Nákup položky deníku kreditu (definice) | Krok za krokem příklady

Co je položka nákupu deníku nákupu?

Položka deníku nákupu kreditu je položka deníku předaná společností v deníku nákupu dne, kdy společnost zakoupí jakýkoli inventář od třetí strany za podmínek úvěru, kde bude odečtena částka z účtu nákupu. Účet věřitele nebo účet splatný na účet bude připsán v účetních knihách společnosti.

Jak zaznamenat zápis do deníku nákupního kreditu?

Ve scénáři, kdy společnost nakupuje zboží na úvěr od prodejce společnosti, bude z účtu nákupů odečtena částka, protože to povede ke zvýšení zásob (aktiv) společnosti. Na účtu splatných účtů bude odpovídající kredit, protože částka, za kterou byly provedeny nákupy, je v budoucnu splatná třetí straně (prodejci). Záznam, který má být předán při záznamu nákupu na kredit, je uveden níže:

Společnost vyplácí hotovost za zboží zakoupené na úvěr prodejci. Účty splatné z účtu tedy inkasují, jakmile se závazek vyrovná s odpovídajícím kreditem na hotovostní účty, protože dojde k odlivu hotovosti prodejci.

Záznam pro zaznamenání platby proti nákupu zboží na úvěr společností je následující:

Příklad nákupu zboží při zápisu do kreditního deníku

Například existuje společnost B ltd, která se zabývá výrobou a prodejem hodinek na trhu ve velkém měřítku. Dne 1. července 2019 nakoupila některé zboží od jednoho z prodejců na úvěr v hodnotě 250 000 USD. Společnost B ltd požádala od strany úvěrové období v délce 1 měsíce a souhlasila se zaplacením celé částky po jednom měsíci.

Podle úvěrových podmínek zaplatila společnost B ltd prodejci 1. srpna 2019 plnou hotovost 250 000 $. Jaký zápis do deníku bude předán v účetních knihách, aby se zaznamenal nákup zboží na úvěr a platba v hotovosti oproti nákupu zboží?

Řešení

1. července 2019, kdy bylo zboží zakoupeno na úvěr od dodavatele, bude z účtu nákupů odečtena částka takového nákupu a odpovídající kredit bude na účtu splatných účtů. Záznam pro záznam takového nákupu na úvěr je uveden níže:

1. srpna 2019, kdy bude částka vyplacena v hotovosti proti nákupu zboží na úvěr prodejci, bude z účtu splatných účtů odečtena odpovídající částka na peněžní účty. Záznam pro zaznamenání takové platby oproti nákupu provedenému na úvěr je uveden níže:

Výhody nákupu záznamu do kreditního deníku

  • Pomáhá při zaznamenávání transakcí zahrnujících nákup zboží na úvěr společností od jejího dodavatele a zajištění správného sledování každého příslušného nákupu kreditu.
  • S pomocí záznamu do deníku nákupu může společnost kdykoli zkontrolovat zůstatek podle svého dodavatele.

Omezení položky nákupu kreditního deníku

  • Záznam záznamu do deníku nákupního úvěru zahrnuje zásah člověka, takže existuje šance, že se osoba, která takovou transakci překóduje, dopustí chyby. V takovém případě se nesprávná transakce zobrazí v účetních knihách společnosti.
  • Pro společnosti, které podnikají ve velkém měřítku, se jedná o velký počet transakcí, takže v těchto případech se záznam záznamu nákupního úvěrového deníku pro všechny transakce stává časově náročným, čímž se zvyšuje šance na chyby.

Důležité body

  • Když je zboží zakoupeno na úvěr od dodavatele, bude z účtu nákupu odečtena částka, což povede k nárůstu zásob při nákupu zboží od třetí strany.
  • Když je zboží zakoupeno na úvěr od prodávajícího, pak účty splatného účtu budou připisovány v účetních knihách společnosti. Je to tak proto, že s nákupem úvěru se zvyšuje odpovědnost společnosti a tato odpovědnost se projeví v rozvaze společnosti, dokud se stejná nevyrovná splacením částky za takové nákupy zpět prodejci.

Závěr

Když společnost zakoupí zboží na úvěr od třetí strany (dodavatele), zápis do deníku nákupu kreditu se zaznamená do účetních knih společnosti. V době, kdy jsou nákupy prováděny za úvěrových podmínek, bude z účtu nákupů odečtena účetní kniha společnosti, která bude uvedena ve výkazu zisku a ztráty společnosti, a z účtu splatných účtů bude odečtena částka, protože u nákup kreditu, zvyšuje se odpovědnost společnosti a tato odpovědnost se projeví v rozvaze společnosti, dokud se stejná částka nevyrovná splacením částky za takové nákupy zpět prodejci.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found