Automatické číslování v aplikaci Excel | Jak automaticky získat sekvenční čísla?

Kde můžeme udělat jednoduché číslování v aplikaci Excel, kde ručně zadáme buňce číslo pro sériové číslo, můžeme to také udělat automaticky, abychom udělali automatické číslování, máme dvě metody, první je, že můžeme první dvě buňky vyplnit série čísla, které chceme vložit, a přetáhněte jej dolů na konec tabulky a druhou metodou je použít vzorec = ROW (), který nám dá číslo, a poté přetáhnout vzorec podobným způsobem na konec stolu.

Automatické číslování v aplikaci Excel

Číslování znamená přidělení sériových čísel nebo čísel do seznamu nebo dat. V aplikaci Excel není k dispozici žádné speciální tlačítko, které by číslovalo naše údaje. Jak již víme, aplikace Excel neposkytuje metodu nebo nástroj ani tlačítko pro přiřazení pořadového čísla seznamu dat, což znamená, že to musíme udělat sami.

Jak automaticky číslovat v aplikaci Excel?

Chcete-li provést automatické číslování v aplikaci Excel, musíme si uvědomit, že máme zapnutou funkci automatického vyplňování. Ve výchozím nastavení je zapnuto, ale v každém případě, pokud nemáme povoleno nebo omylem deaktivované automatické vyplňování, zde je způsob, jak jej můžeme znovu povolit.

Nyní jsme zkontrolovali, zda je automatické vyplňování povoleno, existují tři metody pro automatické číslování aplikace Excel,

 1. Vyplňte sloupec řadou čísel.
 2. Pomocí funkce row ().
 3. Pomocí funkce offset ().

# 1 - V souboru možnosti přechodu na kartu.

# 2 -  V pokročilé části pod možnostmi úprav zaškrtněte políčko Povolit rukojeť výplně a přetahování buněk v aplikaci Excel.

Nejlepší 3 způsoby, jak získat automatické číslování v aplikaci Excel

Existuje mnoho způsobů, jak získat automatické číslování v aplikaci Excel.

Tuto šablonu aplikace Excel s automatickým číslováním si můžete stáhnout zde - Šablona aplikace Excel s automatickým číslováním
 1. Vyplňte sloupec řadou čísel.
 2. Použijte funkci Row ()
 3. Použijte funkci Offset ()

Pojďme diskutovat o všech výše uvedených metodách na příkladech.

# 1 - Naplňte sloupec řadami čísel

Máme následující údaje,

Pokusíme se vložit automatická čísla do sloupce A.

 • Vyberte buňku, do které chceme vyplnit. V tomto příkladu buňka A2.
 • Napište číslo, které chceme začít, necháme 1 a vyplňte další buňku ve stejném sloupci jiným číslem, ať je 2.

 • Udělali jsme číslování 1 v buňce A2 a 2 v buňce A3, abychom zahájili vzor. Nyní vyberte počáteční hodnoty, tj. Buňku A2 a A3.

 • Ukazatel (tečka) ve vybrané buňce zobrazený šipkou, klikněte na něj a přetáhněte jej do požadovaného rozsahu, tj. Buňky A11.

Nyní máme pro naše data sekvenční číslování.

# 2 - Použijte funkci ROW ()

Stejná data použijeme k demonstraci postupného číslování funkcí row ().

 • Níže jsou naše údaje,

 • V buňce A2 nebo tam, kde chceme zahájit automatické číslování v aplikaci Excel, vybereme konkrétní buňku.

 • Do buňky A2 zadejte = ROW () a stiskněte klávesu Enter.

Dalo nám to číslování od čísla 2, protože funkce řádek hodí číslo pro aktuální řádek.

 • Abychom se vyhnuli výše uvedené situaci, můžeme dát funkci odkazu řádek po řádku.

 • Ukazatel nebo tečka ve vybrané buňce na ni kliknou a přetáhnou ji do požadovaného rozsahu pro aktuální scénář do buňky A11.

 • Nyní máme v aplikaci Excel automatické číslování pomocí funkce row ().

# 3 - Použití funkce Offset ()

Můžeme provést automatické číslování v aplikaci Excel také pomocí funkce Offset ().

Znovu používáme stejná data k demonstraci funkce offsetu. Níže jsou údaje,

Jak vidíme, odstranil jsem text napsaný v buňce A1 „Sériové číslo“, protože při použití funkce offset musí být reference prázdná.

Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje argumenty funkce použité ve funkci offset.

 • V buňce A2 typ = offset (A2, -1,0) +1 pro automatické číslování v aplikaci Excel.

A2 je aktuální adresa buňky, která je referencí.

 • Stiskněte Enter a vloží se první číslo.

 • Vyberte buňku A2, přetáhněte ji dolů do buňky A11.

 • Nyní máme sekvenční číslování pomocí funkce offset.

Důležité informace o automatickém číslování v aplikaci Excel

 1. Excel neposkytuje automatické číslování.
 2. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Automatické vyplňování.
 3. Když vyplníme sloupec řadou čísel, vytvoříme vzor, ​​můžeme použít počáteční hodnoty jako 2, 4 k vytvoření rovnoměrného postupného číslování.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found