Přírůstkové výnosy (definice, vzorec) | Výpočet s příklady

Inkrementální výnosy označují hodnotu dodatečných výnosů společnosti během posuzovaného období, pokud dojde ke změně prodejního množství ve společnosti a přírůstkové výnosy se vypočítají vydělením změny výnosu konkrétního období změnou množství prodáno.

Definice přírůstkových výnosů

Přírůstkové výnosy označují dodatečné výnosy generované z dodatečného množství tržeb. Přírůstkové výnosy se používají k analýze a porovnání výnosů generovaných dvěma různými strategiemi. Stanoví se základní úroveň příjmů a měří se na základě těchto základních příjmů. Základní úroveň příjmů je měřítkem, které by zjišťovalo rozpočtové dopady změn závazků a příjmů.

Vzorec přírůstkových příjmů

Vzorec je znázorněn níže,

Přírůstkové výnosy = počet jednotek x cena za jednotku

Příklady přírůstkových výnosů

Příklad č. 1

Pebble Technology Corporation je v závěrečné fázi vývoje svých špičkových technologických inteligentních hodinek. Hodinky jsou svého druhu a na trhu se stanou hitem díky specifikacím, díky nimž jsou mezi svými rivaly výjimečné. Ačkoli Pebble je jistý, že bude velký, po spuštění bude muset vypočítat přírůstkové výnosy.

Pebble by nejprve musel dosáhnout základní úrovně příjmů. Tento příklad nebere v úvahu faktory odpisů a daní. Pebble odhaduje prodej 40 000 jednotek. Prodejní cena za hodinky je 200 $ a náklady na výrobu hodinek jsou 90 $.

Výpočet přírůstkových příjmů by byl následující,

= 40 000 x 200 USD

Přírůstkové výnosy = 8 000 000 $

Výpočet přírůstkových nákladů bude -

Přírůstkové náklady = počet jednotek x náklady na jednotku

= 40 000 x 90 USD

Přírůstkové náklady = 3 600 000 $

V tomto případě by pro Pebble byla zisková předpověď 40 000 jednotek zisková, což by přineslo tržby 4 400 000 USD.

S pomocí této analýzy může Pebble poté rozhodnout o tom, kolik z prodeje by vedlo k zisku a kolik je nutné povinně utratit za marketingové aktivity, aby oslovili maximum lidí, kteří by se nakonec stali zákazníky kvůli marketingovým aktivitám.

Příklad č. 2

Kampaně zaměřené na opětovné cílení jsou dokonalým příkladem přírůstkových výnosů. Online nakupování nabralo na rychlosti a každý z nás alespoň jednou něco přidal do košíku a napadlo ho v budoucnu koupit. Nějak zapomínáme na vozík a produkt, který jsme měli koupit.

Webové stránky pro online nakupování na tom vydělávají! Posílají e-maily a oznámení o položkách, které jste v košíku vynechali. Vytvořili tento mechanismus, aby vám připomínali produkt, který jste si kdysi přáli koupit, ale z vašich důvodů ho nakonec nekoupili.

Většina z nás nakonec koupí produkt, který se stane kořistí úsilí o opětovné cílení vynaložené těmito webovými stránkami. Vozík, který jste kdysi opustili, z vás sám udělal zákazníka bez vašeho vědomí. Kromě toho také zasílají včasné poukázky na konkrétní produkty v košíku (speciální doplňky / elektronika / oblečení / slevové kupóny na konci sezóny). Zajistilo by se, že koupíte produkt jako produkt, který byl kdysi drahý, se po slevovém kupónu jeví jako levnější.

Tyto slevové kupóny a snahy o přesměrování jsou výsledkem přírůstkových výnosů. Jakmile je identifikováno množství peněz, které je třeba vynaložit na takové marketingové kampaně, mohou podniky plnohodnotně vydělat další zisk.

Výhody přírůstkových výnosů

  • Poskytují důkaz o návratnosti investic vynaložených na marketingové kampaně.
  • Má velký potenciál při identifikaci, kolik by mělo být utraceno za marketingové a jiné reklamní činnosti, aby se díky těmto činnostem vytvořily další příjmy.
  • Přírůstkové výnosy jsou rozhodujícím faktorem, pokud jde o objemy prodeje a marketingové kampaně, které je třeba provést, aby firma vydělala zisky.

Závěr

  • Přírůstkové výnosy pomáhají vedení analyzovat a dospět k rozhodnutí, zda přijmout alternativní obchodní plán ke zvýšení prodeje či nikoli.
  • Poskytují jasný obraz o tom, jak by zvýšení tržeb přineslo příjmy nebo by vedlo k vyšším nákladům.
  • Na rozdíl od mezních výnosů, které se zaměřují na zvýšení tržeb generovaných na jednotku, se přírůstkové tržby zaměřují na příjmy generované z dalších prodejů (nezávisí na jednotku. Například další prodej 500 jednotek).
  • Podniky se při rozhodování nespoléhají pouze na mezní výnosy, ale přikládají stejnou důležitost závěru, ke kterému dospěly přírůstkové výnosy.
  • Při uvádění nového produktu na trh musí podniky předpovědět tržby, které je třeba provést, aby byl produkt úspěšný, pro které je třeba formulovat marketingové strategie. Přírůstkové výnosy poskytují jasný obraz o tom, kolik utratit za marketingové kampaně a kolik prodat.
  • Pokud je vyšší než přírůstkové náklady na výrobu nebo nákup produktu, podnik by měl zisk a naopak.
  • Přírůstkové výnosy jsou výnosy získané z marketingové kampaně, která byla provedena za účelem propagace produktu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found