsou kontroly. MICR musí být také použito k vyloučení možností lidských chyb a zahájení rychlejších transakcí, kterých není možné dosáhnout v případě ručního zpracování. MICR poskytuje vyšší úroveň zabezpečení, což eliminuje sebemenší pravděpodobnost padělání dokumentů. Bankovní instituce používají MICR za účelem ověření platnosti a zvýšení bezpečnosti autorizovaných kontrol.

Rozdíl mezi kódem MICR a IFSC

MICR znamená Magnetic Ink and Character Recognition, zatímco IFSC kód znamená Indian Financial System Code. MICR je devítimístný kód, který pomáhá při jedinečné identifikaci zúčastněné banky a pobočky v ECS (Electronic Clearing System), zatímco IFSC se používá za účelem identifikace poboček bank, které působí v síti NEFT (National Electronic Funds Transfer) Centrální banka. První 3 číslice kódu MICR představují kód města a jsou v souladu s PSČ. Další 3 číslice kódu MICR znamenají kód banky a poslední 3 číslice znamenají kód pobočky. První čtyři číslice kódu IFSC zvýrazňují banku, zatímco dalších šest znaků představuje podrobnosti pobočky. Poslední znak je reprezentován jako nula.

Jak kód MICR zrychluje zpracování šeků?

MICR eliminuje riziko podvodu a chyb. MICR dokonce pomáhá při rychlejším zpracování kontrol, protože se provádí digitálně, nikoli ručně. Kód MICR je na šeku vytištěn velmi jedinečným a neobvyklým magnetickým inkoustem. Tento magnetický inkoust je vyroben z oxidu železa a má magnetický materiál, díky němuž je zcela strojově čitelný a 100% odolný proti chybám.

V MICR čtecí stroj šeků nebo čtecí stroj čte vložený šek a pomáhá při identifikaci názvu větve, ke kterému šek skutečně patří, a poté aktivuje proces automatického vymazání. Díky tomu je viditelnost kódu MICR pro čtecí zařízení pro třídění nebo třídicí stroj zcela jasná. Pokud kód magnetického inkoustu a rozpoznávání znaků nejsou z nějakého nebo z jiného důvodu viditelné, pak stroj pro čtení šeků nebo třídicí stroj mohou snadno sledovat stejný kód.

Všechny pobočky banky jsou vybaveny kódem MICR, což znamená, že zpracování šeků bude ve všech rychlejší.

Závěr

Kód MICR je technologie používaná k rozpoznávání znaků v průmyslových odvětvích, jako je bankovnictví, letectví atd., Pro zjednodušení zpracování šeků a dalších dokumentů. Kódování MICR (také nazývané jako řádek MICR) je umístěno ve spodní části šeku a dalších dokumentů a obvykle se skládá z kódu banky, indikátoru typu dokladu, čísla bankovního účtu, částky šeku, čísla šeku a kontrolního indikátoru . Magnetic Ink and Character Recognition nabízí metodu, která je rychlá a spolehlivá, pokud jde o skenování a zpracování informací obsažených ve fyzických dokumentech (zejména šeků). Většinou jej využívají banky. MICR se používá k zachycení a popisu funkcí MICR. Magnetické rozpoznávání inkoustu a znaků také snižuje fyzické papírování s ohledem na procesy čištění.Kód MICR je poskytován na základě kontroly.

MICR by neměl být zaměňován s kódem IFSC. Oba tyto kódy se navzájem velmi liší.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found