Vzorec pro snížení relativního rizika | Výpočet RRR (s příklady)

Vzorec pro výpočet relativního snížení rizika

Relativní snížení rizika je relativní snížení celkových obchodních rizik v důsledku nepříznivých okolností účetní jednotky, které lze vypočítat odečtením míry experimentálních událostí (EER) od míry kontrolních událostí (CER) a vydělením výslednice mírou kontrolních událostí ( ER).

Relativní snížení rizika míra snížení rizika v experimentální skupině oproti kontrolní skupině, kde nebyla použita žádná opatření ke snížení rizika. Jinak je definována jako snížení pravděpodobnosti události špatného výsledku po experimentování s řešením ve srovnání s kontrolní skupinou, kde nebyla poskytnuta žádná experimentální léčba. Koncept relativního rizika je přesnější ve srovnání s absolutním rizikem.

Ve vzorci absolutního rizika se bere rozdíl mezi špatným výsledkem mezi experimentální skupinou a kontrolní skupinou, ale vzorec absolutního rizika neměří základ, na kterém došlo ke snížení, který se používá v tomto vzorci. Používá se hlavně v klinickém průmyslu, kde se v kontrolní skupině nejprve měří procento špatných výsledků. Poté v jiné skupině zvané experimentální skupina se podá nový lék nebo léčba a zjistí se procento špatného výsledku. Rozdíl mezi špatným výsledkem v experimentální skupině a kontrolní skupině je znám jako snížení relativního rizika.

Relativní snížení rizika = (CER-EER) / CER

  • CER = Míra událostí v kontrolní skupině
  • EER = Míra událostí ve skupině experimentů

S tímto vzorcem, pokud RRR bude negativní, znamená to, že riziko výsledku bylo zvýšeno léčbou kvůli EER s vyšším než CER. Na druhé straně, pokud je RRR pozitivní, znamená to, že riziko léčby bylo léčbou sníženo a toto ošetření lze dále zkontrolovat a požádat o schválení.

Příklady

Tuto šablonu aplikace Excel pro snížení relativního rizika si můžete stáhnout zde - šablonu aplikace Excel pro snížení relativního rizika

Příklad č. 1

Řekněme, že míra události v kontrolní skupině je 50% a míra události ve skupině experimentu je 40%.

Níže jsou uvedeny údaje pro výpočet snížení relativního rizika.

RRR = (50-40) / 50

RRR = 20%

Příklad č. 2

Řekněme, že vědci našli nový lék na rakovinu. Chtějí experimentovat s určitou skupinou pacientů a chtějí zjistit výsledek operací. Pro experiment odebrali 2 vzorky po 100 pacientech. U jedné skupiny pacientů známé jako kontrolní skupina je léčba poskytována jako obvykle. U dalších skupin pacientů známých jako experimentální skupina se tato nová léčba používá. Nyní jsou pacienti pozorováni a hledají špatný výsledek. Řekněme, že u kontrolní skupiny, ve které nebyla poskytnuta nová léčba, je úmrtnost pacientů 70%. Ale s novou léčbou se úmrtnost snížila na 40%. S touto informací zjistíme RRR.

Níže jsou uvedeny údaje pro výpočet snížení relativního rizika.

Výpočet RRR = (70-40) / 70

RRR = 30/70

RRR bude - 

RRR = 42,86%

Příklad č. 3

Řekněme, že společnost Pfizer, přední farmaceutická společnost v USA, našla léčbu, při které by se u novorozence snížila šance na přesun viru HIV z matky na dítě. Chtějí experimentovat s určitou skupinou pacientů a chtějí zjistit výsledek operací. Pro experiment odebrali 2 vzorky po 100 pacientech. U jedné skupiny pacientů známé jako kontrolní skupina je léčba poskytována jako obvykle. U dalších skupin pacientů známých jako experimentální skupina se tato nová léčba používá. Nyní jsou pacienti pozorováni a hledají špatný výsledek. Řekněme, že u kontrolní skupiny, u které nebyla poskytnuta nová léčba, je rychlost přenosu viru HIV 90%. Ale s léčbou šance na přenos snížena na 50%. S touto informací zjistíme RRR.

Následuje údaje pro výpočet snížení relativního rizika farmaceutické společnosti

Výpočet relativního snížení rizika = (90-50) / 90

RRR = 40/90

RRR bude - 

RRR = 44,44%

Kalkulačka snížení relativního rizika

Můžete použít následující kalkulačku na snížení relativního rizika.

CER
EER
Vzorec pro snížení relativního rizika =
 

Vzorec pro snížení relativního rizika =
CER - EER
=
CER
0 - 0
= 0
0

Relevance a použití

Recept na snížení relativního rizika je v lékařském průmyslu široce používán k testování významu nových léků pro skupinu pacientů. Používá se ke kontrole, zda je lék skutečně účinný a o kolik procent může snížit riziko špatných výsledků? Na druhou stranu absolutní snížení rizika poskytuje pouze rozdíl mezi špatným výsledkem kontrolní skupiny a experimentální skupiny. Absolutní snížení rizika tedy neposkytuje informace o tom, na jakém základě ke snížení rizika došlo. Vzorec pro snížení relativního rizika však poskytuje i tyto informace. Protože poskytuje procentuální změnu.

K porovnání s různými populacemi s různými výchozími riziky lze tedy použít vzorec pro snížení relativního rizika.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found