Reálný vzorec HDP na obyvatele Krok za krokem výpočet a příklady

Vzorec pro výpočet reálného HDP na obyvatele

Reálný HDP na obyvatele Vzorec odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu celkového ekonomického výkonu země s ohledem na osobu po úpravě vlivu inflace a podle vzorce Reálný HDP na obyvatele se vypočítá vydělením reálného HDP země (celkový ekonomický výkon země očištěný o inflaci) o celkový počet osob v zemi.

Vzorec pro výpočet reálného HDP na obyvatele je uveden níže

Reálný HDP na obyvatele = nominální HDP / (deflátor 1+) / populace

Kde,

  • Nominální HDP / Deflátor bude skutečný HDP
  • Deflátor se přizpůsobuje inflaci

Kroky k výpočtu reálného HDP na obyvatele

Výpočet reálného HDP na obyvatele bude proveden pomocí následujících kroků:

  • Krok 1 - Je třeba nejprve vypočítat Nominální HDP buď pomocí příjmové metody, výdajové metody nebo výrobní metody.
  • Krok 2 - Zjistěte deflátor, který poskytne vláda této ekonomiky
  • Krok 3 - Nyní vydělte nominální HDP vypočítaný v kroku 1 deflátorem shromážděným v kroku 2, abyste dosáhli reálného HDP.
  • Krok 4 - Ze statistické a sčítací zprávy lze zjistit populaci země.
  • Krok 5 - Posledním krokem je rozdělení skutečného HDP na populaci, která přinese reálný HDP na obyvatele.

Příklady

Tuto šablonu Excel vzorce na HDP na obyvatele Excel si můžete stáhnout zde - Šablona Excel na formuli vzorce HDP na obyvatele

Příklad č. 1

Země MNS má nominální HDP 450 miliard USD a míra deflátoru je 25%. Populace země MNS je 100 milionů. Jste povinni vypočítat skutečný HDP na obyvatele.

Řešení

Dostaneme všechny požadované vstupy pro výpočet reálného HDP na obyvatele.

Výpočet bude tedy následující,

  • = (450 000 000 000 $ / (1 + 25%) / 100 000 000

Příklad č. 2

MCX je rozvinutá ekonomika a právě v tomto ročním období jsou povinni předkládat údaje o HDP, které zahrnují také obyvatele. Níže jsou uvedeny informace shromážděné statistickým oddělením: Populace země je 956 899 podle poslední dostupné zprávy o sčítání lidu. Na základě poskytnutých informací jste povinni vypočítat reálný HDP na obyvatele za předpokladu, že použitý deflátor je 18,50%.

Řešení

Zde se ministerstvo snaží vypočítat reálný HDP na obyvatele, ale předtím musíme vypočítat reálný HDP a k tomu nejprve vypočítáme nominální HDP.

Nominální HDP 

Vzorec nominálního HDP = soukromá spotřeba + vládní výdaje + vývoz - dovoz

= 15,00 000k + 22,50,000k + 7,50,000k - 10,50,000k

  • Nominální HDP = 34,50 000 tis

Výpočet reálného HDP na obyvatele bude tedy následující,

= 34,50 000 k / (1 + 18,50%) / 956,89

Příklad č. 3

Analytička hledá další rozvojovou zemi, kde by mohla investovat prostředky klientů ve výši cca. 140 milionů $. Vybrala do užšího výběru 3 rozvojových zemí a nyní chce vybrat zemi, kde může investovat buď na akciovém trhu, nebo na dluhopisovém trhu. Její kritéria pro výběr země s nejvyšším reálným HDP na obyvatele. Níže jsou uvedeny podrobnosti, které shromáždila.

Pokud je rozdíl v HDP na obyvatele menší než 10 tis., Bude investovat prostředky klienta v poměru reálného HDP na obyvatele.

Je od vás požadováno, abyste vypočítali skutečný HDP těchto tří zemí a určili, kam by investovala a jaké by bylo přidělení 140 milionů USD z částky investice.

Řešení

Výpočet reálného HDP na obyvatele bude tedy následující,

= 12378966788,00 / (1 + 12%) / 10788900,00

Podobně můžeme vypočítat reálný HDP na obyvatele pro zbývající země.

Nyní z výše uvedeného výpočtu reálného HDP si můžeme všimnout, že rozdíly mezi všemi jsou menší než 10 tis., A proto by investovala ve všech třech zemích s poměrem reálného HDP na obyvatele a investic, tedy:

  • Výše investice = 37369543,45

Podobně můžeme vypočítat výši investice pro zbývající země.

Relevance a použití

Ve světě se široce používá k porovnání životní úrovně v různých zemích v určitém časovém období. Na obyvatele by to znamenalo, jaký je HDP na osobu v dané ekonomice. Čím vyšší číslo, tím lepší. Nominální HDP zahrnuje inflaci, a pokud tedy provedeme srovnání Nominálního HDP v různých časových obdobích, zahrne to také růst s ohledem na inflaci, což by nafouklo tempo růstu a reálný obraz by byl skryt. Použití reálného HDP tedy odstraňuje účinek inflace, díky níž je srovnání plynulejší.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found