Vzorec provozního zisku Jak vypočítat provozní příjem?

Vzorec pro výpočet provozního příjmu

Vzorec provozního zisku (také označovaný jako EBIT vzorec) je vzorec ziskovosti, který pomáhá při výpočtu zisků společnosti generovaných z hlavních operací. Vzorec je nástrojem rozhodování pro investora, který vypočítá, kolik hrubého příjmu nakonec povede k zisku společnosti. Provozní příjem lze vypočítat odečtením nákladů na prodané zboží a provozních nákladů od celkových výnosů.

Matematicky lze provozní příjem vypočítat pomocí dvou metod

Metoda 1

Vzorec provozního příjmu = Celkové výnosy - Náklady na prodané zboží - Provozní náklady

Metoda 2

Alternativně lze vzorec pro provozní výnosy vypočítat také tak, že k čistému výnosu (upravenému o neprovozní výnosy a náklady), který je matematicky vyjádřen jako, se připočtou zpět úrokové náklady a daně.

Provozní příjem = čistý příjem + úrokové náklady + daně

Kroky k výpočtu provozního příjmu

Metoda 1

U první metody lze vypočítat v následujících čtyřech jednoduchých krocích:

Krok 1: Nejprve je třeba zaznamenat celkové výnosy z účtu zisků a ztrát. Například ve výrobní společnosti bude celkový příjem vypočítán vynásobením počtu vyrobených jednotek průměrnou cenou za jednotku.

Celkový výnos = počet vyrobených jednotek * průměrná cena za jednotku

Krok 2: Nyní jsou náklady na prodané zboží k dispozici také ve výsledovce. Vypočítává se přidáním nákupu surovin během účetního období do počáteční zásoby a poté odečtením konečné zásoby.

Náklady na prodané zboží = začátek inventáře + nákup suroviny - závěrečný inventář

Krok 3: Nyní jsou provozní náklady také shromážděny z účtu zisků a ztrát. Zahrnuje různé přímé a nepřímé náklady, jako jsou mzdové náklady, odpisy, administrativní náklady atd.

Krok 4: Nakonec se k EBIT dospěje odečtením hodnot odvozených v kroku 2 a kroku 3 od hodnoty v kroku 1, jak je uvedeno níže.

EBIT = celkový výnos - náklady na prodané zboží - provozní náklady

Metoda 2

Na druhou stranu následující čtyři kroky pomáhají při výpočtu provozního výnosu pomocí alternativní metody:

Krok 1: Nejprve je třeba zachytit čistý příjem, který je snadno dostupný na účtu zisků a ztrát jako řádková položka. Ujistěte se, že neprovozní výnosy (odečteny) a výdaje (přidány zpět) byly upraveny, protože nejsou součástí hlavní operace.

Krok 2: Nyní jsou úrokové náklady k dispozici také ve výkazu zisků a ztrát. Jde o produkt efektivní úrokové míry a nesplacených půjček po celý rok.

Krok 3: Nyní jsou daně vybírány také z účtu zisků a ztrát.

Krok 4: Nakonec je EBIT odvozen přidáním zpět hodnot odvozených v kroku 2 a kroku 3 k hodnotě v kroku 1, jak je uvedeno níže.

EBIT = čistý příjem + úrokové náklady + daně

Příklady výpočtu provozních výnosů

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů EBIT, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu vzorce pro výpočet provozních výnosů si můžete stáhnout zde - Šablona pro výpočet provozních příjmů ve formátu Excel

Příklad č. 1

Uvažujme příklad výpočtu EBIT pro společnost s názvem ABC Limited, která se zabývá výrobou přizpůsobených kolečkových bruslí pro profesionální i amatérské bruslaře. Na konci finančního roku společnost vygenerovala celkové výnosy ve výši 150 000 USD spolu s následujícími výdaji.

Na níže uvedeném Screenshotu jsou data použitá pro výpočet provozního příjmu

Pro výpočet provozního zisku použijeme nejdříve následující hodnoty.

Náklady na prodané zboží

Čistý příjem

Čistý příjem tedy = 41 000 USD

Čistý příjem společnosti ABC Limited na konci finančního roku činil 41 000 USD.

Nyní je použití první metody pro výpočet provozního příjmu následující -

tj. EBIT = 150 000 - 70 000 $ - 25 000 $

EBIT bude -

EBIT = 55 000 $

Nyní provedeme výpočet provozního příjmu pomocí druhé výše zmíněné metody.

tj. EBIT = 41 000 $ + 10 000 $ + 4 000 $

EBIT bude -

EBIT = 55 000 $

Příklad č. 2 (Apple Inc)

Vezměme si skutečný příklad výroční zprávy společnosti Apple Inc. k 29. září 2018. K dispozici jsou následující informace:

Výpočet provozního příjmu bude následující -

Proto,

  • EBIT (v milionech) = čistý příjem + úrokový náklad + daň - neprovozní. Příjem
  • EBIT = 59 531 USD + 3240 USD + 13 372 USD

Provozní příjem bude -

  • EBIT = 70 898 USD

Kalkulačka provozních příjmů

Můžete použít následující EBIT Calculator.

Celkové příjmy
Náklady na prodané zboží
Provozní náklady
Vzorec provozního příjmu
 

Vzorec provozního příjmu Celkové výnosy - náklady na prodané zboží - provozní náklady
0 - 0 - 0 = 0

Relevance a použití

EBIT je v zásadě metrika ziskovosti, která pomáhá posoudit, jak si společnost vede, což se počítá měřením zisku před výplatou úroků věřitelům nebo věřitelům a daní vládě. Jedná se o výpočet ziskovosti, který se měří v dolarech a nikoli v procentech jako většina ostatních finančních podmínek.

Přetrvává však omezení vzorce provozního výnosu, které je zvláště užitečné při porovnávání podobných společností ve stejném odvětví. Vzhledem k tomu, že vzorec EBIT měří zisk pouze v dolarových částkách, je pro investory a další finanční uživatele obvykle obtížné použít tuto metriku k porovnání různě velkých společností (malých a středních podniků, středních a velkých společností) v celém odvětví.

Výpočet provozního příjmu v aplikaci Excel (se šablonou)

Nyní si vezmeme příklad zveřejněného finančního výkazu společnosti Apple Inc. za poslední tři účetní období. Na základě veřejně dostupných finančních informací lze vypočítat EBIT (v dolarovém vyjádření) společnosti Apple Inc. pro účetní roky 2016 až 2018.

Na níže uvedeném snímku obrazovky jsou data pro výpočet EBIT pomocí výše uvedeného vzorce.

Výpočet provozního výnosu pomocí prvního vzorce.

EBIT = celkový výnos - náklady na prodané zboží - provozní náklady

EBIT za 29. září 2018 tedy bude -

Podobně vypočítáme EBIT za 30. září 2017 a 24. září 2016

Výpočet provozního výnosu pomocí druhého vzorce.

EBIT = čistý příjem + úrokové náklady + daně

Příjem za 29. září 2018 tedy bude -

Podobně vypočítáme EBIT za 30. září 2017 a 24. září 2016

Z výše uvedené tabulky je patrné, že EBIT společnosti Apple Inc. v dolarovém vyjádření během období rostl, což je pro společnost pozitivním znamením.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found