Kupón vs Výnos | Top 5 rozdílů (s infografikou)

Rozdíl mezi kupónem a výnosem

Kupón označuje částku, která je vyplacena jako návratnost investice držiteli dluhopisu emitentem dluhopisu, která zůstává nedotčena fluktuacemi kupní ceny, zatímco výnos označuje úrokovou sazbu dluhopisu, která se vypočítává na základě kupónu platba dluhopisu i jeho aktuální tržní cena za předpokladu, že dluhopis je držen do splatnosti, a tak se mění se změnou tržní ceny dluhopisu.

Co je kupónová sazba?

Kdykoli se držitel dluhopisu rozhodne dát své peníze do dluhopisu, musí se podívat na určité části, které tvoří dluhopis. Dluhopis má nominální hodnotu, což je částka, kterou držitel dluhopisu obdrží v době splatnosti od emitenta dluhopisu. Kupónová sazba dluhopisu se počítá na základě nominální hodnoty dluhopisu.

Předpokládejme například, že nominální hodnota dluhopisu XYZ je 1 000 $ a výplata kupónu za dluhopis je 20 $ pololetně, pak na ročním základě bude celkový kupón, který investor obdrží, 40 $. Způsob výpočtu kupónové sazby je vydělením roční výplaty kupónu nominální hodnotou dluhopisu. V tomto případě bude kupónová sazba dluhopisu 40 USD / 1000 USD, což je roční sazba 4%.

Lze jej platit čtvrtletně, pololetně nebo ročně v závislosti na vazbě. Bez ohledu na změnu ceny dluhopisu zůstane kupónová sazba pevná po celou dobu životnosti dluhopisu.

Co je výnos do splatnosti?

Výnos do splatnosti je efektivní míra návratnosti dluhopisu v určitém časovém okamžiku. Na základě kupónu z předchozího příkladu předpokládejme, že roční kupón dluhopisu je 40 $. A cena dluhopisu je 1150 $, pak výnos z dluhopisu bude 3,5%.

Infografika kupón vs. výnos

Podívejme se na hlavní rozdíly mezi kupónem a výnosem.

Klíčové rozdíly

  • Pro výpočet kupónové sazby je jmenovatelem nominální hodnota dluhopisu a pro výpočet výnosu dluhopisu je jmenovatelem tržní cena dluhopisu.
  • Kupónová sazba je pevná po celou dobu trvání dluhopisu, protože čitatel i jmenovatel pro výpočet kuponové sazby se nemění. Výnos dluhopisu se mění se změnou ceny dluhopisu.
  • Změna úrokové sazby v ekonomice centrální bankou nemá žádný vliv na kupónovou sazbu dluhopisu. Cena dluhopisu je nepřímo úměrná úrokovým sazbám. Výnos dluhopisu se mění se změnou úrokové sazby v ekonomice.

Srovnávací tabulka kupónu a výtěžku

Základ Kupón sazba Výtěžek
Definice Kupón je podobný úrokové sazbě, kterou vydavatel dluhopisu vyplácí držiteli dluhopisu jako návratnost své investice. Výnos do splatnosti dluhopisu je úroková sazba dluhopisu, která se počítá na základě výplaty kupónu a aktuální tržní ceny dluhopisu.
Základ výpočtu Kurz kupónu se počítá s čitatelem jako výplatou kupónu a jmenovatelem jako nominální hodnotou dluhopisu. Kurz kupónu se počítá s čitatelem jako výplatou kupónu a jmenovatelem jako tržní cenou dluhopisu.
Účinek delty Kupónová sazba zůstává pevná po celou dobu trvání dluhopisu, protože výplata kupónu je pevná a také nominální hodnota je pevná. Výnos se mění se změnou tržní ceny dluhopisu.
Vliv úrokové sazby Změna úrokové sazby v ekonomice centrální bankou nemá žádný vliv na kupónovou sazbu dluhopisu. Cena dluhopisu je nepřímo úměrná úrokovým sazbám. S růstem úrokové sazby se cena dluhopisu sníží, protože investor pak bude hledat vyšší výnos z dluhopisu. A s poklesem úrokové sazby se zvýší cena dluhopisu, protože investor bude spokojen s nižší úrokovou sazbou.
Příklad Předpokládejme, že nominální hodnota dluhopisu XYZ je $ 1000 a výplata kupónu je $ 40 ročně. Způsob výpočtu kupónové sazby je vydělením roční výplaty kupónu nominální hodnotou dluhopisu. V tomto případě bude kupónová sazba dluhopisu 40 USD / 1000 USD, což je roční sazba 4%. Pokud je roční kupón dluhopisu 40 $. A cena dluhopisu je 1150 $, pak výnos z dluhopisu bude 3,5%.

Závěrečné myšlenky

Kupónové sazby a výnos jsou pro investora do dluhopisu velmi důležitou součástí dluhopisu. Kupónová sazba se vyplácí buď čtvrtletně, pololetně nebo ročně v závislosti na dluhopisu. Na základě výplaty kupónu a nominální hodnoty dluhopisu se vypočítá kupónová sazba.

Výnosem dluhopisu je na druhé straně úroková sazba na základě aktuální tržní ceny dluhopisu a je tedy také známá jako efektivní míra návratnosti dluhopisu. Výnos dluhopisu se mění se změnou úrokové sazby v ekonomice, ale kupónová sazba nemá vliv na úrokovou sazbu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found