Provozní páka vs finanční páka Top 7 rozdílů

Provozní páka vs. finanční páka (rozdíly)

Finanční páka vs. finanční páka - páka je schopnost firmy zaměstnávat nová aktiva nebo fondy k dosažení lepších výnosů nebo ke snížení nákladů. Proto je pákový efekt pro každou společnost velmi významný.

Existují dva druhy pákového efektu - provozní páka a finanční páka. Když tyto dva zkombinujeme, získáme třetí typ páky - kombinovanou páku. Jelikož se oba tyto faktory (provozní páka a finanční páka) podstatně liší, a pro jejich výpočet se díváme na různé metriky, je třeba to podrobně probrat, abychom jim lépe porozuměli.

  • Provozní páku lze definovat jako schopnost firmy využívat fixní náklady (nebo výdaje) k vytváření lepších výnosů pro firmu.
  • Finanční páku lze definovat jako schopnost firmy zvyšovat lepší výnosy a snižovat náklady firmy placením nižších daní.

Provozní páka na jedné straně porovnává, jak dobře firma využívá své fixní náklady a finanční páku, na druhé straně se dívá na různé kapitálové struktury a volí tu, která nejvíce snižuje daně.

V tomto článku jsme při srovnávací analýze provozní páky vs. finanční páky.

Bez jakéhokoli okolku pojďme začít s hlavními rozdíly mezi provozní pákou a finanční pákou v infografice

Provozní páka vs. finanční páka Infografika

Podívejme se na hlavní rozdíly mezi provozní pákou a finanční pákou níže -

Finanční páka vs. finanční páka (srovnávací tabulka)

Základ pro srovnání finanční páky vs. provozní páky Provozní páka Finanční vliv
1.    Význam Provozní páku lze definovat jako schopnost firmy využívat fixní náklady k dosažení větší návratnosti. Finanční páku lze definovat jako schopnost firmy využívat kapitálovou strukturu k dosažení lepších výnosů a snížení daní.
2. O    co jde? Jde o fixní náklady firmy. Jde o kapitálovou strukturu firmy.
3.    Měření Provozní páka měří provozní riziko podnikání. Finanční páka měří finanční riziko podnikání.
4.    Výpočet Provozní páku lze vypočítat, když podíl firmy vydělíme EBIT. Finanční páku lze vypočítat, když EBIT firmy vydělíme EBT.
5.    Dopad Když je stupeň provozní páky vyšší, zobrazuje větší provozní riziko pro firmu a naopak. Když je stupeň finanční páky vyšší, zobrazuje to větší finanční riziko pro firmu a naopak.
6.    Ve vztahu k Míra provozní páky je obvykle vyšší než Bod zvratu. Finanční páka má přímý vztah s pasivní stránkou rozvahy.
7.    Kolik je to preferováno? Preference je nižší. Preference je mnohem vyšší.

Závěr

Provozní páka a finanční páka jsou kritické z hlediska jejich vlastních podmínek. A oba pomáhají podnikům dosahovat lepších výnosů a snižovat náklady. Otázkou tedy zůstává, zda může firma obě tyto páky využít? Odpověď je ano.

Pokud společnost dokáže dobře využít své fixní náklady, byla by schopna generovat lepší výnosy pouhým využitím provozní páky. A zároveň mohou využít finanční páky změnou své kapitálové struktury z celkového vlastního kapitálu na 50-50, 60-40 nebo 70-30 podílu vlastního kapitálu na dluhu. I kdyby změna kapitálové struktury vedla společnost k placení úroků; přesto by byli schopni generovat lepší míru návratnosti a byli by schopni současně snížit výši daní.

Proto je využití provozní páky a finanční páky skvělým způsobem, jak zlepšit míru návratnosti společnosti a snížit náklady během konkrétního období.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found