ROE vs ROA | 5 nejlepších rozdílů (s infografikou)

Rozdíl mezi ROE a ROA

ROE je míra finanční výkonnosti, která se vypočítá vydělením čistého výnosu na celkový kapitál, zatímco ROA je druh návratnosti investic, který udává ziskovost ve srovnání s celkovými aktivy a určuje, jak dobře si společnost vede; vypočítá se vydělením čistého zisku celkovými aktivy.

Dva zásadní parametry pro analýzu firmy jsou Interpet ROE a návratnost aktiv (ROA).

Návratnost vlastního kapitálu a Návratnost aktiv jsou tyto poměry známé jako poměry ziskovosti, protože označují úroveň zisku generovaného podnikem.

Co je ROE?

Rentabilita vlastního kapitálu měří, kolik podnik vydělá, s ohledem na výši vlastního kapitálu vloženého do podnikání. Návratnost kapitálu je poměr, který se počítá s čistým příjmem jako čitatelem a celkovým kapitálem jako jmenovatelem.

 • Čistý zisk je položkou výkazu zisku a ztráty a celkový kapitál pochází z rozvahy; proto se pro výpočet poměru zohledňuje průměr vlastního kapitálu.
 • Vyšší poměr znamená, že se podniku daří dobře, protože je schopen generovat vysokou částku zisku, vzhledem k určité úrovni investic ve formě vlastního kapitálu.
 • Návratnost kapitálu se také populárně počítá pomocí vzorce DuPont. Analýza DuPont je kombinací tří poměrů, která pomáhá při identifikaci, který parametr má za následek zvýšení nebo snížení ROE.

Co je ROA?

Návratnost aktiv je měřítkem k měření toho, jak velký je zisk generovaný podnikem s počtem celkových aktiv investovaných do podnikání. Tento poměr se měří s čistým příjmem jako čitatelem a celkovými aktivy jako jmenovatelem.

 • Jiným způsobem se tímto měří, kolik zisku generuje obchod s prostředky investovanými preferovanými akcionáři akcionáře a také celková investice do dluhu.
 • Všechny tyto sady investorů poskytují prostředky potřebné pro celková aktiva. Celková aktiva je financována jak vlastníky, tak držiteli dluhu, je nutné přidat zpět úrokové výdaje do čistého výnosu, který je v čitateli poměru.
 • V případě ROA, stejně jako v případě ROE, je čitatelem položka výkazu zisku a ztráty a jmenovatelem je položka rozvahy. Proto se ve jmenovateli bere průměr celého aktiva.

Infografika ROE vs. ROA

Kritické rozdíly mezi ROA vs. ROE

Klíčové rozdíly jsou následující:

 • S pomocí ROE můžeme měřit, kolik podnik vydělává, s ohledem na výši vlastního kapitálu vloženého do podnikání. Naproti tomu ROA nám říká, kolik zisku generuje podnik s celkovým množstvím aktiv investovaných do podnikání.
 • Při výpočtu ROE je čistý příjem čitatelem, zatímco celkový kapitál je jmenovatelem. Při výpočtu ROA je čistý příjem čitatelem a celková aktiva jmenovatelem.
 • Dalším způsobem výpočtu ROE je DuPont Analysis, ale pro výpočet ROA nejsou k dispozici žádná taková opatření.
 • Pro výpočet ROE bereme v úvahu pouze kapitálové investory, ale pro výpočet ROA jsou zohledněni všichni akcionáři, preferovaní akcionáři a celková investice do dluhu.
 • Při výpočtu ROE není nutné provádět žádné úpravy v čitateli, protože za jmenovatele se považuje pouze vlastní kapitál. Pro výpočet ROA je nezbytné přidat do čitatele zpět úrokové výdaje, protože celková aktiva je financována jak vlastníky, tak držiteli dluhu.

Srovnávací tabulka

Základ  Návratnost kapitálu (ROE) Návratnost aktiv (ROA)
Úvod Rentabilita vlastního kapitálu měří, kolik podnik vydělá, s ohledem na výši vlastního kapitálu vloženého do podnikání. Návratnost aktiv je měřítkem k měření toho, jak velký je zisk generovaný podnikem s počtem celkových aktiv investovaných do podnikání.
Rozdíl ve jmenovateli Návratnost kapitálu je poměr, který se počítá s čistým příjmem jako čitatelem a celkovým kapitálem jako jmenovatelem. Tento poměr se měří s čistým příjmem jako čitatelem a celkovými aktivy jako jmenovatelem.
Analýza DU Pont ROE se také počítá pomocí du Pont analýzy, která pomáhá zjistit, zda ROE vzrostla kvůli čisté marži nebo pákovému efektu nebo je to kvůli zvýšení obratu aktiv Pro výpočet ROA nejsou použitelná žádná taková opatření
Investoři Pro výpočet ROE se berou v úvahu pouze kapitálové investory. ROA měří, kolik zisku generuje obchod s prostředky investovanými akcionáři preferovanými akcionáři, a také celková investice do dluhu, protože všechny tyto soubory investorů poskytují prostředky potřebné pro celková aktiva.
Nastavení Pro výpočet ROE není nutné upravovat čitatel poměru, protože jmenovatelem je pouze vlastní kapitál, nikoli kombinace dluhu i vlastního kapitálu. Jelikož dluh není zahrnut, není třeba úroky v čitateli přidávat zpět. Jelikož je celková aktiva financována držiteli vlastního kapitálu i dluhu, je nutné k čistému příjmu přidat úrokové výdaje, které jsou v čitateli poměru.

Závěr

Návratnost kapitálu a návratnost aktiv se označují jako poměry ziskovosti, protože označují úroveň zisku generovaného podnikem. Při rozhodování a závěrech o finančním zdraví a výkonnosti společnosti je velmi důležité brát v úvahu ROA i ROE, protože oba tyto poměry jsou velmi důležité.

Kombinace výsledků nám pomáhá získat spravedlivou představu o efektivitě řízení společnosti jakékoli společnosti.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found