Čistý export (definice, vzorec) | Jak vypočítat čistý export?

Definice čistého vývozu

Čistý vývoz jakékoli země se měří výpočtem hodnoty zboží nebo služeb vyvážených domovskou zemí za konkrétní časové období minus hodnota zboží nebo služeb dovážených domovskou zemí během stejného časového období. Vypočítaný čistý počet zahrnuje různé zboží a služby, které se vyvážejí a dovážejí do dané země, jako jsou stroje, automobily, spotřební zboží atd.

Čistý export je jednou z důležitých proměnných, které se používají pro výpočet hrubého domácího produktu kterékoli země. Pokud je čistý vývoz pozitivní, pak to představuje obchodní přebytek a pokud je záporný, pak představuje obchodní deficit v kterékoli zemi.

Vzorec čistého vývozu

Čistý vývoz jakékoli země lze vypočítat pomocí níže uvedeného vzorce

Čistý vývoz = hodnota vývozu - hodnota dovozu

Kde,

 • Hodnota vývozu = celková hodnota výdajů zahraničních zemí na zboží a služby domovské země.
 • Hodnota dovozu = celková hodnota výdajů domovské země na zboží a služby dovážené ze zahraničí.

Příklad čistého vývozu

Například celkové výdaje Spojených států na zboží a služby dovážené ze zahraničí jsou loni 250 miliard dolarů. Během téhož roku činila celková hodnota výdajů zahraničních zemí na zboží a služby Spojených států 160 miliard dolarů. Vypočítejte čistý export země pro daný rok.

Řešení:

Hodnota vývozu v USA = 250 miliard USD

Hodnota dovozu z USA = 160 miliard USD

 • Čistý export se rovná 250 miliardám $ - 160 miliardám $
 • = 90 miliard $

V tomto případě, jelikož čistý vývoz je kladný, bude přidán k hrubému domácímu produktu země.

Výhody

 1. Je to jedna z důležitých proměnných, které se používají pro výpočet hrubého domácího produktu kterékoli země. Když je celková hodnota výdajů zahraničních zemí na zboží a služby domovské země, tj. Vývoz podle domovského kraje, vyšší než celková hodnota výdajů domovské země na zboží a služby dovážené ze zahraničí než země, mají kladnou bilanci obchod pro dané období a čistý export se přičte k HDP země.
 2. Výpočet čistého vývozu kterékoli země pomáhá při určování finančního zdraví této země. Když je vývoz země vysoký, ukazuje to, že generuje peníze z ostatních zemí, což může posílit finanční postavení země, protože do země přichází příliv peněz, které lze použít k nákupu většího množství různých produktů z ostatních zemí.
 3. Když se vezme v úvahu a analyzuje celý export, může to být dobrý indikátor ukazující míru úspor v zemi, její budoucí směnné kurzy atd.

Nevýhody

Existuje několik debat mezi různými ekonomy, pokud jde o čistý vývoz, což by mohlo způsobit problém v jeho přesném porozumění uživateli stejného produktu. V jedné takové debatě má mnoho ekonomů názor, že pokud má některá země konzistentní obchodní deficit, poškodí to její ekonomiku a povede to k vytvoření tlaku v zemi na devalvaci měny, a tím ke snížení jejích úrokových sazeb.

Totéž však neplatí v případě Spojených států, kde je obchodní deficit, a to i při záporném čistém vývozu; USA mají stále největší světový HDP

Důležité body

 1. Když je celková hodnota výdajů zahraničních zemí na zboží a služby domovské země, tj. Vývoz podle domovského kraje, vyšší než celková hodnota výdajů domovské země na zboží a služby dovážené ze zahraničí, než má kladná bilance obchodu za dané období.
 2. Dalším výrazem, který se používá k označení čistého vývozu, je obchodní bilance.
 3. Existují různé faktory, které by mohly ovlivnit čistý vývoz a relativní ceny dovozu a vývozu země, mezi ně patří směnné kurzy, prosperita v zahraničí a cla atd.
 4. Výpočet čistého vývozu kterékoli země slouží jako měřítko vývozu země do zahraničí a obvykle se vyjadřuje jako procento hrubého domácího produktu země. Pomocí toho mohou vlády kterékoli země kvantifikovat svůj vývoz na procento domácího nebo domácího zboží a služeb, které zahraniční sektor nakupuje.
 5. Je-li čistý vývoz kladný, pak představuje obchodní přebytek a je-li záporný, představuje obchodní deficit v kterékoli zemi.

Závěr

Čistý vývoz je rozdíl mezi množstvím produktů, které byly odeslány z domovské země nebo prodány do jiné země, a množstvím produktů, které jsou odeslány do domovského kraje nebo zakoupeny z jiných zemí a které jsou realizovány ekonomikou domovské země. Výpočet čistého vývozu kterékoli země pomáhá při určování finančního zdraví této země.

Když je vývoz země vysoký, ukazuje to, že generuje peníze z ostatních zemí, což může posílit finanční postavení země, protože do země přichází příliv peněz, které lze použít k nákupu většího množství různých produktů z ostatních zemí. Hodnota čistého vývozu kterékoli země bude kladná nebo záporná, bude záviset na tom, zda je země celkovým dovozcem nebo vývozcem.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found