Marže EBITDA (vzorec, příklady) Jak vypočítat?

EBITDA Margin je poměr provozní ziskovosti, který pomáhá všem zúčastněným stranám společnosti získat jasný obraz o provozní ziskovosti a její pozici v peněžních tocích a vypočítává se vydělením zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) společnosti jeho čistým výnosem.

Co je marže EBITDA?

EBITDA Margin vypočítává, kolik z EBITDA (zisk před odpisy a amortizací úroků) je generováno jako procento z prodeje. EBITDA se zjistí po odečtení provozních nákladů (jako jsou náklady na prodané zboží, prodej obecných nákladů a nákladů na správu atd.) Od celkových tržeb. Mějte však na paměti, že by to mělo vyloučit jakékoli odpisy a amortizaci.

Poznamenáváme z výše uvedeného grafu Facebook, Apple a Google.

 • Marže Facebooku je v současné době kolem 52% a byla trvale vyšší než u Apple a Google. Znamená to, že 48% příjmů tvoří provozní náklady.
 • Marže společnosti Apple se většinou pohybovala v rozmezí 30–35%
 • Marže Google se historicky pohybovala v rozmezí 30% - 32%; ve svém posledním čtvrtletí však vykázal nižší marži EBITDA o 19,46%.

EBITDA Margin Formula

Pro výpočet poměru EBITDA můžete použít následující vzorec

Když procházíme podrobnostmi:

 • EBI = zisk před úrokovým výdajem
 • T     = daně
 • D    = odpisy
 • A    = Amortizace

Příklad Starbucks

Podívejme se na výpočet marže EBITDA společnosti Starbucks.

Níže je uveden snímek výkazu zisku a ztráty společnosti Starbucks Corp. Upozorňujeme, že zisk před odpisy a amortizací daní z úroků není přímo uveden ve výkazu zisku a ztráty.

Zdroj: Starbucks SEC Filings

2017

 • EBITDA (2017) = EBIT (2017) + odpisy a amortizace (2017)   = 4 134,7 USD + 1 011,4 USD = 5 146,1 milionu USD
 • EBITDA Margin Formula (2017) = EBITDA (2017) / tržby (2017) = 5146,1 / 22,386,8 = 22,98%

2016

 • EBITDA (2016) = EBIT (2016) + odpisy a amortizace (2016)   = 4 171,9 USD + 980,8 USD = 5 152,7 milionu USD
 • EBITDA Margin Formula (2016) = 5 152,7 / 21 315,9 = 24,17%

2015

 • EBITDA (2015) = EBIT (2015) + odpisy a amortizace (2015)   = 3 601,0 USD + 893,9 USD = 4 494,9 milionu USD
 • EBITDA Margin Formula (2015) = 4,494,9 / 19,162,7 = 23,45%

Příklad Colgate

Vezměme si další příklad výpočtu marže EBITDA

Ve výkazu zisku a ztráty společnosti Colgate jsou uvedena čísla provozního zisku, tj. EBIT. Náklady na odpisy a amortizaci nám však nejsou poskytovány jako samostatná řádková položka. Je to proto, že odpisy a amortizace jsou zahrnuty do nákladů na prodej a správu prodeje a obecných výdajů.

zdroj: Colgate SEC Filings

Proto musíme přejít na výkazy peněžních toků, abychom zjistili údaje o odpisech a amortizaci, které můžeme přidat zpět na EBIT a najít EBITDA.

zdroj: Colgate SEC Filings

EBITDA = EBIT + odpisy a amortizace

 • EBITDA (2017) = 3589 + 475 = 4064 milionů USD
 • EBITDA Margin (2017) = 4064/15454 = 26,3%
 • EBITDA (2016) = 3837 + 443 = 4280 milionů USD
 • Marže EBITDA (2016) = 4280/15195 = 28,2%

Proč je EBITDA marže důležitá?

# 1 - Považováno za hotovostní provozní ziskovou marži

 • Jedná se v podstatě o hotovostní provozní ziskové rozpětí, které nezahrnuje vliv kapitálové struktury a nepeněžní položky, jako jsou odpisy a amortizace.
 • Poskytuje nám měřítko toho, kolik peněz společnost generuje na jednotku výnosu. (peněžní tok z operací na jednotku výnosu však může být v této souvislosti přesnější)

# 2 - Odstraňuje nefunkční efekty

 • Výpočet marže EBITDA v zásadě odstraňuje neprovozní efekty, které jsou pro každou společnost jedinečné. Pokud například srovnáváte společnosti v ropném a plynárenském sektoru, může každá společnost dodržovat odlišné zásady odpisování a amortizace (přímá odpisová politika, metoda dvojího odpisu atd.). Také jejich kapitálové struktury se mohou výrazně lišit.
 • EBITDA odstraňuje všechny tyto neprovozní účinky a také pomáhá provést srovnání mezi dvěma společnostmi.
 • Je to také užitečné pro meziroční analýzu společnosti.

# - Alternativa k marži čistého zisku

 • Čistá zisková marže zahrnuje účinek odpisů a amortizace, úrokových nákladů i daňových sazeb. EBITDA Margin však nebude těmito výdaji ovlivněn, i když jsou daňové struktury velmi odlišné.

Nevýhody

# 1 - Oblékání oken

Společnosti s nízkými ziskovými maržemi se mohou pokusit upravit své maržové údaje zvýrazněním marže EBITDA namísto marže čistého zisku.

# 2 - EBITDA není měřítkem GAAP

Vzhledem k tomu, že EBITDA není měřítkem GAAP a není regulováno, mohou jej některé společnosti použít k vykreslení růžové finanční situace společnosti.

 # 3 - Lze použít nesprávně

Tato marže by se neměla používat k porovnání společností s vysokou kapitalizací dluhu, protože jejich úrokové náklady budou velmi vysoké a marže EBITDA nezachycují výši dluhu. Pokud také porovnáte dvě společnosti, jednu s nízkou kapitalizací dluhu a druhou s vysokou kapitalizací dluhu, zjištění nemusí vést ke správným závěrům.

Marže EBITDA v oboru

Oděvní průmysl

Níže je uveden seznam nejlepších společností v odvětví oděvů a jejich rozpětí

název Marže (TTM) Tržní kapitalizace (miliony USD)
American Eagle Outfitters 13,1% 4464,8
Abercrombie & Fitch 8,4% 1639,9
Přezka 17,9% 1189,3
Chico's FAS 9,9% 1131.5
DSW 7,2% 2224.8
Tipni si? 5,5% 1823.6
Mezera 12,6% 11651,2
Značky L. 17,4% 8895,5
Lululemon Athletica 23,5% 16468,1
Místo pro děti 11,4% 2077,5
Ross Stores 16,8% 33685,3
Společnosti TJX 13,0% 60932.3
Urban Outfitters 11,3% 4872,1
 • Celkově si povšimneme, že v sektoru oděvů nejsou marže příliš vysoké, v průměru se pohybují od 10 do 15%.
 • Lululemon Athletica má nejvyšší rozpětí v této skupině na 23,5%, zatímco nejnižší byla míra Guess na 5,5%

Automobilový průmysl

Níže je uveden seznam nejlepších společností v odvětví oděvů spolu s jejich maržemi a tržní kapitalizací

název Marže (TTM) Tržní kapitalizace (miliony USD)
Ford Motor 5,1% 39538
Fiat Chrysler Automobiles 10,8% 33783
General Motors 16,3% 51667
Honda Motor Co. 12,0% 53175
Ferrari 32,4% 30932
Toyota Motor 14,9% 192624
Tesla -3,4% 59350
Tata Motors 10,8% 12904
 • Bereme na vědomí, že Tesla je na úrovni EBITDA nerentabilní a její marže je na -3,4%
 • Naopak Ferrari je nejziskovější s marží 32,4 $
 • Ostatní výrobci automobilů mají v průměru rozpětí v rozmezí 10–15%

Diskontní prodejny

Níže je uveden seznam nejlepších společností v diskontních obchodech spolu s jejich maržemi a tržní kapitalizací

název Marže (TTM) Tržní kapitalizace (miliony USD)
Velké množství 7,4% 1823
Burlington Stores 11,4% 10525
Velkoobchod Costco 4,3% 96984
Generál dolaru 10,2% 26296
Dolarové obchody 11,7% 21557
Ollie's Bargain Outlet 14,0% 4330
Ceny 5,8% 2496
cílová 9,2% 43056
Walmart 5,2% 261917
 • Poznamenáváme, že Walmart má v této skupině nejnižší marži 5,2%
 • Ollie's Bargain Outlet má naopak nejvyšší marži 14,0%
 • Obecně (podle očekávání) fungují zlevněné obchody na relativně nižších úrovních marže ve srovnání s ostatními odvětvími.

Ropa a plyn

Níže je uveden seznam nejlepších společností v ropném a plynárenském průmyslu, jejich maržích a tržní kapitalizaci

název Marže (TTM) Tržní kapitalizace (miliony USD)
Diamantové vrtání na moři 24,0% 2544
Ensco 14,0% 3234
Helmerich & Payne 24,8% 6656
Nabors Industries 18,7% 2366
Noble Corp 25,9% 1444
Ocean Rig UDW 24,3% 2536
Energie Patterson-UTI 23,7% 3683
Rowan Companies 41,6% 1736
Transocean -40,5% 5917
Jednotka 39,1% 1293
 • Zaznamenáváme, že marže těchto ropných a plynárenských společností jsou obecně vyšší v průměru o 25–30%.
 • Transocean vytváří ztráty s marží -40,5%
 • Rowan Companies je nejlepší v lotu s marží 41,6%