Co je sezónní nezaměstnanost? | Definice, příklady, výhody

Definice sezónní nezaměstnanosti

Sezónní nezaměstnanost označuje časové období, kdy je poptávka po pracovní síle nebo pracovní síle za určitých podmínek nižší než obvykle, avšak taková situace je pouze dočasná a poté se zaměstnanost vrátí k normálu.

Příklady sezónní nezaměstnanosti

Následují příklady sezónní nezaměstnanosti.

Příklad č. 1

Pojďme pochopit tento koncept sezónní nezaměstnanosti pomocí příkladu:

Existuje několik sezónních plodin, tj. Plodin, které přinášejí úrodu pouze v určitém ročním období, např. Rabi nebo oziminy. Zemědělci pracující pro výnos těchto plodin by byli sezónně nezaměstnaní v jiném ročním období. To znamená, že když je pro jednu plodinu mimosezóna, jsou zemědělci nezaměstnaní, protože se nedostanou k práci na poli za jiným účelem.

Příklad č. 2

Pro další pochopení zvažte další příklad sezónní nezaměstnanosti:

Christmas Jobs: There are a few extra jobs that are created during the Christmas and new year eves, např. The salesmen in a few retail stores, for the sales of Christmas trees, decoration, Santa převleky, etc. after which they will not have no work po zbytek roku. Jsou zaměstnáni pouze k řešení další aktivity zákazníků během příslušné sezóny a nebyli by najati na celý rok, ale pouze na konkrétní sezónu.

Výhody sezónní nezaměstnanosti

Následují výhody sezónní nezaměstnanosti.

  • Sezónní nezaměstnanost je relativně pravidelná a běžně předvídatelná.
  • Pracovníci, kteří přijímají sezónní zaměstnání, si jsou dobře vědomi toho, že budou zaměstnáni pouze na určité období, po kterém se znovu stanou nezaměstnanými, a proto budou odpovídajícím způsobem vypláceny mzdy.
  • To je lepší než úplná nezaměstnanost, protože pracovní síla by vydělala mzdy alespoň po část roku. Je tedy nezbytnou součástí mnoha pracovních míst.
  • Někteří lidé si vybírají sezónní zaměstnání, protože v době, kdy jsou nezaměstnaní, mají jinou hlavní činnost. Například letní brigády, koníčky atd., Které by nedali přednost nebo se k nim nepřipojili, pokud by zaměstnání bylo celoroční.
  • Někteří profesionálové nebo studenti to mohou ve skutečnosti považovat za příležitost k budování dovedností v průběhu roku, protože po zbytek roku mohou být v jiném zaměstnání nebo koučování. Např. Stáže, nájem na dobu určitou atd.

Omezení sezónní nezaměstnanosti

Následují omezení sezónní nezaměstnanosti.

  • Primární nevýhoda nebo omezení sezónní nezaměstnanosti je stejné jako u jakékoli jiné nezaměstnanosti. Zaměstnanci / pracovníci / pracovní síly čelí osobním obtížím v době, kdy jsou nezaměstnaní. Vše však záleží také na zaměstnancích. Někteří mohou být ochotni zůstat nečinní během sezóny nezaměstnanosti, zatímco jiní mohou hledat další zaměstnání.
  • Stejně jako jiné formy nezaměstnanosti je dalším nedostatkem tohoto druhu nezaměstnanosti to, že došlo ke ztrátě produkce. V případě sezónní nezaměstnanosti nemusí být výrobci schopni vyrábět zboží požadované pro zákazníky. Nelze to však považovat za nevýhodu samotné sezónní nezaměstnanosti. Jedná se o nevýhodu odvětví vyrábějícího sezónní produkty v plném rozsahu.
  • I když jsou ochotni být zaměstnáni po celý rok, nemusí si najít zaměstnání, která vydrží po celý cyklus, nebo zaměstnání, která poskytují dlouhodobý závazek.

Sezónní nezaměstnanost vs. maskovaná nezaměstnanost

Sezónní nezaměstnanost je někdy zaměňována s maskovanou nezaměstnaností. Pojďme pochopit rozdíly mezi těmito dvěma, abychom ocenili koncepty jednotlivě:

Bod rozdílu Sezónní nezaměstnanost Skrytá nezaměstnanost
Význam Jedná se o jev, kdy je pracovní část po část roku nezaměstnaná. K tomu dochází, když pracovní síla nepřispívá k plnému využití svého potenciálu, nebo když je pro práci najat počet lidí, než je ve skutečnosti požadován.
Pracovní Zaměstnán po část roku a nezaměstnaný nebo zůstane po zbytek. Zaměstnaný po celou dobu.
Pracovní místa K tomu dochází, když si lidé po několik měsíců roku nemohou najít práci. V této situaci se zdá, že jsou zaměstnáni, ale nemají žádnou produktivitu nebo velmi nízkou produktivitu.
Příklad Zemědělci, kteří pracují na sezónních plodinách, mají před sezónou práci, jako je kopání, setí, výsadba, sklizeň, mlácení, kontroly plodnosti atd. Když pole vyžaduje pouze 4 dělníky, zatímco 6–7 je zaměstnáno kvůli celé rodině, není zaměstnán jinde a pracuje na poli.

Závěr

Sezónní nezaměstnanost je dohodnutou podmínkou zaměstnavatelů a pracovních sil, že budou přijímáni pouze na část roku a po dohodnutém čase zůstanou pracovní síly po zbytek roku nezaměstnaní. K tomu dochází, když několik průmyslových odvětví zpomalí nebo vypne na určitou sezónu nebo provede změny ve svém výrobním plánu podle počasí, poptávky atd. Dalším důvodem mohou být krátkodobé projekty, jako je výstavba atd. Jak je uvedeno výše, je liší se od skryté nezaměstnanosti, kde je na zaměstnání zaměstnáno více lidí, než ve skutečnosti bylo požadováno.

Viděli jsme, že tato doba nezaměstnanosti má své nevýhody jako jakýkoli jiný typ nezaměstnanosti, což znamená, že nečinná pracovní síla není schopna vydělat peníze na přežití během nezaměstnané části roku. To znamená, že existují také výhody, o nichž jsme hovořili dříve, že je to lepší než úplná nezaměstnanost, sledování zájmů atd.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found