Zápis do deníku nákupu (význam) | Krok za krokem příklady

Co je položka deníku nákupu a vrácení?

Společnost předává záznam do deníku nákupu za účelem záznamu transakce vrácení zboží zakoupeného od dodavatele. Zde bude v účetnictví společnosti připsán hotovostní účet v případě nákupů v hotovosti nebo účet splatný v případě úvěrových nákupů a zpětný účet nákupu.

Jak zajistit návratnost zápisu do deníku?

V případech, kdy společnost nakupuje zboží od dodavatele, pak v účetních knihách bude na účtu nákupů debet, protože to zvýší zásoby společnosti (aktiva). Na hotovostním účtu bude kredit, pokud byl zakoupen v hotovosti, nebo kredit na splatném účtu, pokud byly nákupy provedeny na úvěr od třetí strany (dodavatele). Položka deníku k záznamu nákupu je uvedena níže:

Nákupy v hotovosti

Nákupy na úvěr

Nyní, když společnost vrátí zboží oproti dříve provedeným nákupům, bude z účtu v hotovosti nebo z účtu splatného za nákupy v hotovosti nebo nákupy z kreditu odečtena příslušná částka z účtu pro vrácení kreditu za nákup, protože dojde k vrácení zboží společnosti dodavateli. Účetní zápis, který zaznamenává návratnost proti nákupu zboží společností, je následující:

Nákup Vrácení zboží zakoupeného v hotovosti

Nákup vrácení zboží zakoupeného na úvěr

Příklad záznamu deníku nákupu a vrácení

Vezměme si příklad záznamu deníku s vrácením nákupu.

Tuto šablonu Excel záznamu deníku nákupu si můžete stáhnout zde - šablonu aplikace Excel deníku nákupu a nákupu

Existuje společnost A ltd. zakoupené zboží od dodavatelů v hodnotě 150 000 $ 1. září 2019 zaplacením hotovosti s podmínkou, že zboží bude možné vrátit pouze do 15 dnů od data nákupu. Dne 13. září 2019 společnost A ltd vrátila zboží dodavateli. Předat v účetních knihách společnosti potřebný zápis do deníku k zaznamenání nákupu zboží a vrácení tohoto zboží dodavateli?

Řešení:

1. září 2019, kdy bylo zboží zakoupeno v hotovosti od dodavatele, bude z nákupního účtu odečtena částka a hotovostní účet bude připsán. Záznam je následující:

13. září 2019, kdy bude zboží vráceno dodavateli, bude z peněžního účtu odečtena částka odpovídající zpětnému účtu pro nákup, protože dojde k vrácení zboží ze společnosti dodavateli. Záznam pro zaznamenání takové návratnosti nákupu je uveden níže:

Výhody nákupu Návrat do deníku

Různé výhody související s položkou deníku pro vrácení nákupu jsou následující:

  • Pomáhá společnosti zaznamenávat všechny transakce spojené s vrácením zboží, které společnost zakoupila buď v hotovosti nebo na úvěr od svého dodavatele, čímž udržuje všechny stopy stejné.
  • Když společnost zaznamenává výnos z nákupů, může snížit zůstatek takového výnosu z nákupu ze zůstatku zásob, aby poznala přesný zůstatek nebo stav zásob přítomných ve společnosti v určitém časovém okamžiku.

Nevýhody zápisu do deníku nákupu

Nevýhody související s položkou deníku nákupu a vrácení jsou následující:

  • Záznam nákupu Položka deníku pro návrat zahrnuje zásah člověka, takže převažuje šance, že osoba, která se zabývá záznamem takové transakce, se může při takovém záznamu dopustit chyby, která pak nakonec poskytne nesprávný obraz společnosti.
  • V případě společností, kde je vysoký počet návratností, je časově náročné zaznamenávat každý takový vstup.

Důležité body

Různé základní body týkající se položky deníku nákupu a vrácení jsou následující:

  • Když je vrácena dodavateli zboží, pak bude hotovostní účet nebo účty splatných účtů za nákupy v hotovosti nebo kreditní nákupy odepsány z příslušného účtu pro vrácení kreditu za nákup, protože dojde k vrácení zboží ze společnosti do dodavatel.
  • Chcete-li znát přesný zůstatek zásob přítomných ve společnosti v určitém okamžiku, může společnost snížit zůstatek takového výnosu z nákupu ze zůstatku zásob.

Závěr

Záznamy deníku o vrácení nákupu se tedy zaznamenávají do účetních knih společnosti, když se zboží, které společnost koupila buď v hotovosti nebo na úvěr, vrátí dodavateli tohoto zboží.

Když je zboží zakoupeno v hotovosti nebo na úvěr, bude z účtu nákupů odečteno v účetních knihách společnosti, které budou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty společnosti a na peněžní účet nebo účty, které budou připsány na účet, který se má zaplatit, protože to buď sníží hotovost v případě hotovostních nákupů, nebo to vytvoří odpovědnost společnosti v případě úvěrových nákupů. Nyní, když společnost vrátí zboží oproti dříve provedeným nákupům, bude z účtu v hotovosti nebo z účtu splatného za nákupy v hotovosti nebo nákupy z kreditu odečtena příslušná částka z účtu pro vrácení kreditu za nákup, protože dojde k vrácení zboží společnosti dodavateli.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found