Poměr hotovostních rezerv (vzorec, příklad) | Vypočítejte CRR

Co je poměr hotovostních rezerv (CRR)?

Podíl na celkových vkladech banky, který je povinen udržovat u centrální banky příslušné země, se označuje jako poměr hotovostních rezerv a slouží jako prostředek kontroly likvidity v bankovním finančním systému.

Jednoduše řečeno, poměr hotovostních rezerv (CRR) je určité procento z celkových vkladů banky, které musí být vedeny na běžném účtu u centrální banky země, což by znamenalo, že banka nebude mít přístup k této částce peněz na jakoukoli obchodní činnost nebo hospodářskou činnost.

Vzorec

Povinnost minimálních rezerv se označuje jako výše rezervy a pro její vyjádření platí vzorec:

Poměr hotovostních rezerv = požadavek na rezervu * bankovní vklady

Vklady bank obvykle zahrnují následující:

Čistá poptávka a časové závazky, což není nic jiného než součet spořicích účtů, běžných účtů a pevných vkladů, které jsou v držení banky.

Rovnice pro výpočet poměru hotovostních rezerv je ve své podstatě docela jednoduchá.

 • První částí je povinnost minimálních rezerv, kterou stanoví centrální banka země po zvážení všech makro faktorů, které se v zemi vyskytují, jako je míra inflace, míra výdajů, poptávka a nabídka zboží, obchodní deficit atd. .
 • Druhou částí vzorce je Čistá poptávka a termínované vklady, které si banka půjčuje ve formě vkladů, a centrální banka si ráda ponechává určitou rezervu stranou od všech bank, aby přežila během finanční krize.

Příklady

Tuto šablonu Excel Ratio Ratio Excel si můžete stáhnout zde - Šablona Excel Ratio Cash Reserve

Příklad č. 1

ABC bank ltd se u centrální banky registruje jako banka poprvé. Chce určit svůj požadavek na hotovostní rezervu a vypočítal své závazky z čisté poptávky a času na 1 miliardu USD. Musíte vypočítat veškerý poměr rezerv hotovosti, vzhledem k tomu, že požadavek na rezervu je 5%.

Řešení:

Centrální banka stanovila povinnost minimálních rezerv jako 5%. Čisté vklady banky jsou 1 miliarda dolarů.

Výpočet rovnice poměru hotovostních rezerv lze provést takto -

 • Míra rezervy = požadavek na rezervaci * bankovní vklady
 • = 5% * 1 000 000 000

Poměr rezerv bude

 • Poměr rezerv = 50 000 000.

 Proto si banka ABC musí na běžném účtu u centrální banky ponechat 50 milionů dolarů.

Příklad č. 2

Níže je výpis z RBL bank ltd za dva finanční roky. Všechny níže uvedené obrázky jsou v crores. Předpokládejme, že čistá poptávka a časové závazky tvoří 45% celkových půjček a centrální banka vyžaduje 4% poměr rezerv.

Jste povinni vypočítat poměr peněžních rezerv pro oba roky.

Řešení:

Centrální banka stanovila povinné minimální rezervy jako 4%. A čisté vklady banky tvoří 45% z celkových půjček.

 • Vklady v bankách za březen 2017 = 42 567,85 * 45% = 19 155,33
 • Vklady v bankách za březen 2018 = 53 163,70 * 45% = 23 923,67

Výpočet poměru hotovostních rezerv k březnu 2017 lze tedy provést následujícím způsobem -

 • Míra rezervy = požadavek na rezervaci * bankovní vklady
 • = 4% * 19 155,53

Poměr rezerv z března 2017

 • Poměr rezerv = 766,22

Nyní lze výpočet poměru hotovostních rezerv k březnu 2018 provést následujícím způsobem -

 • Míra rezervy = požadavek na rezervaci * bankovní vklady
 • = 4% * 23 923,67

Poměr rezerv z března 2018

 • Poměr rezerv = 956,95

Příklad č. 3

Níže je výňatek z Federal bank ltd za dva finanční roky. Všechny níže uvedené obrázky jsou v crores. Předpokládejme, že čistá poptávka a časové závazky tvoří 85% a 90% celkových půjček a centrální banka vyžaduje pro rok 2017 respektive 5,5% rezervní poměr pro rok 2017, respektive 2018.

Jste povinni vypočítat požadavek na poměr hotovostních rezerv pro oba roky.

Řešení:

Centrální banka požaduje, aby míra rezerv činila 5% pro rok 2017 a 5,5% pro rok 2018. A čistý vklad banky je 85%, respektive 90% pro rok 2017, respektive 2018, z celkových půjček.

 • Bankovní vklady do března 2017 = 103561,88 * 85% = 88 027,60
 • Bankovní vklady na březen 2018 = 123525,99 * 90% = 138533,14

Výpočet poměru hotovostních rezerv k březnu 2017 lze tedy provést následujícím způsobem -

 • Míra rezervy = požadavek na rezervaci * bankovní vklady
 • = 5% * 88 027,60

Poměr rezerv z března 2017

 • Poměr rezerv = 4 401,38 crores

Výpočet vzorce poměru peněžních rezerv z března 2018 lze provést takto -

 • Míra rezervy = požadavek na rezervaci * bankovní vklady
 • = 5,5% * 111 173,39

Poměr rezerv z března 2018

 • Poměr rezerv = 6 114,54 crores

Relevance a použití

Když banky získávají vklady od veřejnosti, klíčovým cílem banky je půjčovat a následně vydělat spready. Banky by mohly chtít maximalizovat své půjčky, aby maximalizovaly svůj zisk a udržovaly nečinnou hotovost v rozvaze na minimu. Pokud je většina fondů zapůjčena a v případě nouze nebo náhlého spěchu s výběrem finančních prostředků se banky budou snažit splnit své závazky nebo jinými slovy splácet.

 Proti těmto vkladům je hlavním účelem CRR zajištění některých likvidních peněz, zatímco jeho sekundárním cílem je umožnit centrální bance kontrolovat sazby a likviditu v ekonomice. Úrokové sazby se krátkodobě pohybují nahoru nebo dolů v závislosti na tom, jak velká část likvidity je bankám k dispozici. Příliš velký tok peněz nebo prudký nárůst půjčování peněz povede ke kolapsu sazeb a příliš malý tok povede k prudkému nárůstu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found