Agentura Del Credere (význam, příklad) | Role agenta Del Credere

Co je agentura Del Credere?

Agentura Del Credere odkazuje na vztah mezi agentem a prodávajícím, přičemž prodejce vystupuje jako zmocnitel a agent vystupuje nejen jako zprostředkovatel zmocnitele, ale zároveň se také zavazuje k záruce za úvěr, která je poskytována kupujícímu tj. v případě, že kupující neplní žádné platby, pak by agent odpovídal v rozsahu této částky prodávajícímu.

Příklad agentury Del Credere

Vezměme si příklad agentury del credere.

Pan X jmenuje Y, aby prodal zboží na trhu za podmínek, za které Y musí převzít záruku úvěru poskytnutou kupujícímu, tj. V případě, že kupující neplní platbu peněz, pak by Y nese odpovědnost v rozsahu této částky panu X. Rovněž bylo rozhodnuto, že společnost Y nebude odpovědná panu X za žádné jiné emise kromě jakéhokoli prodlení s platbou.

V projednávaném případě existuje vztah obchodního zástupce mezi panem X a Y, jelikož pan X pověřil Y prodejem zboží na trhu za podmínky, že pokud je kupujícímu poskytnut jakýkoli úvěr, pak Y musí převzít odpovědnost za totéž a v případě, že kupující není schopen splatit částku, pak Y musí opravit selhání a zaplatit částku panu X. Rovněž bylo rozhodnuto, že Y nebude vůči panu X odpovědný za žádné jiné emise kromě z jakéhokoli selhání při provádění platby. To je případ agentury Del Credere.

Výhody agentury Del Credere

Různé výhody spojené s agenturou del credere jsou následující:

  • Z pohledu prodávajícího, v případě, že kupující dojde k prodlení s platbou peněz, pak by agent odpovídal prodávajícímu v rozsahu této částky prodlení. V případě neplnění platby kupujícím získá prodejce peníze zpět od agenta.
  • Z pohledu agenta se v agentuře Del Credere stává agent odpovědný za platbu zmocniteli pouze v případě, že kupující nesplní své závazky ohledně platby a totéž není odpovědné v případě jakýchkoli dalších problémů, které by vznikají mezi kupujícím a prodávajícím. To je tedy pro agenta výhoda.
  • Z pohledu agenta dostane za převzetí zvláštního rizika dodatečnou platbu od prodejce nad rámec běžné platby, kterou by mohl získat v případě, že by zvláštní riziko nebylo přijato. Tato dodatečná platba má obvykle podobu dodatečné provize za prodej, která se označuje jako provize del credere.

Nevýhody agentury Del Credere

Nevýhody agentury del credere jsou následující:

  • Z pohledu prodávajícího se v agentuře Del Credere stává agent odpovědný za platbu zmocniteli pouze v případě, že kupující nesplní své závazky ohledně platby, a totéž není odpovědné v případě jakýchkoli dalších problémů, které by mohly vznikají mezi kupujícím a prodávajícím. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím vznikne jakýkoli spor, pak prodejce nebude moci částku od agenta získat zpět.
  • Prodejce musí také poskytnout zvláštní platbu agentovi nad rámec běžné platby, kterou by mohl dát v případě, že by agent nepřevzal zvláštní riziko. Takže i v případech, kdy nedošlo k prodlení, musí prodejce zaplatit agentovi zvláštní provizi.

Důležité body o agentuře Del Credere

Různé důležité body týkající se agentury del credere jsou následující:

  • V agentuře Del Credere se agent stává odpovědným za platbu hlavnímu zmocněnci pouze v případě, že kupující neplní své povinnosti ohledně platby, a totéž není odpovědné v případě jakýchkoli dalších problémů, které by mohly vzniknout mezi kupujícím a prodávajícím. Problémy, za které agent nebude odpovědný, zahrnují spory mezi kupujícím a prodávajícím.
  • Pro převzetí zvláštního rizika agentem ve formě pojišťovacích služeb musí prodejce učinit agentovi extra, tj. Agent obdrží běžnou provizi za prodej a zvláštní provizi za poskytnutí pojistných služeb. Tato dodatečná platba je obvykle ve formě dodatečné provize za prodej, která se nazývá provize Del Credere.
  • Povaha agentury Del Credere je taková, že agenta staví do agentury v situaci, kdy má odpovědnost v souvislosti s prodávajícím i kupujícím a zvažovaným produktem nebo službou.

Závěr

V případě agentury Del Credere tedy existuje vztah hlavního agenta mezi prodejcem a agentem v rámci transakce, přičemž agent spolu s jednáním prodávajícího jménem prodávajícího plní také funkci pojišťovací firmy podstupováním zvláštního rizika, přičemž v případě, že kupující neplní platby peněz, pak by agent odpovídal v rozsahu této částky prodejci.

Zástupce se však stává odpovědným za platbu zmocniteli pouze v případě, že kupující neplní své závazky ohledně platby, a totéž není odpovědné v případě jakýchkoli dalších problémů, které by mezi kupujícím a prodávajícím mohly vzniknout. Problémy, za které agent nebude odpovědný, zahrnují spory mezi kupujícím a prodávajícím. Pro převzetí zvláštního rizika agentem v podobě pojišťovacích služeb musí prodejce prodat agentovi známému jako provize Del Credere.