Exponenciální v aplikaci Excel (vzorec, příklady) | Jak používat funkci EXP?

Exponenciální funkce aplikace Excel v aplikaci Excel je také známá jako funkce EXP v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu exponentu zvýšeného na moc libovolného čísla, které poskytujeme, v této funkci je exponent konstantní a je také známý jako základ přirozeného algoritmu, toto je vestavěná funkce v aplikaci Excel.

Exponenciální funkce v aplikaci Excel

Excel má funkci exponenciálního excelu zvanou EXP funkce, která je kategorizována jako funkce Math / Trig, která vrací číselnou hodnotu, která se rovná e, zvýšenému na sílu daného čísla.

Exponenciální vzorec aplikace Excel

 Funkce Exp v aplikaci Excel vyžaduje pouze jeden vstup, který je vyžadován, jedná se o exponentovou hodnotu zvýšenou na základnu e.

Co je e v matematice?

Číslo e je iracionální číslo, jehož hodnota je konstantní a přibližně se rovná 2,7182. Toto číslo je také známé jako Eulerovo číslo . Hodnota čísla se vypočítá podle vzorce

Jak používat funkci EXP v aplikaci Excel? (s příklady)

Stejně jako funkce LOG se používá, když se rychlost změny dat rychle zvyšuje nebo snižuje, funkce EXP v aplikaci Excel se používá, když hodnoty dat rostou nebo klesají stále vyšší rychlostí.

V aplikaci Excel je široce používána funkce nelineárních trendových čar (sada bodů v grafu funkce exponenciální aplikace Excel) nebo nelineárních grafů funkce EXP v aplikaci Excel.

Exponenciální funkce v aplikaci Excel se také používá k výpočtu růstu a rozpadu bakterií a mikroorganismů.

Tuto šablonu aplikace Exponential Function Excel si můžete stáhnout zde - Šablona aplikace Exponential Function Excel

Exponenciální v aplikaci Excel Příklad č. 1

Předpokládejme, že máme vzorek pro organické roztoky, laboratorní zkoušející v čase t = 0 hodin vloží do roztoku sto bakterií, aby určil vhodné růstové médium. Po 5 hodinách musí zkoušející vypočítat počet bakterií. Rychlost růstu bakterií v daném organickém roztoku je 0,25 / hodinu

Pro rychlost růstu nebo rozpadu máme vzorec

A = Pe kt

  • Kde A je konečná částka
  • P je počáteční částka
  • t je doba růstu nebo rozpadu
  • k je rychlost rozpadu nebo růstu

V tomto případě A = 500, t = 5 hodin, k = 0,25, P =?

Abychom tedy mohli vypočítat hodnotu k v Excelu, musíme použít exponenciální funkce Excel a log

P = A / ekt

Proto P = A / EXP (k * t)

V aplikaci Excel bude vzorec

= ROUND (D3 + D3 / (EXP (G3 * F3)), 0)

Po 5 hodinách se celkový počet bakterií v daném organickém roztoku bude pohybovat kolem 129.

Exponenciální v aplikaci Excel Příklad č. 2

Máme funkci f (x), což je exponenciální funkce v Excelu daná jako y = ae-2x, kde 'a' je konstanta a pro danou hodnotu x musíme najít hodnoty y a vykreslit 2D exponenciální funkce graf.

Hodnota a je 0,05

K výpočtu hodnoty y použijeme funkci EXP v aplikaci Excel, takže exponenciální vzorec bude

= a * EXP (-2 * x)

Použití exponenciálního vzorce s relativním odkazem, který máme

= $ B $ 5 * EXP (-2 * B2

Aplikujeme stejný exponenciální vzorec na další buňky, máme

Vynesením grafu exponenciálních funkcí na osu xy máme následující graf pro výše uvedenou funkci a hodnoty

Exponenciální v aplikaci Excel Příklad č. 3

Předpokládejme, že máme k dispozici údaje o populaci 5 různých měst za rok 2001 a míra růstu populace v daných městech za 15 let byla přibližně 0,65%. Musíme vypočítat nejnovější populaci daných měst po 15 letech.

Pro rychlost růstu máme vzorec,

P = P 0 * ert

Kde P je nejnovější populace (kterou v tomto případě vypočítáme)

P 0 je počáteční populace

r je rychlost růstu

t je čas

Zde v tomto případě musíme vypočítat P pro pět různých měst s danou rychlostí růstu 0,65

Pro výpočet rychlosti růstu populace tedy použijeme výše uvedený vzorec růstu populace

V aplikaci Excel k výpočtu exponenciálního výkonu budeme dále používat exponenciální funkci v aplikaci Excel, takže exponenciální vzorec bude

= B2 * EXP ($ F $ 1 * $ F $ 2)

Použití stejného exponenciálního vzorce ve vztahu k jiným městům, která máme

Výstup:

Exponenciální funkce v aplikaci Excel se také používá pro výpočet rozdělení pravděpodobnosti ve statistikách známých také jako exponenciální rozdělení pravděpodobnosti. Exponenciální distribuce se zabývá časem, během kterého může dojít ke konkrétní události.

Funkce exponenciální v aplikaci Excel se také používá při lineárním modelování regresí ve statistikách.

Důležité informace o exponenciální funkci (EXP) v aplikaci Excel

Exponenciální funkce v aplikaci Excel se často používá s funkcí Log, například v případě, že chceme zjistit rychlost růstu nebo úpadku, v takovém případě použijeme funkci EXP a funkci LOG společně.

Můžeme také použít funkci POWER místo Exponenciální funkce v aplikaci Excel, ale jediným rozdílem je přesnost měření. Při použití funkce POWER můžeme poskytnout e jako 2,71 nebo může být až 3-4 desetinná místa, ale funkce EXP v aplikaci Excel obecně má hodnotu e na 9 desetinných míst.

Pokud tedy počítáme Exponenciál v řadě Excel, řešení grafu nelineárních exponenciálních funkcí, ve kterém máme Exponenciální hodnotu, je lepší použít funkci EXP v aplikaci Excel namísto funkce POWER.

Funkce EXP v aplikaci Excel vždy bere číselnou hodnotu jako vstup, pokud poskytneme jakýkoli jiný vstup než číselnou hodnotu, vygeneruje # JMÉNO? Chyba.

Při práci se složitými Exponenty, například = EXP (- (2.2 / 9.58) ^ 2), je třeba dávat pozor na závorky, pokud se v závorkách pokazíme, výstup se může lišit od skutečného, ​​takže by měl be = EXP (- ((2,2 / 9,58) ^ 2))


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found