Vzorec čisté realizovatelné hodnoty | Jak vypočítat NRV?

Vzorec pro výpočet čisté realizovatelné hodnoty (NRV)

Vzorec čisté realizovatelné hodnoty se primárně používá k ocenění zásob nebo pohledávek a vypočítá se odečtením odhadovaných nákladů na prodej aktiva od nákladů souvisejících s prodejem nebo prodejem aktiv.

Čistá realizovatelná je hodnota aktiva, za kterou jej lze prodat, po odečtení nákladů na prodej nebo prodej aktiva. Používá se hlavně při identifikaci hodnoty zásob nebo pohledávek na účtech. Vzhledem k tomu, že v NRV společnost bere v úvahu také náklady, je proto známá jako konzervativní přístup transakce. Konzervativní přístup znamená, že by firma neměla nadhodnocovat zisk tím, že vykazuje nižší hodnotu svých aktiv.

Vzorec čisté realizovatelné hodnoty = tržní hodnota aktiva - náklady související s prodejem nebo prodejem aktiva

Výpočet čisté realizovatelné hodnoty (krok za krokem)

Pro výpočet NRV je třeba provést následující kroky:

  • Krok 1.  Určete tržní hodnotu aktiva.
  • Krok 2. Určete náklady spojené s prodejem aktiva.
  • Krok 3. Odečtěte cenu od tržní hodnoty aktiva.
  • Krok 4.  Vypočítává se odečtením nákladů na prodej nebo prodej aktiva od jeho tržní hodnoty.

NRV = tržní hodnota aktiva - náklady na prodej tohoto aktiva

  • Krok 5 - Pod náklady na prodej společnost vypočítá jakýkoli druh nákladů, které jsou spojeny s prodejem tohoto aktiva, jako jsou náklady na dopravu nebo provizi.
  • Krok 6 - Pokud je aktivem Účty přijatelné, neexistují žádné fyzické náklady, jako je doprava. Mohou však existovat někteří zákazníci, kteří nemohou platit společnosti. Pro výpočet NRV pohledávek na účtu bude firma muset vypočítat tu částku, kterou mohou zákazníci splácet, která se označuje jako „Rezerva na pochybné dluhy“.

NRV pohledávek na účtu = tržní hodnota - zajištění pochybných dluhů

Příklady

Tuto šablonu Excel pro realizovatelnou hodnotu si můžete stáhnout zde - Šablona Excel pro realizovatelnou hodnotu

Příklad č. 1

Řekněme, že firma má aktivum, jehož tržní hodnota je 100 $. Náklady na dopravu tohoto aktiva jsou 20 $ a poplatky za provizi jsou 10 $.

Následující údaje použijte pro výpočet čisté realizovatelné hodnoty.

Výpočet čisté realizovatelné hodnoty lze provést následovně,

Celkové náklady na prodej = 30 $

Čistá realizovatelná hodnota aktiva = 100 - 30 USD

NRV bude -

NRV = 70 $

Příklad č. 2

IBM je americká softwarová společnost s ročním obratem přes 80 miliard USD. Řekněme, že ve finančním roce 2019 je tržní hodnota pohledávek (což je aktivum) pro IBM 10 miliard USD. To znamená, že IBM očekává, že tuto částku obdrží od zákazníků, kteří již byli na jejích účtech uznáni jako tržby. Hodnota tohoto aktiva je tedy 10 miliard USD. Ale pro výpočet čisté realizovatelné hodnoty bude IBM muset identifikovat zákazníky, kteří mohou své platby splácet. Tato částka se zadává na účty jako „Rezerva na pochybné dluhy“. Řekněme, že tato částka je 1 miliarda USD.

Následující údaje použijte pro výpočet čisté realizovatelné hodnoty.

Čistou realizovatelnou hodnotu pro „Account Receivable“ pro IBM lze tedy vypočítat takto:

NRV = tržní hodnota - zajištění pochybných dluhů

NRV = 10-

NRV bude -

Konzervativní metodou je tedy NRV u pohledávky za IBM 9 miliard USD.

Příklad č. 3

Walmart je společnost se sídlem v USA se sídlem v maloobchodním řetězci maloobchodních supermarketů s tržbami kolem 500 miliard dolarů za finanční rok 2018. Řekněme, že ve finančním roce 2018 je tržní hodnota zásob (což je také aktivum) pro společnost Walmart kolem 44 dolarů Bn. Řekněme, že z toho Walmart prodá část inventáře jiné společnosti za 4 miliardy dolarů pro účely vykládky. Walmart musí rozhodnout o NRV této části inventáře. Za tímto účelem musí Walmart vypočítat náklady spojené s prodejem zásob. Řekněme, že náklady na dopravu jsou 500 mil. USD a právní a registrační poplatky jsou 100 mil. USD.

Následující údaje použijte pro výpočet čisté realizovatelné hodnoty.

NRV lze tedy vypočítat podle níže uvedené metody:

Vzorec NRV = tržní hodnota - náklady na dopravu - náklady na právní a registrační náklady

NRV = 4-0,5-0.

NRV bude -

Konzervativní metodou je tedy NRV inventáře 3,4 miliardy USD.

Relevance a použití

  • Vzorec čisté realizovatelné hodnoty (NRV) lze použít ke zjištění hodnoty aktiva konzervativnějším způsobem. GAAP obvykle vyžaduje, aby společnosti nepřeceňovaly hodnotu aktiva, které může zvýšit zisk a vyslat investorům špatné signály.
  • NRV zohledňuje ve své rovnici také náklady na prodej, takže NRV je nižší než tržní hodnota aktiva.
  • NRV je důležitá metrika v „metodě účtování s nižšími náklady nebo na trhu“. V metodě s nižšími náklady nebo tržní metodou by měla být hodnota zásob v účetnictví uvedena mezi historickou cenou a její tržní hodnotou. Pokud společnost nemůže zjistit tržní hodnotu zásob, může být NRV zástupcem stejné.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found