Offshore investice (význam, příklady) Výhody nevýhody

Offshore investice Význam

Zahraniční investice jsou investice, které jsou umístěny v jiné zemi než v zemi, kde má investor sídlo. Tyto investice jsou oblíbenými investicemi zejména mezi investory, kteří chtějí využít výhody daňové výhody z velkých výnosů investováním v zemích, které jsou zeměmi, kde jsou daňové ráje.

Většina z těchto zahraničních investic je povinná legálně zaznamenávat v zemi bydliště investora; v opačném případě by investoři mohli čelit právním důsledkům, pokud by tyto informace o investicích před finančními úřady utajili. S pomocí takové investice mohou investoři snížit celkové riziko portfolia, protože dostane příležitost diverzifikovat své portfolio i na mezinárodní úrovni.

Příklady zahraničních investic

Některé z příkladů mohou zahrnovat následující:

# 1 - Offshore vzájemné fondy

Pokud investoři nechtějí riskovat, rozhodnou se pro podílové fondy. Společnosti podílových fondů fungují, protože získávají investice od více lidí, a riziko se tak šíří mezi všechny investory.

# 2 - Rizikový kapitál

Čím větší riziko, tím větší bude odměna. Rizikový kapitál je jednou z populárních investičních příležitostí, které mají velký potenciál pro generování zisků, ale zároveň jsou největší v případě rizikového kapitálu. Investicí do zahraničí lze vydělat velké množství zisků.

# 3 - Drahé kovy zakoupené na moři

Investice do věcí, jako je stříbro, zlato a platina atd., V zahraničí, které jsou drahé. Hodnota spojená s těmito drahými kovy v průběhu času kolísá, ale v dohledné budoucnosti zůstanou téměř cenné.

Výhody offshore investic

# 1 - Daň

Tyto investice nabízejí různé daňové výhody, protože mnoho zemí, které se nazývají daňové ráje, nabízí daňové pobídky zahraničním investorům, což se stává nejsilnější hybnou silou většiny investorů. Příznivá daňová sazba v mnoha zemích je navržena pro podporu zdravého investičního prostředí, které pomáhá přilákat vnější bohatství, stejně jako pro malé země s menším počtem obyvatel a velmi malými zdroji, přilákání investorů, kteří mohou investovat své peníze, může dramaticky pomoci při zvyšování ekonomické činnosti.

# 2 - Diverzifikace investic

Některé země omezují investice zavedením některých předpisů, kvůli nimž je pro investory obtížné investovat do skutečně diverzifikovaného portfolia. Na druhou stranu jsou offshore účty obecně flexibilnější, což investorům poskytuje neomezený přístup k investování na mezinárodních trzích, diverzifikaci jejich investic a řízení rizik. U offshore investic jsou k dispozici také širší možnosti, které investorům nabízejí širší možnosti diverzifikace.

# 3 - Ochrana majetku

Pomáhá investorům při ochraně jejich peněz, protože pomocí offshore investic je možný převod aktiv na právní subjekt, který se nachází mimo vlastní domovskou zemi, prostřednictvím struktur, jako jsou trusty, korporace nebo nadace. Má obzvláště velký význam pro jednotlivce, kteří jsou náchylní k soudním sporům nebo jsou zadluženi dobrým množstvím peněz, protože zůstávají v bezpečí pro budoucí generace v případě, že se jednotlivci něco stane. Funguje tedy jako pojistka.

# 4 - Tajemství

Většina offshorových jurisdikcí nabízí zahraničním investorům doplňkové výhody zákonů o utajení a v případě porušení tohoto utajení nebo důvěrnosti budou mít závažné důsledky pro stranu, která se dopustila protiprávního jednání. Stejně jako Důvěrné finanční informace o jednotlivci mu pomohou řádným způsobem spravovat daně z kapitálových výnosů, získaných příjmů a dědictví.

Toto ustanovení o utajení však nutně neznamená, že zahraniční investoři mohou usilovat o nelegální pohyby na mezinárodní úrovni, a neznamená, že jurisdikce přítomné na offshore úrovni podporují využívání nelegálních aktivit; místo toho poskytuje důvěrnost právo, které by každý měl mít při rozhodování o investičních rozhodnutích.

Nevýhody offshore investic

  • Cena: Není snadné snadno založit offshore účet, protože v závislosti na jurisdikci, ve které se investuje, je pro otevření účtu vyžadována určitá minimální částka. Kromě minimální částky je třeba před investováním do zahraničních investic zaplatit také právní poplatky, poplatek za registraci účtu atd.
  • Pohyb měny: V případě zahraničních investic existuje riziko negativního pohybu měny, protože může snížit návratnost investice a dokonce může čelit vysokým ziskům.

Důležité body

  • Před provedením investice by měl investor prozkoumat a mít znalosti o politických a ekonomických podmínkách země, kde vybraný fond plánuje investovat peníze.
  • Jeden by měl zvolit fondy, které dávají velkou pozornost globálním příležitostem, spíše než specifické pro jednotlivé země.
  • Investování do zahraničí je obecně nad rámec přístupu mnoha lidí a je přístupnější pro nejbohatší investory.

Závěr

Offshore Investments poskytují příležitost investorům, kteří chtějí investovat v jiné zemi, než je jejich vlastní země pobytu. Nabízí širokou škálu různých investičních strategií, které pomáhají investorům, kteří chtějí investovat své peníze, protože využívají výhod, které jsou nabízeny mimo zemi bydliště investora, tj. Mimo domovskou zemi investora.

V současném světě existuje mnoho investičních příležitostí pro investory, které nabízejí renomované offshore společnosti a instituce, které jsou fiskálně zdravé, legální a časově ověřené a které pomáhají získat důvěru investorů. V závislosti na osobní situaci investorů může offshore investice poskytnout investorům několik výhod, mezi něž patří daňové výhody, zajištění, ochrana aktiv a utajení.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found