EBITDA vs provozní příjem | Top 5 rozdílů (s infografikou)

EBITDA vs. rozdíly v provozních příjmech

EBITDA vs. provozní výnosy - zisk a zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se často používají k nalezení ziskovosti společnosti. EBITDA je ukazatel používaný pro srovnávací analýzu různých společností. Je to jeden z kritických finančních nástrojů používaných k hodnocení společností s různými velikostmi, strukturami, daněmi a odpisy.

  • EBITDA = EBIT + odpisy + amortizace. Nebo
  • EBITDA = Čistý zisk + Úroky + Daně + Odpisy + Amortizace

Odpisy jsou snížení hodnoty hmotného majetku v průběhu času v důsledku užívání, které má za následek opotřebení hmotného majetku.

Amortizace je finanční technika používaná k postupnému snižování hodnoty nehmotného majetku společnosti.

Provozní příjem se často používá ke zjištění, kolik z příjmů společnosti lze převést na zisk. Provozní příjem je pojem, který se používá k výpočtu výše zisku dosaženého provozem společnosti. Lze jej vypočítat odečtením celkových nákladů od hrubého příjmu.

  • Provozní příjem = hrubý příjem - provozní náklady
  • Hrubý příjem = Čistý prodej - Náklady na prodané zboží

Provozní příjem vs. EBITDA se navzájem mírně liší. Ano, provozní zisk vs. EBITDA označuje zisk dosažený společností. EBITDA zobrazuje zisk, včetně úroků, daní, odpisů a amortizace. Provozní výnosy však vyjadřují zisk po odečtení provozních nákladů, jako jsou odpisy a amortizace.

EBITDA vs. provozní infografika

Zde je 5 hlavních rozdílů, které vám pomohou lépe porozumět.

Klíčové rozdíly EBITDA vs. provozní výnosy

Zde jsou klíčové rozdíly mezi nimi.

  • Prvním rozdílem mezi provozním výnosem a EBITDA je použití úroků a daní. EBITDA je ukazatel, který vypočítává příjem společnosti před zaplacením nákladů, daní, odpisů a amortizace. Na druhé straně je provozní příjem indikátorem, který vypočítává zisk společnosti po zaplacení provozních nákladů. Nezahrnuje úroky a daně.
  • EBITDA se používá ke zjištění celkového výdělku potenciálu společnosti. Provozní příjem zjišťuje výnosy generované společností, které lze převést na zisk.
  • EBITDA není podle GAAP oficiálním opatřením. Společnosti proto používají toto k promítnutí výdělečné kapacity společnosti na maximální úroveň. Zatímco provozní příjem je podle GAAP oficiálním opatřením a společnosti v něm nemohou provádět žádné úpravy.
  • EBITDA je populární, protože jej lze použít ve společnostech různých velikostí, struktur, daní a zájmů. EBITDA lze také použít k analýze a porovnání společností. Provozní příjem je naproti tomu příjem, který se považuje za příjem z provozu. Primární rozdíl mezi provozním výnosem a čistým příjmem je složkou příjmu z jiných zdrojů.
  • EBITDA lze měřit přidáním odpisů a amortizace k EBIT. Lze jej také vypočítat přidáním úroků, daní, odpisů a amortizace k čistému zisku. Provozní příjem se naproti tomu počítá odečtením provozních nákladů od hrubého příjmu.

Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi EBITDA a provozním příjmem?

EBITDA vs. provozní výnosy mezi hlavními rozdíly

Pojďme se podívat na rozdíly mezi hlavami.

Základ pro srovnání 

EBITDA

Provozní zisk

Definice

EBITDA je ukazatel používaný k výpočtu schopnosti společnosti vydělat zisk.

Provozní příjem je ukazatel, který se používá ke zjištění výše zisku generovaného provozními činnostmi společnosti.

Použitý

Vypočítat výdělečný potenciál organizace.

Zjistit, kolik příjmů lze převést na zisk.

Výpočet

EBITDA = EBIT + odpisy + amortizace.

Nebo

EBITDA = Čistý zisk + Úroky + Daně + Odpisy + Amortizace

Provozní příjem = Čistý prodej - Náklady na prodané zboží - Provozní náklady

Uznání

EBITDA není oficiálním měřítkem GAAP.

Provozní příjem je oficiálním měřítkem GAAP.

Úpravy

Úpravy se provádějí v prvcích, jako je odpisy a amortizace společností, která je součástí EBITDA.

Ne jako takový.

Závěrečné myšlenky

Ukazatele EBITDA vs. provozní výnosy se používají k nalezení schopnosti společnosti dosáhnout zisku. EBITDA hledá schopnost společnosti generovat příjmy. Provozní příjem sleduje příjem, který lze změnit na zisk.

Jako investor musíte při rozhodování vzít v úvahu provozní zisk vs. EBITDA. Pouze tyto dva ukazatele však nestačí k řádnému posouzení finančního zdraví společnosti. Musíte se také podívat na další poměry, abyste pochopili, jak je společnost provozována. Pohled na všechny ostatní ukazatele vám pomůže pochopit holistický pohled na společnost, abyste mohli o investici učinit obezřetné rozhodnutí.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found