Vydané vs nesplacené akcie Top 6 rozdílů (infografika)

Klíčový rozdíl mezi vydanými a nesplacenými akciemi spočívá v tom, že emise akcií jsou celkové akcie vydané společností za účelem získání finančních prostředků. Zatímco zbývající akcie jsou akcie, které mají akcionáři k dispozici v daném okamžiku po vyloučení akcií, které jsou zpětně odkoupeny.

Rozdíl mezi vydanými a nesplacenými akciemi

  • Vydané akcie jsou akcie, které společnost vydává. Tyto akcie drží její akcionáři a investoři. Společnost je vydává lidem ve společnosti nebo široké veřejnosti a některým velkým investičním institucím.
  • Nevyřízené akcie jsou vydané akcie minus akcie v pokladně. Když společnost odkoupí zpět své akcie a neodejde je do důchodu, říká se, že jsou umístěny do státní pokladny. Po odečtení těchto akcií v pokladně se tedy o zbývajících říká, že jsou akcie v oběhu. Počet nevypořádaných akcií používáme pro výpočet různých finančních poměrů, jako je zisk na akcii (EPS).

Nevyřízené akcie jsou menší nebo rovny vydaným akciím. Nemohou to být více než vydané akcie, ale mohou být rovnocenné, pokud neexistují žádné státní pokladny.

Nevyřízené akcie = Vydané akcie - státní pokladna

Příklad vydaného a nevyrovnaného podílu

Zvažme příklad, abychom tomu lépe porozuměli. Společnost XYZ Inc. má 50 000 vydaných akcií. Kupuje zpět 2 000 akcií a neodchází je do důchodu, tj. Společnost je bude držet jako vlastní akcie. Jaký je počet nesplacených akcií?

Jak víme, zbývající akcie jsou vydané akcie minus vlastní akcie, tj

  • Nevyřízené akcie = Vydané akcie - státní pokladna
  • Nevyřízené akcie tedy = 50000 - 2000 = 48 000

Infografika vydaných vs. nesplacených akcií

Zde vám poskytneme šest nejlepších rozdílů mezi vydanými a nevyrovnanými akciemi

Vydané vs. nesplacené akcie - klíčové rozdíly

Kritické rozdíly mezi vydanými a nesplacenými akciemi jsou následující -

  • Vydané akcie jsou celkové akcie vydané Společností. Zatímco zbývající akcie jsou akcie s akcionáři, tj. Nezahrnuje akcie odkoupené Společností. Odečtením vlastních akcií od vydaných akcií tedy vzniknou akcie v oběhu.
  • Vydané akcie zahrnují akcie držené v pokladně. Společnost je může použít pro budoucí prodej nebo nákup jiného obchodu. Naproti tomu nesplacené akcie nezahrnují vlastní akcie.
  • Finanční výkazy nevykazují vydané akcie. Pro srovnání, finanční výkazy nevykazují nesplacené akcie.
  • Nevyřízené akcie pomáhají určovat hlasovací sílu ve společnosti pro každého akcionáře a také celkový počet hlasovacích akcií.
  • Nevyřízené akcie jsou užitečné ke zjištění finanční výkonnosti společnosti na akcii. Např. Pro výpočet zisku na akcii EPS se výdělek dělí nevydělanými akciemi, nikoli vydanými akciemi.
  • Nevyřízené akcie jsou menší nebo rovny vydaným akciím. Většinou jsou nižší než vydané akcie, s výjimkou společností, které nemají státní pokladnu. V druhém případě se zbývající akcie budou rovnat vydaným akciím.

Vydané vs. nesplacené akcie Hlavní rozdíl

Pojďme se nyní podívat na hlavní rozdíl mezi vydanými a nevyrovnanými akciemi.

Základ Vydané akcie Vynikající akcie
Definice Tyto akcie drží investoři a akcionáři společnosti. Zahrnují také akcie držené společností v pokladně poté, co nakoupí své akcie zpět. Je to vydaný podíl minus akcie držené v pokladně. Jedná se o skutečný počet akcií, které investoři drží.
Klíčový rozdíl Vydaná akcie zahrnuje státní pokladnu. Nezahrnuje státní pokladnu.
Hlášení Finanční výkazy tyto akcie nevykazují. Finanční výkazy vykazují tyto akcie.
Finanční výkon Při měření klíčových poměrů na akcii neposkytuje úplný obraz o finanční výkonnosti společnosti. Používají se hlavně k měření výkonnosti společnosti a hledání klíčových poměrů na akcii.
Hlasovací síla Zahrnuje státní pokladnu, která nemá hlasovací právo. Dalším využitím je stanovení celkového počtu akcií dostupných pro hlasování a procenta podílů a hlasovacích práv každého akcionáře.
Množství Jsou větší nebo rovny nevyrovnaným akciím. Nevyřízené akcie jsou menší nebo rovny vydaným akciím. Mohou se rovnat vydaným akciím, pouze pokud je státní pokladna nulová.

Závěr

Vydané akcie vs. akcie v oběhu jsou finanční podmínky, které se vztahují ke kapitálové struktuře Společnosti. Viděli jsme rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Zatímco vydané akcie zahrnují státní pokladnu u Společnosti, zbývající akcie mají pro finanční analytiky větší význam. Nevyřízené akcie poskytují počet hlasovacích práv ve společnosti a pomáhají při hledání klíčových finančních ukazatelů společnosti.

Všechny veřejně obchodované společnosti musí dodržovat požadavky na zařazení na seznam. Z tohoto důvodu zveřejní počet vydaných akcií a zbývajících akcií na svých webových stránkách a na burzách.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found