Kvazi-smlouva (význam, příklady) | Top 5 typů

Význam kvazi-smlouvy

Kvazi-smlouva odkazuje na závazek ze smlouvy vytvořené mimo objednávku soudem s cílem nedovolit jedné straně získat nespravedlivou výhodu ze situace na úkor ostatních stran, pokud neexistuje původní dohoda mezi stranami a je mezi nimi spor.

Vysvětlení

Kvazi-smlouvy je dohoda uložená zákonem, která nastiňuje povinnost jedné strany vůči druhé straně v případě, že první strana vlastní majetek druhé strany, tj. Něco získá jedna strana na náklady jiné strany. Soud je vytváří proto, aby zabránil bezdůvodnému obohacení jakékoli přeplatky kterékoli ze stran za zboží nebo služby. Vzhledem k tomu, že je soud vytváří, takže žádná ze stran nemůže se stejným souhlasit, a jsou povinni se jím řídit.

Příklady kvazi-smlouvy

 • Osoba si objedná některé položky podléhající rychlé zkáze online uvedením své adresy a za to zaplatila. V době dodání zboží jej doručovatel doručí na nesprávnou adresu. Přijímající strana pak místo odmítnutí dodávky přijme objednávku a spotřebuje ji.
 • Případ se dostal k soudu a soud poté nařídil uzavřít kvazi-smlouvu, podle níž musí příjemce uhradit náklady na věc straně, která původně zaplatila za věc. V tomto případě tedy výhody zboží požívala přijímající strana, takže taková přijímající strana je povinna poskytnout bývalé straně náhradu.

Funkce

Funkce jsou následující:

 1. Kvazi-smlouvy obvykle poskytují právo na peníze.
 2. Mezi stranami chybí smlouva nebo vzájemný souhlas, a proto je ukládán zákonem a není výsledkem žádné dohody.
 3. Vycházejí z konceptu spravedlnosti, dobrého svědomí, spravedlnosti a zásad přirozené spravedlnosti.

Požadavky kvazi-smlouvy

Existují určité typy požadavků, které musí soudce splnit při rozhodování o kvazi-smlouvě, jak je popsáno níže:

 1. Navrhovatel případu musel poskytnout žalovanému službu nebo hmotné zboží a žalobce měl dojem, že obdrží platbu za takové zboží nebo službu.
 2. Navrhovatel by rovněž měl být schopen odůvodnit, že by se žalovaný neoprávněně obohatil, pokud by obdržel zboží nebo služby bez jeho zaplacení.

Druhy kvazi-smlouvy

Typy jsou stanoveny v oddílech 68 až 72, které jsou uvedeny níže:

# 1 - Oddíl 68

Stanoví, že v případě, že existuje osoba, která není způsobilá uzavřít žádnou smlouvu, a dodávky jsou poskytovány jí nebo komukoli, komu je neschopná osoba právně zavázána k podpoře třetí stranou, pak dodavatelská třetí strana je nárok na vrácení ceny tohoto dodavatele z majetku nezpůsobilé osoby.

# 2 - Oddíl 69

Stanoví, že v případě, že existuje osoba, která má zájem na výplatě peněz a platí jménem jiné osoby, která je povinna platit zákonem, má osoba, která platbu provedla, nárok na náhradu jinou stranou (dne jehož jménem zaplatil).

# 3 - Část 70

Stanoví, že v případě, že osoba dělá něco pro druhou osobu v souladu se zákonem nebo vydá dodávku něčeho, aniž by měla v úmyslu učinit totéž bezdůvodně, pokud přijímající strana požívala výhod toho samého. Pak je taková přijímající strana povinna poskytnout bývalé straně náhradu.

# 4 - Část 71

Stanoví, že v případě, že existuje osoba, která najde zboží, které patří jiné straně, a vezme jej do své úschovy, má první z nich stejnou odpovědnost jako odpovědný příjemce.

# 5 - Část 72

Uvádí se v něm, že pokud existuje osoba, která byla omylem zaplacena nebo doručena nebo byla pod nátlakem, musí ji vrátit nebo ji vrátit.

Rozdíl mezi kvazi-smlouvou a smlouvou

Smlouvy jsou vyjádřenými smlouvami, které jsou smluvními stranami schváleny jako právní záležitost, pokud mají společné zájmy a důsledky, i když jsou výslovně vyjádřeny podmínky. Naproti tomu na základě kvazi-smluv jsou povinnosti vynucovány právními předpisy na základě chování uvažovaných stran, aby se zabránilo nepřiměřené výhodě jedné strany nad náklady jiné strany.

Výhody

Výhody jsou následující:

 • Zabraňuje nepřiměřené výhodě jedné strany nad náklady ostatních stran, protože je založena na zásadě bezdůvodného obohacení.
 • Je vytvořen usnesením soudu, takže se žádná ze zúčastněných stran nemůže pokusit s takovými příkazy nesouhlasit. Všechny zúčastněné strany jsou tedy povinny se jím řídit.

Nevýhody

Nevýhody jsou následující:

 • Obohacená strana nenese odpovědnost v případech, kdy výhoda, kterou získala, byla nabídnuta z nedbalosti, zbytečně a z důvodu nesprávného výpočtu.
 • Obecně se vytváří pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zabránění bezdůvodnému obohacení, a žalobce se musí vzdát veškerého očekávaného zisku, kterého by dosáhl, pokud by mezi zúčastněnými stranami existovala celá vyjádřená dohoda.

Závěr

Existují situace, kdy mezi stranami neexistuje žádná smlouva. I přesto však určité sociální vztahy vytvářejí konkrétní povinnosti, které jsou některé strany povinny plnit na základě rozhodnutí soudu. Tyto závazky se nazývají kvazi-smlouvy, protože se vytvářejí stejné závazky, jaké by vznikly v případě běžné smlouvy. Tyto kvazi-smlouvy jsou vytvářeny na základě principů spravedlnosti, spravedlnosti a dobrého svědomí.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found