Funkce COUNTIF v aplikaci Excel | Jak používat tento vzorec?

Funkce COUNTIF v aplikaci Excel

Jedná se o vestavěnou funkci v MS Excel. Funkce COUNTIF v aplikaci Excel se používá k POČÍTÁNÍ počtu buněk obsahujících čísla v daném rozsahu. Vrátí celé číslo. Toto je pokročilá verze COUNT; vestavěná funkce aplikace Excel, která počítá číselné hodnoty přítomné v daném rozsahu buněk.

Vzorec COUNTIF v aplikaci Excel

Vzorec COUNTIF v aplikaci Excel je následující:

Vzorec COUNTIF má dva argumenty, z nichž jeden je vyžadován.

Kde,

  • range = Je to povinný parametr. Představuje rozsah hodnot, na které budou kritéria aplikována. Může to být jedna hodnota ze seznamu hodnot.
  • kritéria = Je to další požadovaný parametr, který představuje podmínku, která bude použita na hodnoty prezentované rozsahem uvedeným jako první parametr. Ve výsledku budou vráceny pouze hodnoty splňující zadaná kritéria.

Návratová hodnota vzorce COUNTIF v aplikaci Excel je kladné číslo. Hodnota může být nula nebo nenulová.

Jak používat funkci COUNTIF v aplikaci Excel?

Uvedená funkce je funkce listu (WS). Jako funkci WS ji lze zadat jako součást vzorce v buňce listu. Pro lepší pochopení viz níže uvedené příklady.

Tuto šablonu Excel funkce COUNTIF si můžete stáhnout zde - šablonu Excel COUNT funkce Function

Funkce COUNTIF v listu aplikace Excel

Podívejme se na níže uvedené příklady. Každý příklad pokrývá jiný případ použití implementovaný pomocí tohoto.

Příklad # 1 - Spočítat hodnoty s danou hodnotou

 COUNTIF (A2: A7, 33)

Jak je ukázáno ve funkci COUNTIF v aplikaci Excel, použije se na rozsah A2: A7. Podmínka zde je 33. Rozsah obsahuje pouze 1 takové číslo, které splňuje podmínku rovnosti 50. Výsledek vrácený funkcí COUNTIF je tedy 1 a stejný je vidět ve buňce výsledku A8. Výše vysvětlený příklad najdete na níže uvedeném snímku obrazovky.

Příklad č. 2 - Počítání čísel s hodnotou menší než dané číslo.

= COUNTIF (A12: A17, „<50“)

Jak je znázorněno ve výše uvedené funkci COUNTIF, je aplikováno na rozsah A12: A17. Podmínka zde je <50. Rozsah obsahuje 4 taková čísla, která splňují podmínku, že je menší než 50. Výsledek vrácený funkcí COUNTIF je tedy 4 a stejný je vidět v buňce výsledku A18. Výše vysvětlený příklad najdete na níže uvedeném snímku obrazovky.

Příklad č. 3 - Spočítat hodnoty s danou textovou hodnotou

= COUNTIF (A22: A27, „john“)

Jak je znázorněno ve výše uvedeném vzorci COUNTIF v aplikaci Excel, funkce COUNTIF se použije na rozsah hodnot A22: A27. Podmínkou je text s hodnotou „John“. Daný rozsah má pouze jednu buňku, která splňuje zadaná kritéria. Výsledek je tedy 1 a je uveden ve výsledkové buňce A28. Výše vysvětlený příklad najdete na níže uvedeném snímku obrazovky.

Příklad č. 4 - Počítání záporných čísel

= COUNTIF (A32: A37, ”<0 ″)

Jak ukazuje výše uvedený vzorec COUNTIF v aplikaci Excel, funkce COUNTIF se použije na rozsah hodnot A32: A37 a podmínka je větší než nula. To znamená zjistit a spočítat čísla se zápornými hodnotami. které jsou záporné, je další parametr pevně kódován hodnotou. Výsledek je tedy 3 a v daném rozsahu hodnot jsou tři taková čísla. Totéž je vidět ve výsledku buňky A38. Výše vysvětlený příklad najdete na níže uvedeném snímku obrazovky.

Příklad č. 5 - spočítat nulové hodnoty

= COUNTIF (A42: A47,0)

Jak je uvedeno ve výše uvedeném vzorci COUNTIF v aplikaci Excel, funkce COUNTIF se použije na rozsah hodnot A42: A47 a podmínka se rovná nule. To znamená zjistit a spočítat čísla s nulovými hodnotami. Výsledek je tedy 2 a existují dvě taková čísla s nulovou hodnotou. Totéž je vidět ve výsledku buňky A48. Výše vysvětlený příklad najdete na níže uvedeném snímku obrazovky.

Věci k zapamatování

  1. Numerická kritéria musí být uvedena v uvozovkách. Numerická kritéria však nemusí být uvedena v uvozovkách.
  2. Ve výsledku budou vráceny pouze hodnoty splňující zadaná kritéria.
  3. Zástupné znaky, například „ *“ a „?“ lze použít v kritériích. Otazník odpovídá libovolnému jednomu znaku a hvězdička odpovídá jakékoli posloupnosti znaků.
  4. Pokud mají být v kritériích použity zástupné znaky tak, jak jsou, pak před nimi musí být uveden tildový operátor, tj. '~?', '~ *'.

Použití funkce COUNTIF VBA

Použití funkce COUNTIF VBA je podobné jako v MS Excel.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found