Vzorec ekvivalentu dluhopisů | Výpočet krok za krokem (s příklady)

Vzorec pro výpočet ekvivalentního výnosu dluhopisu (BEY)

Vzorec se používá k výpočtu výnosu ekvivalentu dluhopisu zjištěním rozdílu mezi nominální nebo nominální hodnotou dluhopisů a jeho kupní cenou a tyto výsledky musí být vyděleny jeho cenou a tyto výsledky musí být dále vynásobeny 365 a poté vyděleny zbývající dny zbývají do data splatnosti.

Investor potřebuje znát vzorec výnosu ekvivalentu dluhopisu. Umožňuje investorovi vypočítat roční výnos dluhopisu prodaného se slevou.

Zde d = dny do splatnosti

Příklad

Zde si můžete stáhnout tuto šablonu Excel Equival Yield Excel - Šablona Excel Bond Ekvivalentní výnos

Pan Yamsi je zmatený ze dvou dluhopisů, které zvažuje pro investice. Jeden dluhopis nabízí 100 $ za dluhopis jako kupní cenu a další nabízí 90 $ za dluhopis. U obou cenných papírů s pevným výnosem by po 6 měsících (pro první) a po 12 měsících (pro druhý) nabídly 110 dolarů za obligaci. Do kterého by měl pan Yamsi investovat?

Jedná se o klasický případ záměny mezi dvěma cennými papíry s pevným výnosem.

Můžeme však snadno zjistit BEY, abychom zjistili, která investice je pro pana Yamsiho plodnější.

U první vazby je zde výpočet -

Ekvivalentní výnos dluhopisu = (nominální hodnota - kupní cena) / kupní cena * 365 / den

  • Nebo BEY = ($ 110 - $ 100) / $ 100 * 365/180
  • Nebo BEY = 10 $ / 100 $ * 2,03
  • Nebo BEY = 0,10 * 2,03 = 20,3%.

Pojďme nyní vypočítat BEY pro druhou vazbu.

BEY = (Nominální hodnota - kupní cena) / kupní cena * 365 / d

  • Nebo BEY = ($ 110 - $ 90) / $ 90 * 365/365
  • Nebo BEY = 20 $ / 90 $ * 1 = 22,22%.

Výpočtem BEY pro oba tyto dluhopisy můžeme snadno říci, že pan Yamsi by měl investovat do druhého dluhopisu.

Pokud se však čas stane faktorem, pak si pan Yamsi může vybrat první obligaci, protože za 6 měsíců nabízí ohromující návratnost 20,3%.

Výklad

Pokud se podíváte pozorně, zjistíte, že pro výtěžek ekvivalentu vazby existují dvě části tohoto vzorce.

  • První část hovoří o nominální hodnotě, kupní ceně. Stručně řečeno, první část popisuje návratnost investice pro investora. Například pokud investor zaplatí za dluhopis kupní cenu 90 USD. A při splatnosti do 12 měsíců by dostal 100 $; návratnost investic by byla = ($ 100 - $ 90) / $ 90 = $ 10 / $ 90 = 11,11%.
  • Druhá část pojednává o časovém horizontu. Pokud je splatnost dluhopisu 6 měsíců ode dneška; pak d bude 180 dní. A druhá část by měla za následek - 365/180 = 2,03.

Použití a relevance

Jako investor máte mnoho možností. Když máte tolik možností, vybrali byste si pouze možnost, která vám zajistí největší návratnost.

Proto musíte použít vzorec ekvivalentu výnosu dluhopisů a zjistit, zda je konkrétní investice lepší nebo horší než ostatní investice.

Pro výpočet výnosu ekvivalentu dluhopisu si však musíte pamatovat, že tyto investice nenabízejí roční platby. Tento vzorec můžete použít pro cenné papíry s pevným výnosem. Pokud se například dozvíte o dluhopisu a nabízí slevu z kupní ceny, nejprve zjistěte ekvivalentní výnos dluhopisu a poté pokračujte (chcete-li).

Kalkulačka výnosu ekvivalentu dluhopisů

Můžete použít následující kalkulačku výnosu ekvivalentu dluhopisů

Nominální hodnota
Kupní cena
d
Vzorec ekvivalentu dluhopisu =
 

Vzorec ekvivalentu dluhopisu =
Nominální hodnota - kupní cena 365
X
Kupní cena d
0 - 0 365
X = 0
0 0

Ekvivalentní výnos dluhopisů v aplikaci Excel (se šablonou aplikace Excel)

Udělejme nyní stejný příklad výše v aplikaci Excel. To je velmi jednoduché. U obou těchto dluhopisů musíte vypočítat BEY.

Můžete snadno vypočítat BEY v poskytnuté šabloně.