Vzorec výkazu zisku a ztráty | Výpočet položek výkazu zisku a ztráty (příklad)

Vzorec výkazu zisku a ztráty se skládá ze 3 různých vzorců, ve kterých první vzorec uvádí, že hrubý zisk společnosti je odvozen odečtením nákladů na prodané zboží od celkových výnosů, druhý vzorec uvádí, že provozní příjem společnosti je odvozen odečtením provozních nákladů od celkový hrubý zisk dorazil a poslední vzorec uvádí, že čistý příjem společnosti je odvozen sečtením provozního příjmu s čistou hodnotou neprovozních položek společnosti.

Co je vzorec výkazu zisku a ztráty?

Pojem „výkaz zisku a ztráty“ označuje jednu ze tří primárních finančních výkazů, které společnost používá k shrnutí své finanční výkonnosti za sledované období. Výkaz zisku a ztráty se také označuje jako výkaz zisku a ztráty (P&L). Výpočet tohoto vzorce výkazu zisku a ztráty se provádí v jednom nebo více krocích.

V případě jediného kroku je vzorec výkazu zisku a ztráty takový, že čistý příjem je odvozen odečtením nákladů od výnosů. Matematicky je reprezentován jako,

Čistý příjem = výnosy - výdaje

V případě více kroků se hrubý zisk nejprve vypočítá odečtením nákladů na prodané zboží od výnosů. Poté se provozní příjem vypočítá odečtením provozních nákladů od hrubého zisku a nakonec se výpočet čistého příjmu provede přidáním provozních výnosů a neprovozních položek.

Vzorec výkazu zisku a ztráty je reprezentován jako,

  • Hrubý zisk = výnosy - náklady na prodané zboží
  • Provozní příjem = hrubý zisk - provozní náklady
  • Čistý příjem = provozní příjem + neprovozní položky

Vzorec výkazu zisku a ztráty podle vícekrokové metody lze agregovat níže,

Čistý příjem = (Výnosy + Neprovozní položky) - (Náklady na prodané zboží + Provozní náklady)

Vysvětlení vzorce výkazu zisku a ztráty

V rámci jednostupňové metody se vzorec pro výpočet výkazu zisku a ztráty provádí pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve je třeba z výkazu zisků a ztrát zaznamenat součet všech zdrojů generujících příjmy.

Krok 2: Dále určete všechny výdaje související s příslušnými výnosy.

Krok 3: Nakonec lze vzorec pro čistý příjem odvodit odečtením nákladů od výnosů, jak je uvedeno níže.

Čistý příjem = Výnosy - Výdaje

V rámci vícestupňové metody výkazu zisku a ztráty se výpočet rovnice výkazu zisku a ztráty provádí pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve určete celkové výnosy z výkazu zisku a ztráty.

Krok 2: Dále určete náklady na prodané zboží z účtu zisků a ztrát. Náklady na prodané zboží zahrnují především náklady na suroviny. V tomto kroku lze nyní hrubý zisk vypočítat odečtením nákladů na prodané zboží od výnosů. Je to znázorněno níže:

Hrubý zisk = výnosy - náklady na prodané zboží

Krok 3: Dále se provozní výdaje shromažďují také z výkazu zisku a ztráty. Provozní náklady zahrnují především prodejní náklady, správní náklady atd. Nyní lze v tomto kroku provozní příjem vypočítat odečtením provozních nákladů od hrubého zisku, jak je uvedeno níže.

Provozní příjem = hrubý zisk - provozní náklady

Krok 4: Dále určete neprovozní položky, jako jsou úrokové výnosy, jednorázová vypořádání atd. Nakonec se výpočet čistého příjmu provede přidáním čisté hodnoty neprovozních položek (= neprovozní příjem - neprovozní) výdaje) do provozního výnosu, jak je uvedeno níže.

Čistý příjem = provozní příjem + neprovozní položky

Příklad vzorce výkazu zisku a ztráty (s šablonou Excel)

Tuto šablonu vzorce výkazu příjmů Excel si můžete stáhnout zde - Šablona vzorce výkazu příjmů Excel

Vezměme si skutečný příklad výroční zprávy společnosti Apple Inc. ze dne 29. září 2018. Vyplňte prázdná místa na základě následujících dostupných informací.

Níže jsou uvedeny údaje pro výpočet výroční zprávy společnosti Apple Inc.

Hrubý zisk

Hrubý zisk lze tedy vypočítat jako,

Hrubý zisk = Čistý prodej - Náklady na prodané zboží

= 215 639 mil. USD - 131 376 mil. USD

Hrubý zisk za rok 2016 bude -

Hrubý zisk za rok 2016 = 84 263 USD

Provozní zisk

Provozní příjem lze tedy vypočítat jako,

Provozní příjem = hrubý zisk - provozní náklady

= 84 263 mil. USD - 10 045 USD - 14 194 USD

Provozní příjem pro rok 2016 bude -

Provozní příjem za rok 2016 =  60 024 USD

Čistý příjem

Čistý příjem lze tedy vypočítat jako,

Čistý příjem = provozní příjem + neprovozní položky

= $ 60,024 Mn + $ 1,348 - $ 15,685

Čistý příjem za rok 2016 bude -

Čistý příjem za rok 2016 = 45 687 USD

Podobně můžeme vypočítat hrubý zisk, provozní příjem a čistý příjem pro roky 2017 a 2018 a pro stejné můžete použít níže uvedenou šablonu aplikace Excel.

Relevance a použití vzorce výkazu zisku a ztráty

Pochopení vzorce výkazu zisku a ztráty je velmi důležité pro lidi, kteří mají zájem o aktivní obchodování na akciovém trhu, nebo pro analytika, který zkoumá finanční výkonnost konkrétní společnosti. Musí vědět, jak číst finanční výkazy, včetně výkazu zisku a ztráty.

Je třeba si uvědomit, že čistý příjem není stejný jako hotovostní zisk. Schopnost společnosti vytvářet po dlouhou dobu zdravý čistý příjem lze nicméně považovat za pozitivní v cenách akcií a dluhopisů, protože je to čistý příjem, který akcionářům kompenzuje rizika, která podstoupili. V případě, že společnost není schopna generovat dostatečný zisk, je pravděpodobné, že hodnota akcií klesne. Stručně řečeno, společnost se zdravými výdělky bude mít vyšší ceny akcií a dluhopisů.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found