Vzorec výnosu do splatnosti | Krok za krokem výpočet s příklady

Vzorec pro výpočet YTM

Vzorec výnosu do splatnosti odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu celkového výnosu, který se očekává u dluhopisu v případě, že je stejný držen do jeho splatnosti a podle vzorce Výnos do splatnosti se vypočítá odečtením současné hodnoty cenného papíru od nominální hodnota cenného papíru, vydělte je počtem let splatnosti a přičtěte je k výplatě kupónu a poté vydělte výslednici součtem současné hodnoty cenného papíru a nominální hodnoty cenného papíru děleno 2.

Kde,

  • C je kupón.
  • F je nominální hodnota dluhopisu.
  • P je aktuální tržní cena.
  • n budou roky do splatnosti.

Krok za krokem výpočet výnosu do splatnosti (YTM)

  • Krok 1: Shromáždil informace o dluhopisu, jako je jeho nominální hodnota, zbývající měsíce do splatnosti, aktuální tržní cena dluhopisu, kupónová sazba dluhopisu.
  • Krok 2: Nyní vypočítejte roční příjem dostupný z dluhopisu, který je většinou kupónem a mohl by být vyplácen ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně atd. A podle toho by měl být proveden výpočet.
  • Krok 3: Rovněž je třeba odepsat slevu nebo prémii, což je rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisu a aktuální tržní cenou po dobu životnosti dluhopisu.
  • Krok 4: Čitatelem vzorce YTM bude součet částky vypočítané v kroku 2 a kroku 3.
  • Krok 5: Jmenovatelem vzorce YTM bude průměr ceny a nominální hodnoty.
  • Krok 6: Když člověk vydělí hodnotu kroku 4 krokem 5, bude to přibližný výnos při splatnosti.

Příklady

Tuto šablonu Excel pro výnosy do splatnosti (YTM) si můžete stáhnout zde - Šablona Excel ve výtěžku do splatnosti (YTM)

Příklad č. 1

Předpokládejme, že cena dluhopisu je 940 $ s nominální hodnotou dluhopisu 1000 $. Roční kupónová sazba je 8% se splatností 12 let. Na základě těchto informací jste povinni vypočítat přibližný výnos do splatnosti.

Řešení:

Níže uvedená data použijte pro výpočet výnosu do splatnosti.

Výše uvedený vzorec můžeme použít k výpočtu přibližného výnosu do splatnosti.

Kupón na dluhopis bude $ 1 000 * 8%, což je 80 $.

Výnos do splatnosti (přibližně) = (80 + (1000 - 94) / 12) / ((1000 + 940) / 2)

Výnos do splatnosti bude -

Výnos do splatnosti (přibližně) = 8,76%

Jedná se o přibližný výnos při splatnosti, který bude 8,76%.

Příklad č. 2

FANNIE MAE je jednou ze slavných značek, které se obchodují na americkém trhu. Vláda USA chce nyní pro svůj projekt vydat 20letý fixní pololetně platící dluhopis. Cena dluhopisu je 1 101,79 USD a nominální hodnota dluhopisu je 1 000 USD. Kuponová sazba dluhopisu je 7,5%. Na základě těchto informací jste povinni vypočítat přibližný výnos do splatnosti dluhopisu.

Řešení:

Níže uvedená data použijte pro výpočet výnosu do splatnosti.

Kupón na dluhopis bude $ 1 000 * 7,5% / 2, což je $ 37,50, protože to platí pololetně.

Výnos do splatnosti (přibližně) = (37,50 + (1000 - 1101,79) / (20 * 2)) / ((1000 + 1101,79) / 2)

Výnos do splatnosti bude -

Výnos do splatnosti (přibližně) = 3,33%

Jedná se o přibližný výnos se splatností, který je pololetní 3,33%.

Roční výnos do splatnosti bude -

Proto bude roční výnos při splatnosti 3,33% * 2, což bude 6,65%.

Příklad č. 3

Pan Rollins obdržel paušální částku ve formě loterie. Je to osoba, která je proti riziku a věří v nízké riziko a vysokou návratnost. Přistupuje k finančnímu poradci a poradce mu říká, že je to špatný mýtus o nízkém riziku a vysokých výnosech. Pak pan Rollins připouští, že nemá rád riziko a investice s nízkým rizikem a nízkou návratností. Poradce mu dává dvě investiční možnosti a jejich podrobnosti jsou uvedeny níže:

Oba kupóny platí pololetně. Nyní je pan Rollins zmatený, které dluhopisy vybrat. Žádá poradce, aby investoval do možnosti 2, protože cena dluhopisu je nižší a je připraven obětovat 0,50% kupón. Poradce mu však místo toho říká, aby investoval do možnosti 1.

Jste povinni potvrdit radu od poradce.

Řešení:

Možnost 1

Kupón na dluhopis bude $ 1 000 * 9% / 2, což je 45 $, protože to platí pololetně.

Výnos do splatnosti (přibližně) = (45 + (1000 - 1010) / (10 * 2)) / ((1000 +1010) / 2)

Výnos do splatnosti bude -

Výnos do splatnosti (přibližně) = 4,43%

Jedná se o přibližný výnos se splatností, který je pololetní 4,43%.

Roční výnos do splatnosti bude -

Roční výnos při splatnosti tedy bude 4,43% * 2, což bude 8,86%.

Možnost 2

Kupón na dluhopis bude $ 1 000 * 8,50% / 2, což je 42,5 $, protože to platí pololetně.

Výnos do splatnosti (přibližně) = (42,50 + (1000 - 988) / (10 * 2)) / ((1000 +988) / 2)

Výnos do splatnosti bude -

Výnos do splatnosti (přibližně) = 4,34%

Jedná se o přibližný výnos se splatností, který je pololetní 4,34%.

Roční výnos do splatnosti bude -

Proto bude roční výnos při splatnosti 4,34% * 2, což bude 8,67%.

Vzhledem k tomu, že výnos při splatnosti je u možnosti 2 vyšší, je proto správné, že poradce doporučuje investovat do možnosti 2 pro pana Rollinsa.

Relevance a použití

Vzorec přibližného výnosu do splatnosti je téměř podobný současnému výnosu, který rozděluje peněžní toky, které jsou kupóny, a amortizuje prémie nebo slevy podle ceny dluhopisu, aby bylo možné určit, jaký je výnos z dluhopisu, pokud investor drží dluhopis po dobu jednoho roku . Přibližuje to pouze výnos do splatnosti, a pokud potřebujete vypočítat přesný výnos do splatnosti, musíte najít IRR nebo míru, za kterou kupón a amortizovat hodnoty spolu s nominální hodnotou, která se rovná aktuální tržní ceně dluhopisů, kterou lze provádí se metodou pokusu a omylu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found