Dny dlužníka (význam, vzorec) | Vypočítejte poměr dlužnických dnů

Vzorec pro dny dlužníka se používá pro výpočet průměrných dnů potřebných pro přijetí plateb od zákazníků na základě vystavených faktur a vypočítá se vydělením obchodní pohledávky ročním prodejem úvěru a následným vynásobením výsledného celkového počtu dní.

Co je vzorec pro dny dlužníka?

Pojem „dny dlužníka“ označuje počet dní, které společnost potřebuje k vyzvednutí hotovosti z prodeje úvěrů, což svědčí o likvidní pozici společnosti a efektivitě jejího inkasa. Je také známý jako dny prodeje (DSO) nebo pohledávky. Výpočet poměru dlužnických dnů se provádí vydělením průměrných pohledávek z účtu celkovým ročním prodejem a vynásobením 365 dny.

Vzorec pro dny dlužníka = (průměrné přijatelné účty / celkový roční obrat) * 365 dní

Vzorec pro dny přijatelnosti lze také vyjádřit jako průměrné pohledávky podle průměrných denních tržeb.

Vzorec pro přijatelné dny je reprezentován jako,

Poměr dní dlužníka = (průměrná pohledávka / průměrný denní prodej)

Vysvětlení

Výpočet vzorce pro dny dlužníka se provádí pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve určete průměrné pohledávky společnosti. Průměrná pohledávka se vypočítá sečtením částky pohledávky na začátku roku s částkou na konci roku a následným vydělením výsledku dvěma. Obě informace lze shromáždit z rozvahy společnosti.

Průměrná pohledávka = (Otevření pohledávky + Uzavření pohledávky) / 2

Krok 2: Dále určete celkové roční tržby společnosti, které jsou snadno dostupné jako řádková položka ve výkazu zisku a ztráty společnosti. Průměrný denní prodej lze dále vypočítat vydělením celkového ročního prodeje 365 dny (počet dní v roce).

Průměrný denní prodej = celkový roční prodej / 365

Krok 3: Nakonec se výpočet poměru dní dlužníka provede dělením průměrných pohledávek celkovým ročním prodejem a následným vynásobením 365 dny. Vzorec Dny přijatelnosti lze také vypočítat vydělením průměrných pohledávek průměrnými denními tržbami.

Vzorec pro dny dlužníka = (průměrná pohledávka / celkový roční obrat) * 365 dní

nebo

Výpočet poměru dlužnických dnů = (průměrná pohledávka / průměrný denní prodej)

Příklady vzorce pro dny dlužníka (s šablonou Excel)

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů výpočtu Dnů dlužníka, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu Excel vzorce pro dlužníky si můžete stáhnout zde - šablonu pro Excel vzorce pro dlužníky

Příklad č. 1

Vezměme si příklad Davida, který je maloobchodníkem s oděvy a svým zákazníkům často poskytuje úvěr. David je známý tím, že prodává zákazníkům na úvěr s očekáváním, že tito zákazníci vrátí zboží za následujících 30 dní. Ačkoli většina zákazníků zaplatí za své zboží okamžitě, jsou někteří, kteří se opozdili. Vypočítejte poměr dlužnických dnů vzhledem k tomu, že na konci účetního roku byly ve výkazech zaznamenány následující účty:

Vzhledem k tomu,

  • Průměrné přijatelné účty: 30 000 USD
  • Celkový roční prodej: 210 000 USD

Níže jsou uvedena data pro výpočet nesplacených dní prodeje

Dny dlužníka lze tedy vypočítat jako,

DSO = (průměrná pohledávka / celkový roční obrat) * 365 dní

= (30 000 USD / 210 000 USD) * 365 dní

DSO se kvůli některým delikventním zákazníkům zvýšil až na 52 dní.

Příklad č. 2

Vezměme si další příklad společnosti ABC Ltd, která za rok končící 31. prosince 2016 vykázala celkové roční tržby 2 500 000 USD. Pohledávky na začátku roku činily 900 000 USD a zůstatek na konci roku je 700 000 USD. Na základě daných informací určete denní nesplacenou částku ABC Ltd.

Vzhledem k tomu,

  • Celkový roční prodej = 2 500 000 USD
  • Průměrná pohledávka = (900 000 $ + 700 000 $) / 2 = 800 000 $

Vzhledem k uvedené tabulce jsou uvedena data pro výpočet Poměru dlužnických dnů společnosti ABC Ltd.

Proto lze DSO pro ABC Ltd vypočítat jako,

Dny Nevyřízené tržby = (Průměrná pohledávka / Celkový roční obrat) * 365 dní

= (800 000 $ / 2 500 000 $) * 365 dní

Dny výjimečného prodeje pro společnost ABC Ltd budou -

DSO = 116,8 dní ~ 117 dní

Kalkulačka vzorce pro dny dlužníka

Můžete použít tyto vzorce pro výpočet počtu dní dlužníka

Průměrné pohledávky
Celkový roční prodej
Vzorec pro dny dlužníka
 

Vzorec pro dny dlužníka
Průměrné pohledávky
X 365
Celkový roční prodej
0
X 365 = 0
0

Relevance a použití

Pro společnost je to velmi důležité, protože pokud se poměr dlužnických dnů zvyšuje nad stanovené obchodní podmínky, může to svědčit o skutečnosti, že buď společnost není schopna dostatečně efektivně vymáhat své dluhy od zákazníků, nebo možná, že podmínky se mění, aby se zvýšil prodej. Nižší den dlužníka je příznivý, protože naznačuje, že společnost může inkasovat hotovost dříve od zákazníků a že pohledávky z účtů jsou dobré, což znamená, že nemusí být odepisovány jako nedobytné pohledávky.

Na druhou stranu, pokud je v poměru dlužníků zaznamenán vzestupný trend, znamená to, že k financování podnikání je vyžadováno rostoucí množství hotovosti ve formě pracovního kapitálu, což může být pro rostoucí podniky problémem. Je však důležité si uvědomit, že průměr se v jednotlivých průmyslových odvětvích liší, i když většina obchodních stížností, které dlužníci obvykle platí příliš dlouho, téměř na každém trhu trvá příliš dlouho.

Days Sales Outstanding však také přichází s řadou omezení, například analytik by jej měl porovnávat pro společnosti ve stejném odvětví. V ideálním případě, pokud mají společnosti stejný obchodní model a tržby, pak má srovnání větší smysl.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found