Náklady na veřejné služby v účetnictví (definice, příklad)

Co jsou náklady na služby?

Náklady na veřejné služby jsou náklady vzniklé společnosti za využívání služeb společností poskytujících veřejné služby, jako jsou kanalizace, elektřina, likvidace odpadu, voda, širokopásmové připojení, topení, telefon, a obvykle tyto náklady tvoří významnou část opexu téměř pro všechny podniky.

Příklady

Například účetní společnosti Company Y ltd je zmatený, že jaké jsou všechny výdaje z níže uvedených vzniklých výdajů za srpen 2019, by měly být považovány za výdaje společnosti na veřejné služby za dané období či nikoli. Vypočítejte celkovou hodnotu výdajů na veřejné služby z celkových níže uvedených nákladů společnosti během období:

Řešení:

Náklady na veřejné služby jsou náklady, které společnosti vzniknou během období, kdy využijí služby poskytované veřejně prospěšnými společnostmi v místě jejího provozování, jako je telefonní zařízení, elektřina, plyn, voda, kanalizace atd. Z uvedených nákladů výše budou brány v úvahu účty za telefon, účet za plyn, náklady na elektřinu a poplatky za vodu, protože se jedná o služby, pro které se používá infrastruktura poskytovaná společnostmi poskytujícími veřejné služby. U zbývajících výdajů, tj. Nájemného a platu, se nevyužívají služby poskytované veřejně prospěšnými společnostmi, takže k nim nebude brán zřetel.

  • Celkové náklady na veřejné služby = telefonní účty + účty za plyn + náklady na elektřinu + poplatky za vodu
  • = 1 000 $ + 500 $ + 1100 $ + 350 $
  • = 2 950 $

Důležité body

  • Náklady, které společnosti vzniknou během období s využitím služeb poskytovaných společnostmi poskytujícími veřejné služby, se nazývají náklady na veřejné služby.
  • Všechny náklady, které společnosti vzniknou na výdajích na veřejné služby související s jejími výrobními operacemi, se považují za součást celkové režijní ceny společnosti. Tyto náklady jsou poté alokovány na základě celkového počtu vyrobených jednotek během období, ve kterém tyto náklady vznikly. Nyní budou považovány za součást závěrečných zásob období za zboží, které bylo vyrobeno v průběhu roku, ale nebylo v daném roce prodáno, a proto v tomto období nebude účtováno jako náklad.
  • Obecně je politikou společností poskytujících veřejné služby vzít určitou částku jako zálohu od zákazníka na začátku období, kdy zákazník začne brát zařízení od společností poskytujících veřejné služby. Tento vklad společnost zaznamená ve své rozvaze jako aktivum a nebude účtován jako náklad, protože takový vklad bude vrácen, jakmile společnost přestane využívat zařízení.

Závěr

Poplatky za veřejné služby v účetnictví jsou náklady, které společnosti vzniknou během období, kdy využijí služby poskytované veřejně prospěšnými společnostmi v místě jejího provozování, jako je telefonní zařízení, elektřina, plyn, voda, kanalizace atd. v účetním období vypočítá společnost a to stejné zůstane jako závazek, dokud společnost neprovede platbu stejného příslušnému poskytovateli služeb. Většina obslužných programů jsou základní obslužné programy, bez nichž organizace nebude schopna pokračovat ve svém provozu, a hraje tedy zásadní roli při fungování organizace.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found