Průměrná míra návratnosti (definice, vzorec) Jak vypočítat?

Jaká je průměrná míra návratnosti?

Průměrná míra návratnosti (ARR) označuje procentní míru návratnosti, která se očekává u investice nebo aktiva, což je počáteční investiční cena nebo průměrná investice po dobu životnosti projektu. Vzorec pro průměrnou míru návratnosti je odvozen vydělením průměrného ročního čistého zisku po zdanění nebo návratnosti investice původní investicí nebo průměrnou investicí po dobu trvání projektu a poté vyjádřen v procentech.

Průměrná míra návratnosti

Matematicky je reprezentován jako,

Vzorec průměrné návratnosti = průměrný roční čistý zisk po zdanění / počáteční investice * 100%

nebo

Vzorec průměrné návratnosti = průměrný roční čistý zisk po zdanění / průměrná investice po dobu životnosti projektu * 100%

Vysvětlení

Vzorec pro výpočet průměrného výnosu lze získat pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve určete výnosy z investice, řekněme akcie, opce atd., Za významné časové období, řekněme pět let. Nyní vypočítejte průměrný roční výnos vydělením součtu výdělků číslem ne. uvažovaných let.

Krok 2: Dále v případě jednorázové investice určete počáteční investici do aktiva. V případě pravidelných investic je zachycena průměrná investice za dobu životnosti.

Krok 3: Nakonec se výpočet průměrného výnosu provede vydělením průměrného ročního výnosu (krok 1) počáteční investicí do aktiva (krok 2). Lze jej také odvodit vydělením průměrného ročního výnosu průměrnou investicí do aktiva a poté vyjádřením v procentech, jak je uvedeno výše.

Příklady

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů pro výpočet vzorce průměrné návratnosti, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu Excel s vzorcem průměrné míry návratnosti si můžete stáhnout zde - Šablona Excel s průměrnou mírou návratnosti

Příklad č. 1

Vezměme si příklad investice do nemovitostí, která pravděpodobně přinese výnosy 25 000 $ v roce 1, 30 000 $ v roce 2 a 35 000 $ v roce 3. Počáteční investice je 350 000 $ se záchrannou hodnotou 50 000 $ a odhadovanou životností 3 roky. Proveďte Výpočet průměrné míry návratnosti investice na základě daných informací.

Průměrné roční výnosy z investic do nemovitostí lze vypočítat jako,

Průměrný roční výnos = součet výdělků v roce 1, 2 a 3 / Odhadovaná životnost

= (25 000 $ + 30 000 $ + 35 000 $) / 3

= 30 000 $

Výpočet průměrné návratnosti investice do nemovitosti bude tedy následující,

  • Průměrný výnos = = 30 000 USD / (350 000 USD - 50 000 USD) * 100%

  • Průměrná návratnost = 10,00%

ARR investice do nemovitosti je tedy 10,00%.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad investora, který uvažuje o zařazení dvou cenných papírů srovnatelné úrovně rizika do svého portfolia. Na základě následujících informací určete, které zabezpečení by mělo být vybráno:

Průměrné roční výdělky za zabezpečení A lze vypočítat jako,

Průměrný roční výdělek = Součet výdělků v roce 1, 2 a 3 / Odhadovaná životnost

                                                  = (5 000 $ + 10 000 $ + 12 000 $) / 3

                                                 = 9 000 $

Výpočet ARR akcie A lze provést následovně,

  • Průměrný výnos A = 9 000 $ / 50 000 $ * 100%

ARR pro sklad A

  • Průměrný výnos = 18,00%

Průměrné roční výdělky za zabezpečení B lze vypočítat jako,

Průměrný roční výdělek = (7 000 $ + 12 000 $ + 14 000 $) / 3

                                                 = 11 000 $

Výpočet průměrné návratnosti Stock B lze provést následovně,

  • Průměrný výnos B = 11 000 $ / 65 000 $ * 100%

Průměrná návratnost akcie B bude -

  • Průměrná návratnost pro zabezpečení B = 16,92%

Na základě uvedených informací by mělo být pro portfolio upřednostňováno Zabezpečení A, protože má vyšší průměrný výnos než Zabezpečení B.

Kalkulačka

Můžete použít následující kalkulačku.

Průměrný roční čistý zisk po zdanění
Počáteční investice
Průměrná míra návratnosti
 

Průměrná míra návratnosti vzorec ==
Průměrný roční čistý zisk po zdanění
X 100
Počáteční investice
0
X 100 = 0
0

Relevance a použití

Je důležité porozumět konceptu průměrné míry návratnosti, jak ji používají investoři k rozhodování na základě pravděpodobné výše návratnosti očekávané od investice. Na základě toho se investor může rozhodnout, zda do investice vstoupí nebo ne. Investoři dále využívají tento výnos k hodnocení aktiv a nakonec investují podle hodnocení a zařadí je do portfolia.

V případě projektů používá investor metriku ke kontrole, zda průměrná míra návratnosti je vyšší než požadovaná míra návratnosti, což je pozitivní signál pro investici. U vzájemně se vylučujících projektů investor opět přijímá ten s nejvyšší návratností. Stručně řečeno, čím vyšší je výnos, tím lepší je aktivum.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found