Hodnocení rizika (definice, kategorie) Příklady hodnocení rizik

Co je hodnocení rizik?

Risk Rating je hodnocení rizik spojených s každodenními aktivitami podniku a jejich klasifikace (nízké, střední, vysoké riziko) na základě dopadu na podnikání. Umožňuje podnikům hledat kontrolní opatření, která by pomohla při vyléčení nebo zmírnění dopadu rizika a v některých případech zcela vyloučila riziko.

V situacích, kdy riziko nelze zmírnit nebo vyvrátit, musí podnik akceptovat, že riziko je otevřené a neexistují žádné kontrolní funkce, které by dopad omezily. Závisí to na pravděpodobnosti výskytu rizikové události a závažnosti dopadu na podnik a jeho zaměstnance.

Kategorie hodnocení rizik

Riziko se hodnotí podle dopadu na podnik, který může být ekonomický nebo reputační, a podle pravděpodobnosti jeho výskytu v blízké budoucnosti. Toto je společný model rizika napříč podniky.

Dopad hodnocení rizika

 • Nízká: Událost s nízkým hodnocením je událost s malým / žádným dopadem na obchodní aktivity a pověst firmy.
 • Nízké / Střední: Rizikové události, které mohou mít dopad na malý rozsah, jsou považovány za nízké / střední riziko.
 • Střední: Událost, která by vedla k rizikům, která mohou způsobit dopad, ale nikoli závažná, je hodnocena jako střední.
 • Střední / Vysoká: Závažné události, které mohou způsobit ztrátu podnikání, ale jejich účinky jsou pod rizikem, které je hodnoceno jako vysoké.
 • Vysoká: Hlavní událost, která může způsobit poškození pověsti a ekonomické poškození, které bude mít za následek obrovské ztráty v podnikání a klientské základně.

Hodnocení pravděpodobnosti

Toto riziko hodnotí na základě jeho opakování, které se může změnit v závislosti na typu uvažovaného podniku. Například pro společnost s rychlým občerstvením bude časté hodnocení pravděpodobnosti něco, co se může stát každý den, zatímco pro investiční banku to bude něco, co se stane za měsíc nebo tak.

 1. Časté
 2. Pravděpodobně
 3. Možný
 4. Nepravděpodobné
 5. Vzácný

Příklad hodnocení rizika

Níže je uveden příklad hodnocení rizika na základě jeho dopadu na podnikání. Hodnocení finančního dopadu na podnik se může lišit v závislosti na podniku a sektoru, ve kterém působí. Podnikání s nižším příjmem může mít 500 000 $ jako vysoce rizikovou událost, kde pro vyšší příjmy bude podnik hodnotit jako událost s nízkým rizikem. Hodnocení čistě závisí na odvětví, ve kterém podnik působí.

Hodnocení pravděpodobnosti

Výhody

 • Studium rizika spojeného s obchodní činností pomáhá při přijímání vhodných opatření k omezení účinků rizika nebo k jeho úplnému vyloučení.
 • Riziko události pomáhá lépe porozumět riziku a pracovat na zdokonalení stávajících postupů.

Nevýhody

 • Toto je předpoklad dopadu, který může mít na podnikání, který, pokud nebude pečlivě proveden, může způsobit ekonomické a reputační poškození organizace, které může nakonec vést ke ztrátě podnikání.
 • Jedná se o složitý proces, který vyžaduje vysokou úroveň zkušeností a ohleduplnosti, aby bylo možné předvídat potenciální rizika, která mohou mít dopad na hladké fungování podniku.

Závěr

 • Risk Rating označuje klasifikaci rizik a jejich dopadů na podnikání z hlediska poškození pověsti nebo ekonomického poškození organizace nebo odvětví.
 • Organizace by měly zvážit provedení alespoň ročního přezkumu hodnocení rizika z důvodu rychle se rozvíjejícího obchodního prostředí.
 • Umožňuje podnikání být dobře informován o všech potenciálních rizicích, která mohou mít dopad na podnikání, spolu s pravděpodobností výskytu události.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found