Poissonova distribuce v aplikaci Excel | Jak používat POISSON.DIST v aplikaci Excel

Poissonova distribuce v aplikaci Excel

Poissonova distribuce je typ distribuce, který se používá k výpočtu frekvence událostí, které se budou vyskytovat v jakémkoli pevném čase, ale události jsou nezávislé, v aplikaci Excel 2007 nebo dřívější jsme měli vestavěnou funkci pro výpočet Poissonovy distribuce, pro verze výše 2007 je funkce nahrazena funkcí Poisson.DIst.

Syntax

X: Toto je počet událostí. To by mělo být> = 0.

Průměr: Očekávaný počet událostí. To by také mělo být> = 0.

Kumulativní: Tím se určí typ distribuce, která se má vypočítat. Máme zde dvě možnosti PRAVDA nebo NEPRAVDA.

 • TRUE označuje pravděpodobnost, že se počet událostí stane mezi nulou a x.
 • FALSE označuje pravděpodobnost, že počet událostí nastane přesně stejný jako x.

Příklady

Tuto šablonu aplikace Poisson Distribution Excel si můžete stáhnout zde - šablonu aplikace Poisson Distribution Excel

Příklad č. 1

Jako vlastník půjčovny aut je váš průměrný víkendový zákazník v pronájmu aut 500. V příštím víkendu očekáváte 520 zákazníků.

Chcete znát procento pravděpodobnosti této události, ke které dojde v příštím týdnu.

 • Krok 1: Zde x je 520 a průměr je 500. Tyto údaje zadejte v aplikaci Excel.

 • Krok 2: Otevřete funkci POISSON.DIST v kterékoli buňce.

 • Krok 3: Vyberte argument x jako buňku B1.

 • Krok 4: Vyberte argument Mean jako buňku B2.

 • Krok 5: Díváme se na „funkci kumulativní distribuce“, proto jako možnost vyberte možnost PRAVDA.

 • Krok 6: Výsledek tedy máme 0,82070. Nyní v buňce níže použijte vzorec jako 1 - B5.

Pravděpodobnost, že v příštím týdnu vzroste počet zákazníků s půjčováním aut z 500 na 520, je tedy přibližně 17,93%.

Příklad č. 2

Při výrobě 1 000 kusů automobilových výrobků je průměrné procento vadných výrobků přibližně 6%. Jaká je pravděpodobnost výskytu 55 vadných produktů u vzorku 5 000 produktů?

Nejprve spočítejte počet vadných produktů na 1 000 jednotek. tj. λ = np. λ = 1 000 * 0,06.

Celkový počet vadných produktů v 1 000 jednotkách je tedy 60 jednotek. Nyní jsme dostali celkový počet vad (x). Takže x = 60.

Nyní, abychom snížili počet vadných produktů ze 60 na 55, musíme najít procentní Poissonovo distribuční procento.

Takže MEAN = 55, x = 60.

Výše uvedený vzorec nám dá hodnotu Poissonova rozdělení. V buňce níže použijte vzorec 1 - Poissonovo rozdělení v aplikaci Excel.

Pravděpodobnost snížení vadných položek ze 60 na 55 je tedy asi 23%.

Věci k zapamatování

 • Dostaneme číselnou chybu # ČÍSLO! je zadaná hodnota x & střední hodnoty jsou menší než nula.
 • Dostaneme #HODNOTA! Pokud jsou argumenty nečíselné.
 • Pokud jsou zadaná čísla desetinná nebo zlomková, pak se Excel automaticky zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found