T Příklady účtu | Průvodce krok za krokem k T-účtům s příklady

Příklady T-účtu

Následující příklady T-účtu poskytují přehled nejběžnějších T-účtů. Je nemožné poskytnout úplnou sadu příkladů, které se zabývají každou variací v každé situaci, protože takových T-účtů jsou stovky. Vizuální prezentace položek deníku, které jsou zaznamenány v účtu hlavní knihy, se nazývá T-účet. Jmenuje se T-účet, protože položky účetnictví jsou zobrazeny způsobem, který připomíná tvar abecedy T. Graficky zobrazuje kredity na pravé straně a debety na levé straně. Každý příklad účtu T uvádí téma, příslušné důvody a podle potřeby další komentáře

Příklad č. 1

Pan X si od pana Y vzal obchod s nájemným, ve kterém obchoduje. Na konci března -2019 pan X obdrží od pronajímatele pana Y fakturu ve výši 50 000 $ za nájemné v březnovém měsíci 31. března 2019. Po několika dnech od obdržení faktury za nájem, tj. 7. dubna 2019, pan X zaplatí stejnou částku. Zaznamenejte transakce na T-účet.

Řešení:

V tomto případě budou ovlivněny tři účty, kterými jsou účet výdajů za nájemné, účet splatných účtů a hotovostní účet. V počáteční transakci, kdy společnost obdrží fakturu za platbu nájemného, ​​bude na účtu výdajů za pronájem debet ve výši 50 000 USD a odpovídající kredit bude připsán na účet splatný. Tato transakce zobrazuje výdaje vzniklé společnosti spolu s vytvořením závazku k úhradě těchto výdajů.

Po několika dnech, kdy proběhne platba, bude závazek z účtů odstraněn odepsáním z účtu příslušným kreditem na hotovostní účet, což povede ke snížení hotovostního zůstatku.

T – účty budou následující:

Účet nájemného

Účty splatný účet

Hotovostní účet

Příklad č. 2

Pan Y zahájil podnikání. 19. dubna identifikoval následující transakce. Po kontrole transakcí připravte potřebné deníkové zápisy a zaúčtujte je na nezbytné T-účty.

Řešení:

U transakcí během měsíce duben-2019 se nejdříve zaúčtují zápisy do deníku a na základě toho se připraví T-účty takto:

Zápis v deníku

Hlavní účet

Bankovní účet

Účet s předplaceným nájemným

Účet počítačového vybavení

Účet nábytku

Účet výdajů Office

Platový účet

Pronajmout účet

Závěr

T-účet je tedy termín, který se používá pro soubor finančních záznamů, které používají podvojné účetnictví. Účty mají formát písmene T, a proto se označují jako účty T. Na účtech T leží debetní strana vždy na levé straně obrysu T a kreditní strana vždy na pravé straně obrysu T. T-účet je pro uživatele velmi užitečný, protože poskytuje účetním vodítko, že to, co se má zapsat do hlavní knihy pro získání opravného zůstatku účtů tak, aby se výše výnosů rovnala částce výdajů.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found