Audit vs záruka | Top 5 nejlepších rozdílů (s infografikou)

Klíčovým rozdílem mezi auditem a ověřením je, že auditem je systematické zkoumání účetních knih a dalších dokumentů společnosti, aby bylo možné zjistit, zda prohlášení prokazuje věrný a poctivý obraz organizací, zatímco ujištění je proces, při kterém jsou analyzovány různé procesy, postupy a operace společnosti.

Rozdíl mezi auditem a zajištěním

Audit a ověření jsou procesy používané k hodnocení finanční evidence společnosti. Jsou procesem ruku v ruce. Audit a ověření je proces ověřování záznamů dostupných v účetním záznamu společnosti podle účetních standardů a zásad a také potvrzuje, že účetní záznam je přesný či nikoli. Audit je proces hodnocení účetních položek obsažených v účetní závěrce společnosti. Jistota je proces analýzy a používá se při hodnocení účetních záznamů a finančních záznamů. Audit obvykle následuje po ujištění.

V tomto článku se podíváme na hlavní rozdíly mezi auditem a zajištěním.

Co je audit?

Audit je proces hodnocení účetních položek obsažených v účetní závěrce společnosti. Audit kontroluje správnost finančních zpráv. Audit zahrnuje zajištění etické prezentace, spravedlivé prezentace, přesnosti a také kontroluje, zda jsou finanční zprávy podle účetního standardu a účetního principu. Audit hovoří o jakémkoli zkreslení provedeném ve finančních záznamech, zneužití finančních prostředků, jakémkoli podvodu a jakýchkoli podvodných činnostech provedených ve společnosti nebo provedených společností. Audity provádějí interní auditoři a externí auditoři, kteří jsou nezávislými auditory.

Zaměstnanec společnosti provádí interní audit a patří do oddělení auditu společnosti. Interní audit provádí časté audity a kontroluje záznamy o finančních zprávách, zda záznamy odpovídají účetním standardům a účetním zásadám, a také sleduje a ověřuje, zda je účetní záznam přesný nebo ne. Společnost také najímá externí auditory, kteří poskytují nestranný přehled o účetní závěrce. Existuje mnoho auditorských společností, které působí jako externí auditoři mnoha společností. Zprávy, které tyto firmy připravují, jsou považovány za přesné a poskytují věrné a poctivé vyjádření finančního stavu společnosti.

Co je to záruka?

Jistota je proces analýzy a používá se při hodnocení účetních záznamů a finančních záznamů. Jistota je proces ověřování záznamů dostupných v účetním záznamu společnosti podle účetních standardů a zásad a také potvrzuje, že účetní záznam je přesný nebo ne. Jistota je proces hodnocení, operace, postup atd. Hlavním cílem záruky je zkontrolovat přesnost finančních zpráv. Rovněž zajišťuje všem zúčastněným stranám, že nedojde ke zkreslení údajů ve finančních záznamech, zneužití finančních prostředků, podvodům a podvodným činnostem prováděným ve společnosti nebo prováděných společností. Ověřovací finanční zprávy jsou podle účetního standardu a účetního principu. K posouzení procesu, postupu a operací a těchto procesů, postupů,systémy jsou pečlivě sledovány, aby se zajistilo, že proces je správný, a poskytuje optimální výsledky. Assurance se specializuje na hodnocení a zlepšování kvality informací ve společnosti. Pomáhá při rozhodování v organizaci, protože pracuje na zpětné vazbě od zákazníků, finančních informacích, zpětné vazbě od zaměstnanců nebo v oblastech, kde jsou při rozhodování v organizaci velmi potřebné informace.

Infografika auditu vs. záruky

Zde vám poskytneme prvních 5 rozdílů mezi auditem a zajištěním.

Audit vs. záruka - klíčové rozdíly

Kritické rozdíly mezi auditem a zajištěním jsou následující -

  • Audit je proces hodnocení účetních položek obsažených v účetní závěrce společnosti. Audit kontroluje přesnost finančních zpráv, zatímco Assurance je proces analýzy a používá se při hodnocení účetních záznamů a finančních záznamů. Jistota, která také ověřuje záznamy dostupné v účetním záznamu společnosti, je podle účetního standardu a zásady a také ověřuje, zda je účetní záznam přesný nebo ne.
  • Audit hovoří o jakémkoli zkreslení provedeném ve finančních záznamech, jakémkoli zneužití finančních prostředků, jakémkoli podvodu a jakýchkoli nepoctivých činnostech provedených ve společnosti nebo provedených společností. Naproti tomu se Assurance specializuje na hodnocení a zlepšování kvality informací ve společnosti. Pomáhá při rozhodování v organizaci.
  • Prvním krokem je audit, po kterém následuje ujištění.
  • Audit provádí interní auditor nebo externí auditor, zatímco auditorská společnost provádí Assurance.
  • Audit zahrnuje zajištění etické prezentace, věrně prezentované, přesné a také kontroluje, zda jsou finanční zprávy podle účetního standardu a účetního principu. Naproti tomu Assurance se používá k ověření přesnosti finančních zpráv. Rovněž zajišťuje všem zúčastněným stranám, že nedojde ke zkreslení údajů ve finančních záznamech, zneužití finančních prostředků, podvodům a nečestným činnostem ve společnosti nebo ze strany společnosti.

Rozdíl mezi auditem a zajištěním Rozdíl mezi hlavami

Pojďme se nyní podívat na hlavní rozdíl mezi auditem a zajištěním.

Základ - Audit vs. záruka Audit Ujištění
Definice Audit je proces hodnocení účetních položek obsažených v účetní závěrce společnosti. Audit kontroluje správnost finančních zpráv. Jistota je proces analýzy a používá se při hodnocení účetních záznamů a finančních záznamů. Jistota je proces ověřování záznamů dostupných v účetním záznamu společnosti podle účetních standardů a zásad a také ověřuje, zda je účetní záznam přesný nebo ne.
Krok Audit je prvním krokem. Jistota, pokud následuje audit.
Hotovo Audit provádí interní auditor nebo externí auditor; Auditorská společnost poskytuje jistotu.
Cíl Audit hovoří o jakémkoli zkreslení provedeném ve finančních záznamech, jakémkoli zneužití finančních prostředků, jakémkoli podvodu a jakýchkoli podvodných činnostech provedených ve společnosti nebo provedených společností. Assurance se specializuje na hodnocení zlepšování kvality informací ve společnosti. Pomáhá při rozhodování v organizaci.
Použití Audit zahrnuje zajištění etické prezentace, spravedlivé prezentace, přesnosti a také kontroluje, zda finanční zprávy odpovídají účetním standardům a účetním zásadám. Pomocí Assurance je kontrolována přesnost finančních zpráv. Rovněž zajišťuje všem zúčastněným stranám, že nedojde ke zkreslení údajů ve finančních záznamech, zneužití finančních prostředků, podvodům a podvodným činnostem prováděným ve společnosti nebo prováděných společností.

Závěr

Audit vs. jistota je proces prováděný ruku v ruce a slouží k hodnocení finanční evidence společnosti. Audit zahrnuje zajištění etické prezentace, věrně prezentované a přesné. Rovněž kontroluje, zda účetní zprávy odpovídají standardu a účetním zásadám. Kontroly záruky neobsahují žádné zkreslení údajů ve finančních záznamech, zneužití finančních prostředků, žádné podvody ani podvodné činnosti a neinformují o tom všechny zúčastněné strany společnosti.

Video


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found