Prémiový vzorec pro tržní riziko Jak vypočítat Rp? (Krok za krokem)

Co je to Premium vzorec pro tržní riziko?

Pojem „tržní riziková prémie“ označuje extra výnos, který investor očekává za to, že místo rizikových aktiv drží rizikové tržní portfolio. V modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM) představuje tržní riziková prémie sklon linie na trhu cenných papírů (SML). Vzorec pro tržní rizikovou prémii je odvozen odečtením bezrizikové návratnosti od očekávané návratnosti nebo tržní návratnosti.

Matematicky je reprezentován jako,

Tržní riziková prémie = očekávaná míra návratnosti - bezriziková míra návratnosti

nebo

Tržní riziková prémie = tržní míra návratnosti - bezriziková míra návratnosti

Vysvětlení vzorce Premium Market Risk

Vzorec v první metodě lze odvodit pomocí následujících jednoduchých čtyř kroků:

Krok 1: Nejprve určete očekávanou míru návratnosti investorů na základě jejich ochoty riskovat. Čím vyšší je ochota riskovat, tím vyšší by byla očekávaná míra návratnosti, která by kompenzovala další riziko.

Krok 2: Dále určete bezrizikovou míru návratnosti, což je očekávaná návratnost, pokud investor nebude riskovat. Návratnost státních dluhopisů nebo pokladničních poukázek je dobrým zástupcem pro bezrizikovou míru návratnosti.

Krok 3: Nakonec je vzorec pro tržní rizikovou prémii odvozen odečtením bezrizikové míry návratnosti od očekávané míry návratnosti, jak je uvedeno výše.

Vzorec pro výpočet tržní rizikové prémie pro druhou metodu lze odvodit pomocí následujících jednoduchých čtyř kroků:

Krok 1: Nejprve určete tržní míru návratnosti, což je roční výnos vhodného srovnávacího indexu. Návratnost indexu S&P 500 je dobrým ukazatelem tržní míry návratnosti.

Krok 2: Dále určete bezrizikovou míru návratnosti pro investora.

Krok 3: Nakonec je vzorec pro tržní rizikovou prémii odvozen odečtením bezrizikové míry návratnosti od tržní míry návratnosti, jak je uvedeno výše.

Příklady vzorce pro tržní riziko (s šablonou Excel)

Podívejme se na některé jednoduché až pokročilé příklady vzorce Market Risk Premium.

Tuto šablonu Excel Market Formula Premium vzorec Excel si můžete stáhnout zde - Šablona Excel Market Formula Premium vzorec

Příklad č. 1

Vezměme si příklad investora, který investoval do portfolia a očekává od něj míru návratnosti 12%. V posledním roce vykázaly vládní dluhopisy výnos 4%. Na základě uvedených informací určete tržní rizikovou prémii pro investora.

Výpočet prémie za tržní riziko lze proto provést následovně,

  • Tržní riziková prémie = 12% - 4%

Tržní riziková prémie bude

Na základě uvedených informací je tržní riziková prémie pro investora 8%.

Příklad č. 2

Vezměme si další příklad, kdy chce analytik vypočítat tržní rizikovou prémii nabízenou srovnávacím indexem X&Y 200. Index vzrostl ze 780 bodů na 860 bodů během posledního roku, během kterého vládní dluhopisy vykázaly průměrný 5% výnos . Na základě uvedených informací určete tržní rizikovou prémii.

Pro výpočet tržní rizikové prémie nejprve vypočítáme tržní míru návratnosti na základě výše uvedených informací.

  • Tržní míra návratnosti = (860/780 - 1) * 100%
  • = 10,26%

Výpočet prémie za tržní riziko lze proto provést následovně,

  • Tržní riziková prémie = 10,26% - 5%

  • Tržní riziková prémie = 5,26%

Kalkulačka prémie za tržní riziko

Můžete použít následující kalkulačku Premium Market Risk Premium Calculator.

Očekávaná míra návratnosti
Bezriziková míra návratnosti
Vzorec tržního rizika Premium
 

Vzorec tržního rizika Premium Očekávaná návratnost - bezriziková návratnost
0 - 0 = 0

Relevance a použití

Je důležité, aby analytik nebo zamýšlený investor pochopil koncept tržní rizikové prémie, protože se točí kolem vztahu mezi rizikem a odměnou. Představuje, jak se výnosy portfolia akciových trhů liší od výnosů výnosů státních dluhopisů s nízkým rizikem vzhledem k dodatečnému riziku, které nese investor. Riziková prémie v zásadě pokrývá očekávané výnosy a historické výnosy. Očekávaná tržní prémie se obvykle liší od jednoho investora k druhému na základě jejich ochoty riskovat a investičních stylů.

Na druhou stranu je historická tržní riziková prémie (na základě tržní míry návratnosti) stejná pro všechny investory, protože hodnota je založena na minulých výsledcích. Dále tvoří integrální ozubení CAPM, které již bylo zmíněno výše. V CAPM se požadovaná míra návratnosti aktiva počítá jako součin tržní rizikové prémie a beta aktiva plus bezriziková míra návratnosti.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found