CHAR v Excelu (vzorec, příklady) | Jak používat funkci CHAR v aplikaci Excel

Char funkce v aplikaci Excel je také známá jako znaková funkce v aplikaci Excel, která se používá k identifikaci znaku na základě čísla nebo celého čísla, které počítačový jazyk akceptuje, například pro znak „A“ je číslo 65, takže pokud použijeme = char (65) jako výsledek dostaneme A, jedná se o textovou funkci v aplikaci Excel.

CHAR v aplikaci Excel

Funkce CHAR v aplikaci Excel je funkce, která vrací znak určený číslem kódu (také nazývaný kód ASCII) ze znakové sady pro váš počítač. CHAR je kategorizován jako funkce String / Text. Jako vstupní číslo bere hodnotu ASCII a jako výstup dává znak spojený s touto hodnotou ASCII.

ASCII znamená A merican S tandard C Ode F nebo I nformace I nterchange, je kódující standardní znaků pro digitální komunikaci. Pro každý znak, který lze zadat, má přidružené jedinečné celé číslo, může to být znaková sada, číslice, interpunkční znaménka, speciální znaky nebo řídicí znaky. Například hodnota ASCII pro [prostor] je 032. Hodnoty ASCII v rozsahu od 097-122 jsou vyhrazeny pro abecedy az malými písmeny.

V aplikaci Excel funkce CHAR v aplikaci Excel vezme číslo jako vstup, což jsou ve skutečnosti hodnoty ASCII, a vrátí s ním související znak. Například když předáme 32 jako vstup, dostaneme mezerovou hodnotu jako výstup.

Pokud zkopírujeme a PasteSpecial hodnotu buňky B2 do jiné buňky, najdeme [mezeru] jako počáteční znak.

Hodnotu jsme vložili pomocí funkce PasteSpecial do buňky C2 a jako výstup máme znak [mezera].

CHAR vzorec v aplikaci Excel

Níže je vzorec CHAR v aplikaci Excel

Tento CHAR bere jedinou hodnotu jako číslo, kde je číslo mezi 1-255.

Poznámka: V závislosti na operačním systému se kód znaků může lišit, takže výstup se může lišit v jiném operačním systému pro stejný vstup. Operační systém WINDOWS používá znakovou sadu ANSI, zatímco systém Mac OS používá znakovou sadu Macintosh.

CHAR Formula má mnoho využití. Lze jej použít k nahrazení nechtěných znaků. Dále jej lze použít při psaní aplikace Excel nebo makra při práci s řetězci a znaky.

Jak používat CHAR v aplikaci Excel

Funkce Excel CHAR je velmi jednoduchá a snadno použitelná. Na několika příkladech pochopíme fungování funkce (CHAR) CHARACTER v aplikaci Excel.

Tuto šablonu Excel CHAR Function si můžete stáhnout zde - Šablona Excel CHAR Function

CHAR v Excelu Příklad č. 1

Ve sloupci A máme seznam znaků s jejich příslušnými hodnotami ASCII, ale několik hodnot ASCII není správných. Uživatel musí zjistit, zda jsou hodnoty ASCII správné nebo ne, a nesprávné hodnoty ASCII vybarvit pomocí podmíněného formátování.

Abychom zjistili, že hodnoty ASCII jsou správné nebo ne, použijeme podmínku IF s funkcí CHAR v aplikaci Excel. Vzorec, který budeme používat, bude

KDYŽ CHAR (ASCII hodnota daného znaku) odpovídá nebo se rovná daným hodnotám ASCII, pak Print Correct Else Print Incorrect.

V Syntaxi bude pomocí referenčních hodnot vzorec CHAR v aplikaci Excel

= IF (CHAR (B2) = A2, „Správně“, „Nesprávně“)

Použitím výše uvedeného vzorce CHAR v dalších buňkách máme

Pro podmíněné formátování vyberte rozsah, pro který chceme podmínku použít, zde je rozsah C2: C13. Přejít na Domů-> Podmíněné formátování -> Pravidla zvýraznění buněk -> Text, který obsahuje ..

Poté zadejte text, který buňka obsahuje, aby byla buňka naformátována barvou, kterou můžete určit, a zadejte OK.

Výstup:

CHAR v aplikaci Excel Příklad č. 2

Uživatel stáhl sadu dat z webu a data stažená v aplikaci Excel byla ve formátu uvedeném níže

Ale uživatel chce data ve formátu jako Word1-Word2-Word3 a podobně pro data v jiných buňkách.

Nejprve tedy musíme nahradit nebo nahradit nechtěné znaky a potom nahradíme konce řádků, abychom získali požadovaný výstup.

Abychom mohli nahradit nechtěné znaky, potřebujeme znát kód ASCII, abychom mohli získat kód ASCII, můžeme použít funkci s názvem CODE, která vrací hodnotu ASCII znaku.

Hodnoty, které jsou vráceny funkcí Code, lze použít jako vstup pro funkci (Char) CHARACTER v aplikaci Excel. Dále k nahrazení nežádoucího znaku použijeme funkci SUBSTITUTE v aplikaci Excel.

Takže vzorec CHAR bude

= SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (A2, CHAR (CODE ("?")), ""), CHAR (CODE (" ")), "-")

Nejprve jsme vypočítali ASCII kód ​​pro ' ? „což je 63 a pro„ zalomení řádku “ je ASCII kód ​​10, vypočítali jsme obě hodnoty pomocí funkce CODE a nahradili jsme ji pro požadovaný výstup.

Aplikování vzorce CHAR na další buňky, které máme

Výstup:

CHAR v aplikaci Excel Příklad č. 3

Máme dva řetězce v buňce B2 a B3 a chceme spojit oba řetězce s koncem řádku v buňce B4.

K vložení zalomení řádku použijeme CHAR v aplikaci Excel. Víme, že kód ASCII pro zalomení řádku je 10, takže vzorec CHAR bude

= B2 & CHAR (10) & B3

Po použití vzorce CHAR dostaneme

Nyní, aby byl obsah B4 čitelnější a ukázal se zalomení řádku, zalomíme text obsahu B4

Výstup:

Důležité informace o funkci CHAR v aplikaci Excel

  • Funkce (CHAR) CHARACTER v aplikaci Excel byla zavedena v aplikaci Excel 2000 a novějších verzích aplikace Excel
  • Rozpoznává číslo vstupu mezi 1-255
  • Může být použit jako zadní strana funkce (CHAR) CHARACTER v aplikaci Excel, jak je znázorněno v příkladu
  • Dostaneme #HODNOTA! Chyba, když nedodáme číslo jako vstup pro funkci (CHAR) CHARACTER v aplikaci Excel a číslo, je menší než 2 nebo větší než 254.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found