SUMIF mezi dvěma daty | Jak sečíst hodnoty mezi dvěma daty?

Sumit Excel mezi dvěma daty

Sumif mezi dvěma daty je, když pracujeme s daty, která mají pořadové číslo s různými daty a podmínka pro součet hodnot je založena mezi dvěma daty, musíme specifikovat podmínky pro data, první datum bude zjevně menší než poslední date, abychom mohli použít operátor = k sečtení hodnot mezi daty.

Vysvětlení

S Excelem je docela snadné přidat nebo odečíst číselnou hodnotu mezi dvěma daty jako kritérium / podmínku. Můžeme přidat nebo odečíst hodnoty mezi dvěma určitými daty pomocí dvou funkcí: 'SUMIF' a 'SUMIFS'.

Pokud má být ve funkci „SUMIF“ zadáno více kritérií, je toho dosaženo pomocí logických / porovnávacích operátorů. Jelikož musíme sčítat nebo odečíst hodnoty buněk ležící mezi dvěma daty, musí být obě data (uvedená jako podmínka / kritéria) testována ve stejném rozsahu. Proto se k odečtení nebo přidání výsledných hodnot do jednoho vzorce použije více funkcí „SUMIF“.

Specifická kritéria pro datum by byla uvedena v každé funkci 'SUMIF' a obě funkce by pak byly sloučeny do jednoho vzorce, aby se získala konečná hodnota odečtením nebo přidáním výsledných hodnot každé funkce.

To by vypadalo jako níže uvedená syntaxe:

SUMIF (rozsah, kritéria1, [součet_rozsahu)) - SUMIF (rozsah, kritéria2, [součet_rozsahu)) 

Počáteční datum by bylo kritérium1 a konečné datum by bylo kritérium2.

Příklady

Tuto Sumif mezi dvěma daty Excel šablony si můžete stáhnout zde - Sumif mezi dvěma daty Excel šablony

Příklad č. 1

Pokud máme tabulku skládající se ze dvou sloupců: jeden obsahující data a druhý obsahující hodnotu provedené transakce. Pokud tedy chceme sečíst transakce provedené po datu: 15/01/2019 a transakce provedené před datem: 20/03/2019, tj. Sečíst transakce, pokud je odpovídající datum mezi 15/01/2019 a 20/03/2019.

Pak použijeme funkci sumif. To se provádí pomocí následujícího vzorce:

= SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6, ”>” $ E $ 2, ”$ B $ 2: $ B $ 6) - SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6,” <”$ E $ 3,” $ B $ 2: $ B $ 6)

Vidíme, že první funkce SUMIF obsahuje počáteční datum jako kritéria s logickým výrazem „větší než“ a odkaz na buňku (to je buňka E2) v kombinaci se znaménkem „&“ a druhá funkce SUMIF obsahuje konečné datum jako kritéria s logickým výrazem „menší než“ a odkaz na buňku (tj. buňka E3) v kombinaci se znaménkem „&“. Argument range a argument sum_range poskytované v obou SUMIF jsou stejné.

Takže vidíme, že první SUMIF sečte všechny hodnoty transakcí, kde je odpovídající datum větší než počáteční datum (15/01/2019), a druhý SUMIF sečte všechny hodnoty transakcí, kde je odpovídající datum menší než koncové datum ( 20/03/2019). Poté se odečtou dvě výsledné hodnoty, aby se získala konečná hodnota.

Toto je následující ilustrace:

Zvýrazněné hodnoty se přidají (10 000 + 5 000 + 7 000 + 15 000 = 37 000) a získáte 37 000 s prvním SUMIF. Je tomu tak proto, že se jedná o buňky, které splňují první kritéria, tj. Tyto částky transakcí se provádějí po datu zahájení: 15/01/2019.

Tato hodnota (37 000) se poté odečte k součtu níže zvýrazněných buněk (5 000 + 20 000 + 7 000 = 32 000), aby se získalo 32 000 (nebo buňky, které se přidají s druhým SUMIF, protože to jsou buňky, které splňují druhé kritérium, tj. tyto částky transakcí jsou provedeny před datem ukončení: 20/03/2019).

Konečná hodnota = 37 000–32 000 = 5 000

Příklad č. 2

Pokud máme tabulku skládající se ze dvou sloupců: jeden obsahující data a druhý obsahující počet úkolů odeslaných k tomuto datu. Pokud tedy chceme sečíst počet úkolů, které jsou provedeny po datu: 15/01/2019, a těch, které jsou provedeny před datem: 20/03/2019.

Pak použijeme funkci sumif. To se provádí pomocí následujícího vzorce:

= SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6, ”>” $ E $ 2, ”$ B $ 2: $ B $ 6) - SUMIF ($ A $ 2: $ A $ 6,” <”$ E $ 3,” $ B $ 2: $ B $ 6)

Takže vidíme, že první SUMIF sečte veškerý počet úkolů, kde je odpovídající datum větší než počáteční datum (15/01/2019), a druhý SUMIF sečte veškerý počet úkolů, kde je odpovídající datum menší než datum ukončení (20/03/2019). Poté se odečtou dvě výsledné hodnoty, aby se získala konečná hodnota.

Toto je následující ilustrace:

Zvýrazněné hodnoty jsou přidány (12 + 5 + 7 + 15 = 39), aby získaly 39 s prvním SUMIF. Je tomu tak proto, že se jedná o buňky, které splňují první kritéria, tj. Tento počet úkolů je odeslán po datu zahájení: 15/01/2019.

Tato hodnota (39) se poté odečte k součtu níže zvýrazněných buněk (5 + 20 + 7 = 32), aby se získalo 32 (nebo buňky, které se přidají s druhým SUMIF, protože to jsou buňky, které splňují druhé kritérium, tj. tento počet úkolů je odeslán před datem ukončení: 20/03/2019).

Konečná hodnota = 39-32 = 7 .


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found