SLOPE v aplikaci Excel (vzorec, příklad) | Jak vypočítat sklon v aplikaci Excel?

Funkce SLOPE v aplikaci Excel

Funkce SLOPE v aplikaci Excel je v aplikaci Excel klasifikována jako statistické funkce. Z matematického hlediska vrátí SLOPE sklon čáry mezi danými datovými body ve známých hodnotách y a známých hodnotách x. Sklon lineární regresní přímky je svislá vzdálenost / vodorovná vzdálenost mezi kterýmkoli ze dvou bodů na této přímce.

Funkce Slope vrací sklon regresní přímky na základě datových bodů rozpoznaných známými_y_hodnotami a známými_x_hodnotami

SLOPE Formula v aplikaci Excel

Sjezdovka má dva povinné parametry, tj pole_y a known_xs .

Povinný parametr:

  • known_y's: jedná se o pole známých hodnot y.
  • known_x's: jedná se o pole známých hodnot x

Zde by délka datového pole known_x měla mít stejnou délku jako datové pole known_y a hodnota rozptylu známých hodnot x nesmí být 0.

Poznámky:

Rovnice SLOPE pro zjištění sklonu lineární regresní přímky je následující:

kde a jsou průměrné hodnoty vzorku a vypočítané jako průměr (hodnoty x) a průměr (hodnoty y).

Jak používat funkci SLOPE v aplikaci Excel?

Je to velmi jednoduché a snadno použitelné. Na několika příkladech pochopíme fungování funkce SLOPE. Může být použit jako funkce listu a jako funkce VBA.

Tuto šablonu Excel funkce SLOPE si můžete stáhnout zde - Šablona Excel SLOPE Function

Příklad č. 1

V prvním příkladu máme dvě datové sady se známými hodnotami y a známými hodnotami x.

Nyní vypočítejte sklon z těchto dat = SLOPE (A3: A22, B3: B22) a výstup bude 2,7, jak je uvedeno v následující tabulce.

Výstup bude:

Příklad č. 2

V druhém příkladu máme měsíční data o známé hodnotě y a známé hodnotě x.

Zde tedy můžeme použít vzorec SLOPE v aplikaci Excel, jak jsme použili v prvním příkladu = SLOPE (E3: E22, F3: F22)

A výstup bude 0,11, jak je uvedeno v následující tabulce.

SLOPE v aplikaci Excel VBA

Předpokládejme, že máme hodnoty X umístěné v rozsahu listu aplikace Excel od A1 do A10 a hodnoty Y umístěné v daném listu aplikace Excel od rozsahu B1 do B10, pak zde můžeme vypočítat SLOPE pomocí níže uvedených funkcí VBA

Sub SLOPEcal () // spustí rozsah funkce sklonu

Dim x, y jako Range // deklaruje rozsah x a y

set x = Range (“A10: A10”) // nastaví známé hodnoty x na rozsah x.

set y = Range (“B10: B10”) // nastaví známé hodnoty y na rozsah y.

sklon = Application.WorksheetFunction.Slope (y, x) set

Sklon MsgBox // vytiskne hodnotu sklonu v okně se zprávou.

End sub // Ukončení funkce sklonu

Věci k zapamatování

  • Funkce SLOPE přes # N / A! Chyba, když dané pole pole known_x a pole pole pole_y mají různé délky.

SLOPE Formula = SLOPE (A3: A12, B3: B15)

  • Funkce SLOPE přes # DIV / 0! chyba, když:
    • Rozptyl zadaných známých_x se vyhodnotí na nulu; nebo
    • Jakékoli z daných polí (známé_x nebo známé_y) jsou prázdné.

  • Ve funkci SLOPE, pokud argument pole nebo odkazu obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou hodnoty ignorovány; jsou však zahrnuty buňky s hodnotou nula.

  • Ve funkci SLOPE musí být parametry čísla nebo jména, pole nebo odkazy, které obsahují čísla.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found