Vzorec poměrů účinnosti | Výpočty krok za krokem

Jaký je poměr efektivity?

Poměry efektivity jsou měřítkem toho, jak efektivně společnost spravuje svá aktiva a pasiva, a zahrnují vzorce jako obrat aktiv, obrat zásob, obrat pohledávek a obrat splatných účtů.

Poměr obratu aktiv měří schopnost organizace efektivně využívat svá aktiva k vytváření výnosů.

Poměr obratu aktiv = tržby / průměrná celková aktiva.

Poměr obratu zásob udává, kolikrát byl celkový inventář prodán za určité období.

Poměr obratu zásob = náklady na prodané zboží / průměrná zásoba.

Poměr obratu pohledávek nebo obratu dlužníků se týká počtu případů, kdy organizace inkasuje své pohledávky.

Poměr obratu pohledávek = tržby z úvěrů / průměrné pohledávky

Rychlost, jakou společnost platí svým dodavatelům, se měří poměrem obratu závazků.

Poměr obratu splatných účtů = nákup dodavatele / průměrný splatný účet

Vysvětlení vzorce poměru účinnosti

# 1 - Poměr obratu aktiv

Aby bylo možné vypočítat poměr obratu aktiv, je třeba provést následující kroky:

Krok 1: Vypočítejte tržby.

Krok 2: Vypočítejte průměrný celkový majetek pomocí vzorce.

Průměrná celková aktiva = počáteční celková aktiva + konečná celková aktiva / 2

Krok 3: Vypočítejte poměr obratu aktiv pomocí vzorce.

Poměr obratu aktiv = tržby / průměrná celková aktiva

# 2 - Inventory Turnover Ratio

Aby bylo možné vypočítat poměr obratu zásob, je třeba provést následující kroky:

Krok 1: Vypočítejte náklady na prodané zboží.

Krok 2: Vypočítejte průměrný inventář pomocí vzorce.

Průměrná zásoba = počáteční zásoba + konečná zásoba / 2

Krok 3: Vypočítejte poměr obratu zásob pomocí vzorce.

Poměr obratu zásob = náklady na prodané zboží / průměrná zásoba

# 3 - Ukazatel obratu pohledávek

Aby bylo možné vypočítat poměr obratu pohledávek, je třeba provést následující kroky:

Krok 1: Vypočítejte celkový prodej kreditu.

Krok 2: Vypočítejte průměrné pohledávky pomocí vzorce.

Průměrné pohledávky = Otevření pohledávky + Uzavření pohledávky / 2

Krok 3: Vypočítejte poměr obratu pohledávek pomocí vzorce.

Poměr obratu pohledávek = tržby z úvěrů / průměrné pohledávky

# 4 - Poměr splatného obratu účtů

Aby bylo možné vypočítat poměr obratu splatných účtů, je třeba provést následující kroky:

Krok 1: Výpočet nákupů dodavatele.

Krok 2: Vypočítejte průměrné účty splatné pomocí vzorce.

Průměrné splatné účty = Založení účtu splatné + Uzavření závazků / 2

Krok 3: Vypočítejte poměr obratu splatných účtů pomocí vzorce.

Poměr obratu splatných účtů = nákup dodavatele / průměrné splatné účty

Příklady vzorce poměru efektivity (s šablonou Excel)

Níže jsou uvedeny příklady výpočtu vzorce poměru účinnosti.

Tuto šablonu vzorců účinnosti vzorců Excel si můžete stáhnout zde - šablonu vzorců účinnosti vzorců Excel

Příklad č. 1

Rudolf Inc. vám poskytuje následující informace o společnosti:

Z výše uvedených údajů vypočítejte poměr obratu aktiv a poměr obratu zásob.

Řešení:

Výpočet poměru obratu aktiv bude - 

Poměr obratu aktiv = 50000/10000

Poměr obratu aktiv = 5

Výpočet poměru obratu zásob bude - 

Poměr obratu zásob = 30000/6000

Poměr obratu zásob = 5

Poměr obratu aktiv je 5 a poměr obratu zásob je 5.

Příklad č. 2

Hlavní účetní společnosti Alister Inc. poskytuje některé informace o podnikání pro rok 2018:

Vypočítejte následující předpoklad, že v roce bude 360 ​​dní:

  1. Poměr obratu pohledávek a dny dlužníka.
  2. Poměr splatného obratu účtů.

Řešení:

Výpočet průměrných pohledávek bude - 

Průměrné pohledávky = (8000 + 12000) / 2

Průměrné pohledávky = 10 000 $

Výpočet obratu pohledávek bude - 

Ukazatel obratu pohledávek = 60000/10 000

Ukazatel obratu pohledávek = 6

Dny dlužníka = 360/6 = 60 dní

Ukazatel obratu pohledávek je 6 a dlužnických dnů je 60.

Výpočet průměrných splatných účtů bude -

Průměrné splatné účty = (6000 + 10 000) / 2

Průměrné splatné účty = 8 000 $

Výpočet poměru splatného obratu účtů bude -

Poměr splatného obratu účtů = 30000/8000

Poměr splatného obratu účtů = 3,75

Poměr splatného obratu účtů je 3,75.

Příklad č. 3

Baseline Inc. vám poskytuje následující finanční informace pro rok 2018:

Vypočítejte následující poměry účinnosti:

  1. Poměr obratu aktiv
  2. Ukazatel obratu zásob
  3. Ukazatel obratu pohledávek
  4. Poměr splatného obratu účtů

Řešení:

Výpočet poměru obratu aktiv bude -

Poměr obratu aktiv = 6000/10 000

Poměr obratu aktiv = 0,6

Výpočet poměru obratu zásob bude -

Poměr obratu zásob = 5000/1000

Poměr obratu zásob = 5

Výpočet obratu pohledávek bude -

Ukazatel obratu pohledávek = 6000/2000

Ukazatel obratu pohledávek = 3

Výpočet poměru splatného obratu účtů bude -

Poměr splatného obratu účtů = 3000/600

Poměr splatného obratu účtů = 5

Příklad č. 4

Společnost George Inc. měla v roce 2017 následující finanční informace:

Všechny prodeje jsou na úvěr. Zjistěte následující poměry:

  1. Poměr obratu aktiv
  2. Ukazatel obratu zásob
  3. Ukazatel obratu pohledávek

Řešení:

Krok 1: Chcete-li vypočítat poměr obratu aktiv, použijte výše uvedený vzorec.

Poměr obratu aktiv = 20000/10000

Poměr obratu aktiv bude -

Poměr obratu aktiv = 2

Krok 2: Chcete-li vypočítat poměr obratu zásob, použijte výše uvedený vzorec.

Poměr obratu zásob = 15000/3000

Poměr obratu zásob bude -

Poměr obratu zásob = 5

Krok 3: Chcete-li vypočítat poměr obratu pohledávek, použijte výše uvedený vzorec.

Ukazatel obratu pohledávek = 20000/2000

Ukazatel obratu pohledávek bude -

Ukazatel obratu pohledávek = 10

Poměr obratu aktiv je tedy 2. Poměr obratu zásob je 5. Poměr obratu pohledávek je 10.

Relevance a použití

Poměry účinnosti jsou specifické pro dané odvětví. Znamená to, že některá průmyslová odvětví mají vzhledem k povaze tohoto odvětví vyšší poměr.

Čím vyšší je poměr obratu aktiv, tím je to pro společnost lepší, protože to naznačuje, že je efektivní při generování svých výnosů. Poměr obratu dlužníků udává účinnost, s jakou společnost proměňuje své pohledávky v hotovost. Pomocí ukazatele obratu dlužníků lze vypočítat dny dlužníka. Dny dlužníka udávají průměrný počet dní, které firma potřebuje k inkasu svých dluhů. Vysoký počet dnů dlužníka naznačuje, že systém vymáhání pohledávek společnosti je špatný.

Poměr obratu zásob ukazuje, jak rychle je společnost schopna přesunout své zásoby. Poměr obratu splatných účtů udává, kolikrát společnost vyplatí svým dodavatelům v určitém období.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found