Provozní příjem vs Čistý příjem | Top 5 rozdílů (s infografikou)

Rozdíl mezi provozním a čistým příjmem

Klíčovým rozdílem mezi provozním výnosem a čistým příjmem je to, že provozní příjem se týká příjmu dosaženého obchodní organizací během posuzovaného období z jejích hlavních činností generujících příjmy a nepočítá mimo provozní výnosy a provozní výdaje, Čistý příjem se vztahuje na výnosy z podnikání, které se získávají během období po zohlednění všech nákladů vzniklých společnosti během tohoto období.

Oba jsou základní metriky ve výkazech finančního účetnictví. Provozní příjem je příjem generovaný běžnými operacemi nebo jinými slovy hlavními činnostmi podniku. Vypočítává se po odečtení nákladů na operace od celkového prodeje.

Matematicky to lze vyjádřit jako:

Provozní příjem = hrubý příjem - provozní náklady - odpisy a amortizace

Čistý příjem je spodní řádek. Jde o konečný zisk, který mají akcionáři k dispozici po odečtení úrokových nákladů, mimořádných výnosů nebo nákladů a daní.

Matematicky to lze vyjádřit jako:

Čistý příjem = provozní příjem + ostatní výnosy - úrokové náklady + jednorázový mimořádný příjem - jednorázový mimořádný náklad - daně 

Výše uvedená rovnice nám pomáhá identifikovat vztah mezi provozním a čistým příjmem. Provozní příjem na jedné straně identifikuje příjem generovaný z provozních činností podniku; čistý příjem naopak kvantifikuje jakýkoli příjem generovaný podnikatelským subjektem buď z operací, nebo z úroků získaných z investic, nebo dokonce příjem generovaný likvidací aktiva. Provozní příjem je podmnožinou většího deštníku s názvem Čistý příjem.

Příklad

Zvažte výkaz zisku a ztráty společnosti ABC.

Zde byl provozní příjem vypočítán odečtením nákladů a výdajů od celkového prodeje. Pro výpočet čistého příjmu se však od celkových příjmů odečtou celkové výdaje a poté se vybírá daň. Jak je znázorněno, čistým příjmem je také spodní řádek a konečné číslo ve výkazu zisku a ztráty se řídí přístupem shora dolů. Provozní příjem je pouze podmnožinou používanou při výpočtu čistého příjmu.

Infografika provozního příjmu vs. čistého příjmu

Kritické rozdíly mezi provozním a čistým příjmem

Klíčové rozdíly jsou následující -

# 1 - Význam

Provozní výnosy jsou nejvýznamnější částí výkazu zisku a ztráty jakékoli obchodní jednotky. Je to proto, že pomáhá při identifikaci příjmů generovaných z primárních obchodních aktivit firmy. Nezohledňuje žádné jednorázové výdaje ani jednorázový příjem. Proto je bez jakýchkoli manipulací a poskytuje jasný obraz o robustnosti provozních činností podniku. Analýza provozních výnosů za po sobě jdoucí čtvrtletí může investorovi pomoci identifikovat ziskovost podnikání a příležitosti k dlouhodobému růstu, které může poskytnout.

Čistý příjem je naproti tomu konečný zisk, který mají akcionáři k dispozici po vyřízení všech nákladů a výnosů. Proto se nazývá spodní linie a používá se k vyplácení dividend. Na rozdíl od provozních výnosů obsahuje jakékoli jednorázové výdaje nebo jednorázové výnosy. Zvažte například farmaceutickou společnost, která má silný provozní příjem, ale byla penalizována regulačními orgány. Tato jednorázová platba nebude mít vliv na provozní příjem, ale bude mít dopad na čistý příjem a případně na zisk, který mají akcionáři k dispozici. Před zaparkováním peněz by investoři měli pečlivě analyzovat oba příjmy.

# 2 - Daně a použití

Provozní příjem se stará pouze o generované výnosy a provozní náklady. Čistý příjem se stará nejen o výnosy, náklady, výdaje, ale také o jednorázové výdaje, daně a příplatky. Proto někdy můžete vidět velké číslo v části provozního výnosu v rozvaze, které se ve spodním řádku úplně setře. Protože čistý příjem označuje ziskovost firmy, používá se při výpočtu parametrů, jako je EPS, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita aktiv. Akcionáře zajímají hlavně tyto poměry, protože ty určí pouze to, zda se jejich investice vyplatila.

Srovnávací tabulka

Základ Provozní zisk Čistý příjem
Definice Provozní příjem znamená příjem generovaný z primárních provozních činností podniku za určité období. Čistý příjem je příjem generovaný včetně všech činností prováděných obchodní jednotkou za určité období.
Význam  Pomáhá identifikovat, kolik výnosů se promění na zisk. Identifikuje výdělečný potenciál podnikatelského subjektu.
Výpočet  Provozní příjem = hrubý příjem - provozní náklady - odpisy a amortizace. Čistý příjem = provozní příjem + ostatní výnosy - úrokové náklady + jednorázový mimořádný příjem - jednorázový mimořádný náklad - daně
Daně  Daně nejsou zahrnuty do provozních výnosů. Čistý příjem je odvozen po zohlednění daní.
Použití  Používá se k výpočtu návratnosti použitého kapitálu. Používá se k výpočtu poměrů, jako je zisk na akcii, návratnost vlastního kapitálu, návratnost aktiv atd.

Závěrečné myšlení

Provozní i čistý příjem jsou základními parametry při posuzování finančního zdraví firmy. Dlouhodobí investoři se budou více zajímat o pochopení robustnosti hlavních obchodních aktivit firmy. Proto budou pozorně sledovat provozní výnosy. Krátkodobí obchodníci se však budou více zajímat o čísla spodního řádku, protože to určí výdělečný potenciál jejich spekulativních sázek.

Proto většinou uvidíte prudký pokles ceny akcií kótované firmy, kdykoli dojde k nějakým krátkodobým neúspěchům, jako je prohra soudního sporu nebo pokuta ze strany regulačních orgánů. Většinou se jedná o přehnanou reakci krátkodobých obchodníků, kteří se obávají krátkodobé ziskovosti, a ceny akcií se nejčastěji odrazí. Například zákaz Maggi v Indii měl obrovský dopad na akcie společnosti Nestle India Ltd, které za 4 týdny poklesly o 50%, než se během 2 čtvrtletí vrátily zpět na původní úroveň.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found