Vzorec pro udržitelný růst Krok za krokem výpočet

Co je vzorec udržitelného růstu?

Míra udržitelného růstu (SGR) znamená, do jaké míry může společnost v budoucnu udržitelně růst, aniž by se spoléhala na infuzi externího kapitálu ve formě dluhu nebo vlastního kapitálu, a vypočítává se pomocí návratnosti vlastního kapitálu (což je míra návratnosti účetní hodnoty vlastní kapitál) a vynásobením mírou udržení podniku (což je poměr příjmů udržovaných zpět v podnikání jako nerozdělený zisk).

 • Návratnost kapitálu je procento výdělků za období společnosti s ohledem na kapitál investovaný do společnosti. Návratnost vlastního kapitálu se dosáhne vydělením výnosů z vlastního kapitálu.
 • Poměr retence je procento výdělku, který si společnost ponechá pro své použití a budoucí růst společnosti. Retenční částka je zbytková částka po částce vyplácené ze zisku jako dividenda.
Míra udržitelného růstu Vzorec = RR * ROE

Kde

 • RR = retenční poměr
 • ROE = návratnost vlastního kapitálu

Vysvětlení

Je to míra provozního růstu dosažená bez zohlednění vypůjčených prostředků ve formě dluhu společností. Proto je tento poměr považován za udržitelný, protože společnost bude schopna růst i bez převzetí dluhových investic.

Jedná se o růst dosažený společností pomocí zisků, které se rozhodne ponechat po rozdělení částky peněz akcionářům ve formě dividendy. Analytik, který se dívá na poměr udržitelného růstu, bude hledat vyšší poměr, protože to pro společnost znamená lepší budoucí vyhlídky.

Příklady vzorce pro udržitelný růst (s šablonou Excel)

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu Excel pro udržitelný růstový vzorec si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro udržitelný růstový vzorec

Příklad č. 1

Předpokládejme několik čísel v tabulce níže pro výpočet udržitelného růstu pro dvě společnosti. Vypočítejte míru udržitelného růstu pro tyto dvě svévolné společnosti.

Pro výpočet míry udržitelného růstu potřebujeme návratnost vlastního kapitálu společnosti a retenční poměr, který se vypočítá odečtením částky dividendy splatné od výnosů společnosti a vydělením tohoto čitatele čistým příjmem, který mají akcionáři k dispozici.

Retenční poměr pro společnost A

RR = 1- (vyplácené dividendy / výdělky)

 • Retenční poměr pro společnost A = 1- (1,5 / 4) = 0,63

Retenční poměr pro společnost B

 • Retenční poměr pro společnost B = 1- (2/5) = 0,60

Proto je výpočet rovnice udržitelného růstu pro společnost A následující,

 • Udržitelný růst pro společnost A = 14% *. 63

Udržitelný růst pro společnost A

 • Udržitelný růst pro společnost A = 8,8%

Proto je výpočet míry udržitelného růstu pro společnost B následující,

 • Udržitelný růst pro společnost B = 10% * 0,60

Udržitelný růst pro společnost B

 • Udržitelný růst pro společnost B = 6,0%

Příklad č. 2

Vypočítejte míru udržitelného růstu pro Reliance Industries. V následující tabulce je uvedena dividenda, zisk na akcii a návratnost vlastního kapitálu v průmyslových odvětvích, které se na tuto společnost spolehly.

Retenční poměr pro Reliance Industries

 • Poměr retence pro Reliance Industries = 1- (6/56) = 0,89

Proto je výpočet vzorce SGR následující,

 • Udržitelný růst pro Reliance Industries = 12% *. 89

Míra udržitelného růstu pro Reliance Industries

 • Udržitelný růst pro Reliance Industries = 11%

Čím vyšší je míra udržitelného růstu, tím lepší je pro společnost; poměr znamená pro společnost, že o kolik může společnost v budoucnu udržitelně růst s počtem zisků, které generuje pomocí běžného podnikání. Poměr pro odvětví spolehlivosti znamená, že odvětví spolehlivosti mohou v budoucnu růst udržitelným způsobem o 11%.

Příklad č. 3

V následující tabulce je uvedena dividenda, zisk na akcii a návratnost kapitálu společnosti Tata Steel.

Retenční poměr pro Tata Steel

 • Retenční poměr pro Tata Steel = 1- (9,4 / 75) = 0,87

Proto je výpočet vzorce SGR následující,

 • Udržitelný růst společnosti Tata Steel = 23% * 0,87

SGR pro Tata Steel

 • Udržitelný růst pro Tata Steel = 20%

Čím vyšší je míra SGR, tím je to pro společnost lepší; poměr znamená pro společnost, že o kolik může společnost v budoucnu udržitelně růst s počtem zisků, které generuje pomocí běžného podnikání. Poměr pro Tata Steel znamená, že Tata Steel je v budoucnu schopna růst udržitelným způsobem o 20%.

Kalkulačka míry udržitelného růstu

Můžete použít následující SGR Formula Calculator.

Retenční poměr
Návratnost kapitálu
Vzorec pro udržitelný růst
 

Vzorec pro udržitelný růst Retenční poměr x návratnost vlastního kapitálu
0 x 0 = 0

Relevance a použití

Udržitelný růst je kritickým poměrem pro zjištění budoucí perspektivy společnosti. Analytici, kteří analyzují společnost, tento poměr velmi pečlivě sledují. Poměru se dosáhne pomocí dvou životně důležitých parametrů, které jsou výnosem pro akcionáře společnosti. A druhou proměnnou použitou pro výpočet vzorce SGR je retenční poměr.

Je žádoucí mít jak vyšší poměr návratnosti kapitálu, což znamená vyšší výnosy na stejné úrovni kapitálových investic, tak i vyšší úroveň retenčního poměru. Pokud si společnost udržuje vyšší úroveň retenčního poměru, znamená to, že společnost má vyhlídky na budoucí růst a je přesvědčena, že s penězi, které je ochotna si ponechat, dosáhne vyšší návratnosti. Důvodem, proč se návratnost vlastního kapitálu používá jako proměnná pro tento poměr, je to, že směřuje k operačnímu růstu společnosti, kterého je dosaženo bez použití finanční páky.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found