Vzorec informačního poměru | Jak vypočítat informační poměr?

Co je vzorec informačního poměru?

„Informační poměr“ (IR) označuje míru strategie úspěchu aktivního investičního manažera, která je odvozena porovnáním nadměrných výnosů generovaných investičním portfoliem s volatilitou těchto nadměrných výnosů.

Vzorec pro výpočet informačního poměru je odvozen vydělením nadměrné míry návratnosti portfolia nad rámec referenční míry návratnosti standardní odchylkou nadměrné návratnosti ve vztahu ke stejné referenční míře návratnosti.

Matematicky je vzorec poměru informací znázorněn níže,

Informační poměr Vzorec = (R p - R b ) / chyba sledování

kde,

  • R p = míra návratnosti investičního portfolia
  • R b = srovnávací míra návratnosti
  • Tracking error = Směrodatná odchylka nadměrného výnosu vzhledem k referenční míře návratnosti

V případě, že tento poměr byl vypočítán na základě denních výnosů, může být anualizován vynásobením poměru druhou odmocninou 252, tj. Počtem obchodních dnů v roce.

Informační poměr anualizovaný = (R p - R b ) / chyba sledování * 252

Vysvětlení vzorce poměru informací

Vzorec pro výpočet informačního poměru lze získat pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve shromážděte denní výnos konkrétního investičního portfolia v průběhu významného časového období, které může být měsíčně, ročně atd. Návratnost se vypočítá na základě hodnoty čistého majetku portfolia na začátku období a na konci období. Poté se určí průměr všech denních výnosů, který se označuje jako R p .

Krok 2: Nyní se určí denní výnos indexu referenčního se shromažďují k výpočtu míry srovnávací návratnosti, kterou se označuje R b . Příkladem takového referenčního indexu je S&P 500.

Krok 3: Nyní se nadměrná míra návratnosti investičního portfolia vypočítá odečtením referenční míry návratnosti (krok 2) od míry návratnosti investičního portfolia (krok 1), jak je uvedeno níže.

Nadměrná návratnost = R p - R b

Krok 4: Nyní určete chybu sledování, která je směrodatnou odchylkou nadměrného výpočtu návratnosti portfolia.

Krok 5: Nakonec se výpočet informačního poměru provede dělením nadměrné návratnosti investičního portfolia (krok 3) standardní odchylkou nadměrného výnosu (krok 4).

Krok 6: Dále lze tento poměr anualizovat vynásobením výše uvedeného poměru druhou odmocninou 252, jak je uvedeno výše.

Příklady vzorce s poměrem informací (s šablonou Excel)

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů vzorce poměru informací, abychom jej lépe pochopili.

Tuto šablonu Excel Ratio Formula si můžete stáhnout zde - Šablona Excel Ratio Formula

Příklad č. 1

Vezměme si příklad investičního portfolia s mírou návratnosti 12%, zatímco referenční míra návratnosti je 5%. Chyba sledování návratnosti portfolia je 6%.

Použijme níže uvedené informace pro výpočet vzorce informačního poměru.

Výpočet informačního poměru bude tedy následující,

  • Vzorec IR = (12% - 5%) / 6%

IR bude -

  • IR = 116,7%

To znamená, že investiční portfolio generuje výnos upravený o riziko 116,7% pro každou jednotku dodatečného rizika s ohledem na referenční index.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad dvou investičních portfolií P a S s návratností 13% a 19%, zatímco ve stejném období je referenční míra návratnosti 6%. Na druhé straně je chyba sledování portfolia P a S 5% a 14%. Určete, které portfolio je lepší investicí s ohledem na související riziko.

Níže jsou uvedena data použitá pro výpočet informačního poměru pro portfolio P a S.

Pro portfolio P

Výpočet informačního poměru pro portfolio P je následující,

  • IR P = (13% - 6%) / 5%

IR pro Portfolio P bude -

  • IR = 140,0%

Pro Portfolio S.

Výpočet informačního poměru pro Portfolio S je následující,

  • IR = (19% - 6%) / 14%

IR pro Portfolio S bude -

  • IR  = 92,9%

Z výše uvedeného příkladu je vidět, že ačkoli portfolio S má vyšší výnos ve srovnání s portfoliem P, portfolio P je lepším investičním portfoliem, protože nabízí vyšší výnos upravený o riziko indikovaný poměrem 140,0% ve srovnání s 92,9% portfolio S.

Informační poměrová kalkulačka

Můžete použít následující kalkulačku.

R str
R b
Chyba sledování
Vzorec informačního poměru =
 

Vzorec informačního poměru =
R p - R b
=
Chyba sledování
0 - 0
= 0
0

Relevance a použití

Z pohledu investora je důležité pochopit koncept informačního poměru, protože správci fondů jej používají jako metriku výkonu. Poměr se dále používá k porovnání schopností a dovedností správců fondů zabývajících se investičními strategiemi. Poměr vrhá světlo na schopnost správce fondu generovat po určitou dobu udržitelné nadměrné výnosy nebo neobvykle vysoké výnosy. Vyšší hodnota tohoto poměru tedy naznačuje lepší výkonnost investičního portfolia upravenou o riziko.

Většina investorů používá tento poměr při rozhodování o investování do fondů obchodovaných na burze nebo do vzájemných fondů na základě jejich ochoty riskovat. I když lze tvrdit, že minulá výkonnost nemusí být správným ukazatelem budoucích zisků, informační poměr stále nachází své uplatnění při určování výkonnosti portfolia vůči srovnávacímu indexovému fondu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found