Nabídka vs nabídková cena | Nejlepší 4 rozdíly (s infografikou)

Rozdíl mezi nabídkou a nabídkou

Nabídková sazba je maximální sazba na trhu, kterou jsou kupující akcií ochotni zaplatit za nákup jakékoli akcie nebo jiného jimi požadovaného cenného papíru, zatímco nabídková sazba je minimální sazba na trhu, za kterou jsou prodejci ochotni prodat jakoukoli akci nebo jiný cenný papír, který aktuálně drží.

Rozdíl se týká rozpětí Bid-Ask a čím užší je toto rozpětí, tím likvidnější je trh pro dotyčný cenný papír / derivát. Spread Bid-Ask je založen čistě na poptávce a nabídce příslušného cenného papíru / derivátu.

Když plánujete pořídit zboží, existuje cena, kterou jste za zboží připraveni zaplatit; taková cena se v běžném jazyce označuje jako Nabídka. Termín „Nabídka“ se běžně používá v nabídce cenných papírů a označuje cenu, kterou je kupující akcie / derivátu ochoten za stejnou cenu zaplatit. Jedná se tedy o maximální cenu, kterou je kupující nebo skupina kupujících připravena zaplatit za určité množství nákupu cenných papírů / derivátů, známé také jako množství nabídky.

Podobně, pokud máte v úmyslu prodat zboží, existuje minimální / nejnižší cena, kterou byste chtěli za prodej zboží získat; taková cena se v běžném jazyce označuje jako cena Nabídka / Dotaz. Termín „Nabídková cena“, známý také jako Zeptejte se na cenu, označuje cenu, kterou prodejce akcií / derivátů upřednostňuje za stejnou cenu. Jedná se tedy o minimální / nejnižší cenu, kterou má prodejce nebo skupina prodejců v úmyslu získat za konkrétní prodejní množství cenných papírů / derivátů, známé také jako množství nabídky.

Obě ceny jsou nezbytné k provedení obchodu a představují stranu poptávky a nabídky cenného papíru / derivátu, ve kterém jsou kótovány.

Příklad nabídky a nabídkové ceny

Níže je uvedena obousměrná cenová nabídka společnosti TCS Limited na Nifty dne 13.01.2019 v 10.40.

Jak vidíme, Stock TCS je vysoce likvidní velký Cap Stock a je součástí indexu Nifty Index, a jako takový je rozpětí poměrně úzké, což by neplatilo u slabě obchodovaných cenných papírů nebo nelikvidních přepážek. Pokud tedy investor zamýšlí koupit 1000 akcií za okamžitý tržní kurz, může tak učinit nákupem akcií za aktuální nabídkovou sazbu Rs 2071,9.

Podobně Investor, který má v úmyslu prodat akci okamžitě za tržní sazbu, může tak učinit prodejem stejné při aktuální sazbě nabídky Rs 2071,25.

Spread Bid-Offer je rozdíl mezi Bid rate a offer rate, tj. Rs 0,65 (Rs 2071,9 - Rs 2071,25). Je možné poznamenat, že nejlepší sazba nabídky a nejlepší sazba nabídky se používají kdykoli k určení rozpětí nabídky a nabídky.

Infografika nabídky vs. nabídkové ceny

Klíčové rozdíly

  • Jedná se o cenu, za kterou kupující souhlasí s nákupem dotyčného cenného papíru nebo finančního derivátu, a představuje maximální nabízenou cenu za stejný. Jedná se naopak o cenu, kterou zamýšlený prodejce nabídl k prodeji dotyčného cenného papíru nebo finančního derivátu, a představuje nejnižší nabídnutou cenu. Nabídková cena jako taková bude vždy nižší než nabídková cena.
  • Nabídka představuje stranu poptávky a Cena nabídky zvýrazňuje cenu nastavenou kupujícím. Naopak nabídka představuje stranu nabídky.
  • U likvidních cenných papírů je rozdíl v nabídkové ceně (rozpětí) úzký, zatímco v případě nelikvidního a slabě obchodovaného cenného papíru je toto rozpětí poměrně široké.

Srovnávací tabulka

Základ Nabídka Nabídka
Význam Odkazuje na maximální cenu, kterou je kupující zboží ochoten zaplatit Odkazuje na nejnižší cenu, kterou je prodejce zboží ochoten přijmout namísto prodeje zboží.
Poptávka / nabídka Nabídka představuje poptávku po zboží. Čím vyšší je poptávka po zboží, tím vyšší bude nabídková cena. Nabídka představuje nabídku k dobrému. Čím vyšší je nabídka zboží, tím nižší bude cena.
Vyšší / nižší Cena nabídky je vždy nižší než cena nabídky. Důvodem je to, že kupující vždy chtěli nakupovat za nižší ceny, než je cena, za kterou byla podána počáteční nabídka. Nabídková cena je vždy vyšší než nabídková cena. Důvodem je to, že prodejce chce pro zboží nabízené k prodeji vždy více.
Cena prodávajícího a kupujícího Cena nabídky je Cena prodejce, což znamená, že pokud má prodejce v úmyslu prodat zboží okamžitě, bude muset akceptovat Nabídkovou cenu. Nabídková cena je kupní cena, což znamená, že pokud kupující zamýšlí koupit zboží okamžitě, bude muset nabídnutou nabídkovou cenu přijmout.

Závěr

Určuje stranu poptávky a nabídky cenného papíru / derivátu a cenu, za kterou obě shody vedou k obchodu. Kurzy nabídek a nabídek se během hodin obchodování na trhu neustále mění a nezůstávají konstantní. Ačkoli si tyto výrazy nacházejí své uplatnění spíše na finančních trzích, jejich podstata spočívá v jejich relevanci při jakékoli výměně zboží.

Čím užší je nabídka Bid-Offer, tím likvidnější je trh pro příslušné zabezpečení a naopak. Ve skutečnosti mají akcie s malou tržní kapitalizací nebo čítače obchodované na burze velkou variabilitu v nabídkách nabídek a nabídek, zatímco více čítačů kapalin, jako jsou akcie s velkou kapitalizací a složky indexu, mají úzkou variaci v nabídkách nabídek a nabídek.

Oba jsou důležité při provádění obchodu a investoři musí být s těmito podmínkami obeznámeni. Tyto ceny nejsou cenami, za které Investor skutečně potřebuje obchod, ale fungují jako důležité měřítko, jehož prostřednictvím může Investor rozhodnout o ceně, kterou by chtěl nabídnout / nabídnout. Podobně, když vidí šíření nabídky a nabídky, může investor uskutečnit hovor, ať už stojí za to podstoupit riziko koupit / prodat takový cenný papír / derivát.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found