MROUND v aplikaci Excel | Jak používat funkci MROUND? (Příklady)

Funkce MROUND v aplikaci Excel

MROUND je funkce MATH & TRIGNOMETRY v aplikaci Excel a slouží k převodu čísla na nejbližší více čísel daného čísla. Například = MROUND (50,7) převede číslo 50 na 49, protože číslo 7 nejbližší násobek 49, v tomto případě se zaokrouhlil dolů na nejbližší hodnotu. Podobně, pokud je vzorec = MROUND (53,7), pak to převede číslo 53 na 56, protože násobné číslo 7 nejbližší číslo pro číslo 53 je 56, v tomto se zaokrouhluje na nejbližší více hodnot liché číslo 7.

Syntax

  • Číslo: Na jaké číslo se snažíme převést?
  • Vícenásobné: Několik čísel, která se snažíme zaokrouhlit na číslo.

Zde jsou oba parametry povinné a oba parametry by měly obsahovat číselné hodnoty. Některé z příkladů funkce MROUND uvidíme prakticky.

Příklady použití funkce MRound v aplikaci Excel

Tuto šablonu aplikace MROUND Function Excel si můžete stáhnout zde - Šablona aplikace Excel MROUND Function

Příklad č. 1

Funkce MROUND excel zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek zadaného čísla. Určitě si musíte myslet, jak aplikace Excel ví, zda zaokrouhlit nahoru nebo dolů, záleží na výsledku rozdělení.

Pro příklad 16/3 = 5,33333 je zde desetinná hodnota menší než 0,5, takže výsledek nejbližší násobné hodnoty čísla 3 je 5, takže 3 * 5 = 15. Zde Excel zaokrouhlí hodnotu dolů, pokud je desetinná hodnota menší než 0,5.

Podobně se podívejte na tuto rovnici 20/3 = 6,66667, v této rovnici je desetinná hodnota větší než 0,5, takže Excel zaokrouhlí výsledek na 7, takže 3 * 7 = 21.

U tohoto příkladu tedy zvažte níže uvedená data.

  • Nejprve otevřete funkci Excel MROUND v buňce C2.

  • Vyberte argument Číslo jako hodnotu buňky A2.

  • Druhý argument Multiple je hodnota buňky B2.

  • Stiskněte klávesu Enter. Výsledek zkopírujte a vložte do dalších buněk.

Výsledek jsme dostali do všech buněk. Podívejme se nyní na každý příklad zvlášť.

V první buňce rovnice čte 15/8 = 1,875, protože desetinná hodnota je> = 0,5 Excel zaokrouhlí číslo na nejbližší celočíselnou hodnotu 2. Takže zde je více čísel 8 a výsledné číslo je 2, takže 8 * 2 = 16.

Podívejte se na druhou rovnou 17/5 = 3,4, zde je desítková číslice menší než 0,5, takže excel zaokrouhlí číslo dolů na 3 a výsledek je 5 * 3 = 15.

Stejně jako tato funkce Excel MROUND zaokrouhluje dolů nebo zaokrouhluje číslo na nejbližší celočíselnou hodnotu více čísel.

Příklad č. 2

Viděli jsme, jak funguje funkce MROUND, nyní uvidíme, jak můžeme použít stejný pro zaokrouhlování času nahoru nebo dolů na nejbližší více hodnot.

Z výše uvedené časové tabulky převedeme čas na nejbližší 45minutové časové intervaly. Níže je vzorec.

V tomto příkladu jsem zadal více hodnot jako „0:45“, které se automaticky převedou na nejbližší číslo „0,03125“. Takže číslo „0,03125“ se rovná 45 minutám, když na toto číslo v aplikaci Excel použijeme časový formát.

Věci k zapamatování

  • Oba parametry by měly být čísla.
  • Pokud někdo nemá numerický parametr, dostaneme „#NAME?“ chybová hodnota.
  • Oba parametry by měly mít stejné znaky, pozitivní i negativní, pokud jsou oba znaky zadány v jednom vzorci, dostaneme „#NUM!“ chybová hodnota.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found