Funkce ROUND v aplikaci Excel (vzorec, příklady) | Jak používat?

KOLO v Excelu

Funkce ROUND Excel je vestavěná funkce v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu kulatého čísla daného čísla s počtem číslic, které mají být uvedeny jako argument, tento vzorec trvá dva argumenty, z nichž jeden je samotné číslo a druhý argument je počet číslic chceme, aby bylo číslo zaokrouhleno nahoru na t

ROUND Formula v aplikaci Excel

Vzorec ROUND v aplikaci Excel přijímá následující parametry a argumenty:

Číslo - číslo, které musí být zaokrouhleno.

Num_Digits - Celkový počet číslic, na které se číslo zaokrouhlí.

Návratová hodnota:  Funkce ROUND vrací číselnou hodnotu.

Poznámky k použití

 1. Vzorec ROUND v aplikaci Excel funguje zaokrouhlováním čísel 1-4 dolů a zaokrouhlování čísel 5-9 nahoru.
 2. Můžete použít funkci ROUND v aplikaci Excel pro zaokrouhlování čísel na zadanou úroveň přesnosti. ROUND lze použít pro zaokrouhlování vpravo nebo vlevo od desetinné čárky.
 3. Pokud num_digits je větší než 0, bude číslo zaokrouhleno na zadaná desetinná místa napravo od desetinné čárky. Například = ROUND (16.55, 1) zaokrouhlí 16.55 na 16.6.
 4. Pokud num_digits je menší než 0, bude číslo zaokrouhleno nalevo od desetinné čárky (tj. Na nejbližších 10, 100, 1000 atd.). Například = ROUND (16.55, -1) zaokrouhlí 16.55 na nejbližší 10 a vrátí 20 jako návratovou hodnotu nebo výsledek.
 5. Pokud num_digits = 0, bude číslo zaokrouhleno na nejbližší celé číslo (bez desetinných míst). Například = ROUND (16.55, 0) zaokrouhlí 16.55 na 17.

Vysvětlení

ROUND in Excel se řídí obecnými matematickými pravidly pro zaokrouhlování čísel. V této funkci zaokrouhlení bude číslo napravo od zaokrouhlovací číslice určovat, zda má být číslo zaokrouhleno nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená číslice je považována za nejméně významnou číslici po zaokrouhlení čísla a také se změní, což závisí na tom, zda je číslice, která ji následuje, menší nebo větší než 5.

 • V případě, že číslice napravo od číslice zaokrouhlování je 0,1,2,3 nebo 4, číslice zaokrouhlení se nezmění a číslo se zaokrouhlí dolů.
 • V případě, že za číslicí zaokrouhlení následuje 5,6,7,8 nebo 9, zaokrouhlená číslice se zvýší o jednu a číslo se zaokrouhlí nahoru.

Zvažte následující tabulku, abyste lépe porozuměli výše uvedené teorii. V tomto KOLO v příkladu aplikace Excel bereme číslo 106,864 a pozicí je číslo buňky A2 v tabulce.

Vzorec Výsledek Popis
= KOLO (A2,2) 106,86 Číslo v A2 se zaokrouhlí na 2 desetinná místa.
= KOLO (A2,1) 106,9 Číslo A2 je zaokrouhleno na 1 desetinné místo.
= KOLO (A2,0) 107 Číslo v A2 se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo.
= KOLO (A2; -1) 110 Číslo v A2 se zaokrouhlí na nejbližší násobek 10.
= KOLO (A2-2) 100 Číslo v A2 se zaokrouhlí na nejbližší násobek 100.

Jak otevřít funkci ROUND v aplikaci Excel?

Tuto šablonu Excel funkce ROUND Function si můžete stáhnout zde - Šablona Excel ROUND Function
 1. Můžete jednoduše zadat požadovaný ROUND vzorec do požadované buňky, abyste dosáhli návratové hodnoty argumentu.
 2. Vzorec ROUND můžete ručně otevřít v dialogovém okně aplikace Excel v tabulce a zadat logické hodnoty, abyste dosáhli návratové hodnoty.
 3. V níže uvedené tabulce můžete na liště nabídek vidět sekci Vzorce. V části Vzorce klikněte na Math & Trig.

 1. Po kliknutí na možnost Math & Trig vyberte ROUND. Otevře se vzorec ROUND v dialogovém okně aplikace Excel, jak je znázorněno níže.

 1. Nyní můžete snadno vložit argumenty a dosáhnout návratové hodnoty. Stačí zadat požadované hodnoty na Number a Num_digits a získáte návratovou hodnotu.

Jak používat funkci ROUND v aplikaci Excel s příklady

Podívejme se níže na některé příklady vzorce ROUND v aplikaci Excel. Tyto příklady vám pomohou při zkoumání použití funkce ROUND.

Na základě výše uvedené tabulky aplikace Excel pojďme zvážit tři příklady a uvidíme návrat funkce ROUND na základě syntaxe funkce.

Příklad č. 1

Když je ROUND vzorec pro Excel napsán = ROUND (A1, 0)

Výsledek: 563

Níže vidíte tabulku aplikace Excel -

Příklad č. 2

Když je ROUND vzorec pro Excel napsán = ROUND (A1, 1)

Výsledek: 562,9

Zvažte tabulku Excel níže -

Příklad č. 3

Když je ROUND vzorec pro zapsaný Excel = ROUND (A2, -1)

Výsledek: 60

Zvažte níže uvedenou tabulku Excel -

Příklad č. 4

Když je zapsán ROUND vzorec pro Excel = ROUND (52,2, -1)

Výsledek: 50

Níže můžete považovat tabulku Excel -

Příklad č. 5

Když je zapsán ROUND vzorec pro Excel = ROUND (-24,57, 1)

Výsledek: -24,7

Níže vidíte tabulku aplikace Excel -

Další funkce zaokrouhlování v aplikaci Excel

Můžete také vynutit Excel, aby vždy zaokrouhlil číslo nahoru (od nuly) pomocí funkce ROUNDUP. Pokud chcete vynutit, aby Excel vždy zaokrouhloval číslo dolů (směrem k nule), použijte funkci ROUNDDOWN v aplikaci Excel. K určení násobku (příklad 0,5), který Excel používá k zaokrouhlování, použijte funkci MROUND v aplikaci Excel.

Věci k zapamatování

 • Funkce ROUND se používá k vrácení čísla zaokrouhleného na určitý počet číslic.
 • Funkce ROUND je funkcí Math & Trig.
 • Funkce ROUND funguje zaokrouhlením čísel 1-4 dolů a zaokrouhlením čísel 5-9 nahoru.
 • Pomocí funkce ROUNDUP můžete zaokrouhlit číslo nahoru (od nuly).
 • Pomocí funkce ROUNDDOWN můžete zaokrouhlit číslo dolů (směrem k nule).

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found