Mezní kalkulace vs absorpční kalkulace Top 9 rozdílů

Rozdíl mezi mezními a absorpčními náklady

Marginální kalkulace a absorpční kalkulace jsou dva různé přístupy používané k ocenění zásob, kde v případě marginální kalkulace se na inventář použijí pouze variabilní náklady vzniklé společnosti, zatímco v případě absorpční kalkulace jsou variabilní náklady i fixní náklady vzniklé společnost se použije na zásoby.

Pokud chcete pochopit, jak se počítají náklady na hotové výrobky nebo zásoby, budete muset věnovat zvláštní pozornost mezním nákladům a nákladům na absorpci.

  • Mezní kalkulace je metoda, při které se variabilní náklady považují za náklady na produkt a fixní náklady se považují za náklady daného období.
  • Na druhou stranu absorpční kalkulace je metoda, která za náklady na produkt považuje fixní i variabilní náklady. Tato metoda výpočtu nákladů je zásadní, zejména pro účely podávání zpráv. Účel vykazování zahrnuje jak finanční výkaznictví, tak daňové výkaznictví.

Diskutuje se o tom, která metoda kalkulace je lepší - marginální kalkulace nebo absorpční kalkulace.

Infografika mezních nákladů vs. absorpčních nákladů

Klíčové rozdíly

  • Mezní kalkulace neberou v úvahu fixní náklady v rámci kalkulace ceny produktu nebo inventáře. Na druhé straně absorpční náklady zohledňují jak fixní náklady, tak variabilní náklady.
  • Mezní náklady lze klasifikovat jako fixní náklady a variabilní náklady. Absorpční náklady lze klasifikovat jako výrobu, distribuci a prodej a správu.
  • Účelem mezních nákladů je ukázat příspěvek nákladů na produkt. Účelem absorpčních nákladů je poskytnout věrný a přesný obraz o ziscích.
  • Mezní náklady lze vyjádřit jako příspěvek na jednotku. Absorpční náklady lze vyjádřit jako čistý zisk na jednotku.
  • Mezní kalkulace je metoda kalkulace a nejde o konvenční způsob pohledu na metody kalkulace. Na druhé straně se absorpční kalkulace používá pro finanční a daňové výkaznictví a je to nejpohodlnější způsob kalkulace.

Srovnávací tabulka

Základ pro srovnání Okrajová kalkulace Absorpční kalkulace
1. Význam Mezní kalkulace je technika, která předpokládá pouze variabilní náklady jako náklady na produkt. Absorpční kalkulace je technika, která předpokládá fixní náklady i variabilní náklady jako náklady na produkt.
2. O co jde? Variabilní cena je považována za cenu produktu a fixní cena je považována za cenu za dané období. Fixní náklady i variabilní náklady jsou zohledněny v ceně produktu.
3. Povaha režijních nákladů Fixní náklady a variabilní náklady; Režijní náklady se v případě nákladů na absorpci zcela liší - výroba, distribuce, prodej a správa.
4. Jak se počítá zisk? Použitím poměru objemu zisku (poměr P / V) Fixní náklady jsou zohledněny v nákladech na produkt; proto se zisk snižuje.
5. Určuje Náklady na další jednotku; Náklady na každou jednotku.
6. Otevření a uzavření akcií Vzhledem k tomu, že důraz je kladen na další jednotku, změna otevírání / uzavírání zásob nemá vliv na cenu za jednotku. Vzhledem k tomu, že důraz je kladen na každou jednotku, změna otevírání / uzavírání zásob ovlivňuje náklady na jednotku.
7. Nejdůležitější aspekt Příspěvek na jednotku. Čistý zisk na jednotku.
8. Účel Ukázat důraz na příspěvek k ceně produktu. Ukázat přesnost a spravedlivé zacházení s náklady na produkt.
9. Jak je to prezentováno? Načrtnutím celkového příspěvku; Nejvýhodnější pro finanční a daňové hlášení;

Závěr

Z diskuse výše je zřejmé, že absorpční náklady jsou lepší metodou než mezní náklady v užitečnosti. Pokud ale společnost právě začala a jejím účelem je vidět příspěvek na jednotku a bod zvratu, může být užitečná mezní kalkulace.

Jinak je lepší použít absorpční kalkulaci. Pomůže komplexní pohled na jeho náklady. Bude schopen strategicky optimalizovat své náklady.

Video