Čistá změna vzorce | Krok za krokem příklady výpočtu

Co je vzorec čisté změny?

Vzorec čisté změny se používá k výpočtu změny hodnoty čehokoli z jeho předchozích hodnot. Používá se hlavně pro výpočet změny závěrečné ceny akcií, podílových fondů, dluhopisů atd. Z jeho závěrečné ceny předchozího dne.

Termín „Čistá změna“ se používá jako měřítko pro výpočet rozdílu mezi aktuálními závěrečnými cenami a závěrečnou cenou předchozího období za dané časové období. V případě potřeby jej může uživatel také vypočítat v procentech.

Vzorec je znázorněn níže:

Vzorec čisté změny = závěrečná cena aktuálního období - závěrečná cena předchozího období

Rovněž v procentech je vzorec matematicky znázorněn níže:

Čistá změna (%) = [(závěrečná cena aktuálního období - závěrečná cena předchozího období) / závěrečná cena předchozího období] * 100

Tady,

  • Konečné ceny aktuálního období = závěrečná cena na konci období, kdy je analýza provedena.
  • Uzavírací cena předchozího období = Cena na začátku období, pro které má být provedena analýza.

Vysvětlení

Čistou změnu můžete vypočítat pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve určete závěrečnou cenu na konci období, za které se provádí analýza.

Krok 2: V dalším kroku určete závěrečnou cenu předchozího období nebo cenu na začátku období, pro které se provádí analýza.

Krok 3: Nakonec odečtěte hodnoty přijaté v kroku 2 od kroku 1.

Vzorec čisté změny = závěrečná cena aktuálního období - závěrečná cena předchozího období

Krok 4: Pokud se má čistá změna počítat v procentech, pak se hodnoty dosažené v kroku 3 rozdělí hodnotami v kroku 2.

Čistá změna (%) = [(závěrečná cena aktuálního období - závěrečná cena předchozího období) / závěrečná cena předchozího období] * 100

Jak vypočítat čistou změnu (s šablonou Excel)

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu Excel pro změnu vzorců Excel si můžete stáhnout zde - šablonu Excel pro změnu vzorců

Příklad č. 1 - Pozitivní čistá změna

Vezměme si příklad cen akcií společnosti AB. Na konci aktuální relace se ceny akcií uzavřely na 50,55 USD. Ceny akcií stejné společnosti se uzavřely na konci předchozí obchodní relace na 49,50 USD. Jaká je čistá změna cen akcií společnosti během daného období?

Řešení:

Uvedená data použijte pro výpočet čisté změny.

Výpočet čisté změny lze provést následovně:

Čistá změna = 50,55 USD - 49,50 USD

Čistá změna bude -

Čistá změna = 1,05 USD

Čistá změna ceny akcií od konce předchozí obchodní relace do aktuální obchodní relace je tedy 1,05 USD.

Příklad č. 2 - Negativní čistá změna

Vezměme si další příklad cen akcií společnosti Info ltd. Ceny akcií společnosti na konci aktuální relace se uzavřely na 150,00 USD, ale ceny akcií stejné společnosti se uzavřely na 165,50 USD na konci předchozí obchodní relace. Jaká je čistá změna cen akcií společnosti během daného období?

Řešení:

Uvedená data použijte pro výpočet čisté změny.

Výpočet čisté změny lze provést následovně:

Vzhledem k tomu, že cena předchozí relace obchodování byla vyšší než cena závěrečné ceny aktuální relace, dojde během období k záporné čisté změně cen akcií společnosti.

Čistá změna = 150,00–165,50 $

Čistá změna bude -

Čistá změna = - 15,50 USD

Čistá změna ceny akcií od konce předchozí obchodní relace do aktuální obchodní relace je tedy - 15,50 USD.

Příklad č. 3

Vezměme si další příklad společnosti. Jeden z technických analytiků chce provést průzkum cen akcií společnosti. Chce znát hodnotu změny cen společnosti po jednom měsíci. Za to dostal následující informace:

  • Závěrečná cena akcie společnosti aktuální relace: 1 100 $
  • Závěrečná cena akcií společnosti před předchozím zasedáním (jeden měsíc před): 1 000 $

Jaká je čistá změna cen akcií společnosti v daném období z hlediska hodnoty a procenta?

Řešení:

Výpočet čisté změny lze provést následovně:

Čistá změna = 1 100–1 000 $

Čistá změna bude -

Čistá změna = 100 $

Výpočet čisté změny (%) lze provést následovně:

Čistá změna (%) = [(1 100 - 1 000 USD) / 1 000 USD] * 100

Čistá změna (%) bude -

Čistá změna (%) = 10%

Čistá změna ceny akcií od konce předchozí obchodní relace do aktuální obchodní relace je tedy 100 nebo 10%.

Čistá změna vzorce kalkulačka

Tuto kalkulačku můžete použít.

Závěrečné ceny aktuálního období
Uzavírací cena předchozího období
Čistá změna vzorce
 

Čistá změna vzorce = Konečné ceny aktuálního období - závěrečná cena předchozího období
0 - 0 = 0

Relevance a použití

Čistá změna pomáhá zjistit rozdíl mezi aktuální uzavírací cenou a předchozí uzavírací cenou různých položek. Má velký význam a využití v případě, že investoři provádějí analýzu akcií, podílových fondů, dluhopisů atd., Protože se jedná o jedno z nejčastěji vykazovaných údajů, které tvoří základ názoru investora.

Používají jej také téměř všichni techničtí analytici k analýze cen těchto cenných papírů, protože jejich analytické tabulky jsou připraveny s ohledem na tyto údaje. Měří tedy výkonnost různých cenných papírů v jakémkoli časovém rámci, jak to vyžaduje analyzátor, ať už denně, měsíčně nebo ročně.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found