Mezní produkt vzorce práce Krok za krokem výpočet a příklady

Vzorec pro výpočet mezního produktu práce (MPL)

Vzorec mezního produktu práce je vzorec, který vypočítává změnu úrovně produkce společnosti při přidání nového zaměstnance do společnosti a podle vzorce se mezní produkt práce vypočítá vydělením změny hodnoty celkového produktu změnou pracovní síly.

Vzorec pro výpočet mezního produktu práce (MPL) je uveden níže

Mezní produkt práce = Δ TP / Δ L

Kde,

  • Δ TP se mění v celkovém produktu nebo výstupu
  •  Δ L je změna porodu

Zobrazuje dodatečný výstup, když je do firmy najata nebo přidána 1 jednotka práce nebo další nový zaměstnanec. Proto je jeho výpočet poměrně jednoduchý, že stačí vydělit rozdíl dodatečného výkonu rozdílem dodatečné jednotky práce.

Příklady

Tuto šablonu Excel Marginal Product of Labor Formula Excel si můžete stáhnout zde - Marginal Product of Labor Formula Excel Template

Příklad č. 1

Společnost Beta má v současné době 3 pracovníky a jimi vyrobené jednotky jsou 101. Společnost se rozhodne přidat dalšího pracovníka a bylo zjištěno, že vyrobených jednotek vzrostlo na 110. Na základě výše uvedených informací jste povinni vypočítat mezní produkt práce .

Řešení

Pro výpočet MPL použijte následující údaje.

Změna úrovně výstupu

  • = 110,00 - 101,00
  • Změna úrovně výstupu = 9,00

Změna úrovně práce

  • = 4,00 - 3,00
  • Změna úrovně práce = 1,00

Výpočet mezního produktu práce je tedy následující,

= 9,00 / 1,00

MPL bude -

Proto je MPL produktu pro tuto společnost 9.

Příklad č. 2

Kanza Inc. je výrobní produkt s názvem „DFGH“, který vyžaduje velké úsilí. V poslední době, kdy vedení společnosti šlo do ziskové marže produktu a uvědomilo si, že produkt utrpěl klesající zisky. Vedení požádalo výrobní oddělení, aby to prozkoumalo. Při analýze jeho nákladů bylo zjištěno, že náklady na pracovní sílu byly hybnou silou stejné. Měsíční produkce a požadovaná práce pro stejnou práci jsou uvedeny níže za posledních 6 měsíců.

Vedení si není jisté, zda je nutné zvýšit produkci, aby se zvýšil zisk, nebo je nutné snížit náklady.

 Jste povinni posoudit situaci a poradit vedení, co by mělo být provedeno?

Řešení:

Dostáváme měsíční podrobnosti o výrobě a práci potřebnou k tomu samému.

Nejprve vypočítáme přírůstkovou produkci a přírůstkovou práci požadovanou níže:

Inkrementální výstup

Přírůstková práce

Nyní můžeme k výpočtu MPL použít následující vzorec:

Výpočet mezního produktu práce pro únorový měsíc je tedy následující,

= 1000000,00 / 10,00

MPL za únorový měsíc bude -

  • MPL = 100 000,00

Podobně můžeme vypočítat mezní produkt práce pro zbývající měsíc

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, MPL produktu začíná klesat od měsíce května, kdy bylo najato 140 zaměstnanců na práci při výrobě. Zdá se tedy, že pracovní síla po najetí 130 zaměstnanců ve skutečnosti nepomáhá zvyšovat produkci podle očekávání, a protože hlavní cenou tohoto produktu jsou náklady na pracovní sílu, a proto by to mohl být jeden z důvodů klesajícího zisku firmy. Proto je vhodné, aby firma přezkoumala svůj pracovní proces a podle toho přijala rozhodnutí.

Příklad č. 3

Podrobnosti o výrobě a pracovních silách jsou uvedeny níže. Musíte vypočítat mezní produkt práce a ukázat v grafu způsob, jakým zobrazuje klesající MPL.

Řešení

Dostáváme měsíční podrobnosti o výrobě a práci potřebnou k tomu samému.

Nejprve vypočítáme přírůstkovou produkci a přírůstkovou práci požadovanou níže

Inkrementální výstup

Přírůstková práce

Výpočet mezního produktu práce je tedy následující,

= 33,33 / 1,00

  • MPL bude = 33,33

 Podobně můžeme vypočítat MPL pro zbývající.

Z výše uvedeného grafu je patrné, že s nárůstem počtu pracovních sil roste celková produkce, ale také klesá MPL.

Počáteční produkt práce kalkulačka

Tento marginální produkt kalkulačky práce můžete použít

Změna celkového produktu nebo výstupu
Změna v práci
Okrajový produkt vzorce práce
 

Mezní produkt vzorce práce
Změna celkového produktu nebo výstupu
=
Změna v práci
0
= 0
0

Relevance a použití

Toto je zásadní koncept pro manažery společnosti, protože měří optimální množství práce, které by měli zaměstnávat a které mohou maximalizovat jejich zisky a produktivitu. Pomohlo by jim tedy při rozhodování, zda by firma měla zaměstnávat nové zaměstnance nebo zda je zaměstnávání dalších zaměstnanců nákladné.

Každá firma dosáhne bodu, kdy zaměstnávání nové osoby buď nezmění úroveň produkce, nebo může dokonce snížit celkovou produkci firmy. Na konci dne by bylo příliš mnoho osob, které by se pokoušely dělat příliš málo úkolů, a v důsledku toho by tím trpěl.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found